НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№2-3(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-2-35

Заболотний Д.І., Лукач Е.В., Заболотна Д.Д., Євчев Ф.Д., Цвірінько І.Р., Кізім Я.В.
Хірургічне видалення доброякісних новоутворень парафарингеального простору
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Лукач Ервін Венцелович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-онкопатології, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: erwin@lukach.org

Заболотная Диана Дмитриевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Отдел клинической аллергологии
Ведущий научный сотрудник
Доктор медицинских наук
E-mail: dianazab@ukr.net

Евчев Федор Дмитриевич
Отоларинголог-онколог Одесской городской больницы №11
Профессор кафедры отоларингологии Одесского Национального медицинского университета
Доктор медицинских наук, профессор
E-mail: dr.yevchev@ukr.net

Цвірінько Ірина Романівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ клінічної алергології
Молодший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: tsira31@gmail.com

Кізім Ярослав Володимирович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-онкопатології, лікар отоларинголог-онколог
E-mail: 90kizim@gmail.com

Анотація

Актуальність: Новоутворення ротової частини глотки та парафарингеального простору зустрічаються досить рідко, характеризуються неспецифічним розвитком захворювання, а також залученням життєво важливих анатомічних структур в патологічний процес. Проблеми діагностики та вибору тактики хірургічного лікування є актуальними на сьогоднішній день.
Мета: оцінити ефективність використання трансорального доступу при видаленні доброякісних пухлин
парафарингеального простору.
Матеріали і методи: У ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» за останні роки виконане хірургічне лікування 92 хворим з доброякісними новоутвореннями парафарингеального простору. Чоловіків – 39 (42,4%), жінок – 53 (57,6%). Всім пацієнтам було виконано тотальне видалення пухлини парафарингеального простору шляхом трансорального доступу.
Результати: У пацієнтів оцінювався перебіг післяопераційного періоду, характер загоювання післяопераційної рани, наявність ускладнень та якість життя. Спостерігались такі післяопераційні ускладнення: тризм, який регресував в середньому на 2-3-ю добу – у 13 (14,1%) хворих; кровотеча з післяопераційної ділянки в ранньому післяопераційному періоді – у 4 (4,3%) та гостре порушення мозкового кровообігу в ранньому післяопераційному періоді – у 1 (1,1%).
Висновки: Враховуючи добре кровопостачання парафарингеального простору, одним з найпоширеніших ускладнень є кровотеча. Судинні ускладнення частіше зустрічаються при видаленні нейрогенних або судинних пухлин. Ангіографія є корисною при оцінці постстілоїдних уражень, щоб продемонструвати їх зв'язок з великими судинами і диференціювати нейрогенні і судинні ураження. Перевагами трансорального видалення новоутворень парафарингеального простору є відсутність косметичних дефектів, швидке загоювання післяопераційної рани та швидке відновлення працездатності пацієнта.

Ключові слова

парафарингеальний простір, ротова частина глотки, трансоральний доступ.


Література

 1. Zabolotnyi DI, Yevchev FD. [Diagnostics and surgical treatment of patients with tumors of the pharyngo-paraphryngeal area]. Odessa: Astroprint, 2014. 208 p. [article in Russian].
 2. Yevchev FD, Chernysheva IE, Yevcheva AF. Complications in patients with tumors of the parapharyngeal area. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2018; (3-с): 29.
 3. Cassoni A, Terenzi V, Della Monaca M, Bartoli D, Battisti A, Rajabtork Zadeh O, et al. Parapharyngeal space benign tumours: our experience. J Craniomaxillofac Surg. 2014 Mar; 42(2): 101-5. doi: 10.1016/j.jcms.2013.03.002.
 4. Chan JY, Tsang RK, Eisele DW, Richmon JD. Transoral robotic surgery of the parapharyngeal space: a case series and systematic review. Head Neck. 2015 Feb;37(2):293-8. doi: 10.1002/hed.23557.
 5. Chang SS, Goldenberg D, Koch WM. Transcervical approach to benign parapharyngeal space tumors. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2012 Sep; 121(9):620-4. doi: 10.1177/ 000348941212100910.
 6. Pool CD, Goyal N. Parapharyngeal Space Tumors Treatment & Management. MedScape [internet]. 2017 Nov. Available from: https://emedicine. medscape.com/article/849385-overview.
 7. Goldenberg D, Ondik MP. DaVinci robot-assisted transcervical excision of a parapharyngeal space tumor. J Robot Surg. 2010 Sep;4(3):197-9. doi: 10.1007/s11701-010-0201-3.
 8. Hughes KV 3rd, Olsen KD, McCaffrey TV. Parapharyngeal space neoplasms. Head Neck. 1995 Mar-Apr; 17(2): 124-30.
 9. Fagan J. The Open Access Atlas of Otolaryngology, Head&Neck Operative Surgery [Internet]. Cape Town; 2017 [cited 2019 June 06] Avaliable from: http://www.entdev.uct.ac.za/guides/.
 10. Ijichi K, Murakami S. Surgical treatment of parapharyngeal space tumors: A report of 29 cases. Oncol Lett. 2017 Sep; 14(3): 3249-3254. doi: 10.3892/ol.2017.6480.
 11. Kuet ML, Kasbekar AV, Masterson L, Jani P. Management of tumors arising from the parapharyngeal space: A systematic review of 1,293 cases reported over 25 years. Laryngoscope. 2015 Jun;125(6):1372-81. doi: 10.1002/lary.25077.
 12. Linkov G, Morris LG, Shah JP, Kraus DH. First bite syndrome: incidence, risk factors, treatment, and outcomes. Laryngoscope. 2012 Aug; 122(8): 1773-8. doi: 10.1002/lary.23372.
 13. Shahab R, Heliwell T, Jones AS. How we do it: A series of 114 primary pharyngeal space neoplasms. Clin Otolaryngol.
  2005 Aug;30(4):364-7. doi: 10.1111/j.1365-2273.2005.00993.x.
 14. Urquhart AC, Johnson JT, Myers EN, Schechter GL. Glomus vagale: paraganglioma of the vagus nerve. Laryngoscope. 1994 Apr;104(4):440-5. doi: 10.1288/00005537-199404000-00008.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»