НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№2-3(2) 2019

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-2-47

Євчева А.Ф.
Сучасна діагностика злоякісних новоутворень зовнішнього носа і вуха 
Євчева А.Ф.
Одеський Національний медичний університет
e-mail: dr.yevchev@ukr.net

Аннотация

Проблема ранньої діагностики новоутворень шкіри людини є актуальною у зв'язку із зростанням кількості хворих із злоякісними утвореннями шкіри організму людини.
Мета роботи: Оцінити результати діагностики пухлинного ураження шкіри зовнішнього носа і вуха шляхом аналізу комплексної семіотики дерматоскопія, термодиференційного тесту і морфологічного дослідження.
Матеріал і методи: У дослідження включено50паціентовс новоутвореннями шкіри зовнішнього носа і вуха. З них 30 жінок і 20 чоловіків, віком від 40 до 80 років. Хворі розділені на дві групи в залежності від локалізації новоутворення: I-а група – 25 хворих з пухлинами шкіри зовнішнього носа і II-а група – 25 пацієнтів з пухлинами шкіри зовнішнього вуха. Всі обстежені в процесі життєдіяльності піддавалися фізичним подразнень різного ступеня, що можуть сприяти розвитку злоякісного процесу шкіри.
Результати: Оцінка результатів обстеження проводилася на підставі застосування комплексної діагностики, за допомогою якої у 50 пацієнтів виявлено злоякісний процес шкіри: базальноклітинну карциному вуха у 23 (46%) хворих, сквамозноклітинну карциному – у 24 (48%) і низькодиференційований рак шкіри зовнішнього носа – у 3 (6%).
Комплексна діагностика дозволила у 100% хворих визначити морфологічну структуру і тканинну приналежність, що сприяло правильному вибору тактики лікування.
Висновки: результати дослідження свідчать про те, що комплексна діагностика дає можливість провести остаточне діагностування захворювання шкіри і адекватно спланувати лікування.
Для своєчасної діагностики та зменшення числа злоякісних утворень шкіри необхідно навчити населення самодіагностики і проведення профілактичних заходів щодо зменшення надмірного ультрафіолетового, різного хімічного і механічного впливу на здорову шкіру.

Ключевые слова

пухлини шкіри обличчя: носа і вуха, ефективність комплексної діагностики.


Литература

 1. Анищенко ИС, Важенин АВ. Плоскоклеточный рак кожи: клиника, диагностика, лечение. Челябинск, 2000; 92 с.
 2. Евчев ФД, Евчева АФ. Этиология, патогенез, клиническая семиотика и диагностика новообразований кожи головы, шеи и туловища. Сообщение 1. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018; (1): 76-82.
 3. Cancer in Ukraine, 2015-2016. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюлетень національного канцерреєстру України. 2017; (18).
 4. Ламоткин ИА. Опухоли и опухолеподобные поражения кожи. Атлас. Москва: Лаборатория знаний, 2016; 166 с.
 5. Липатов ОН, Меньшиков КВ, Атнабаев РД. Клинический случай хирургического лечения плоскоклеточного рака кожи на фоне гипертрофического рубца. [Электронный ресурс]. Креативная хирургия и онкология. 2012; 28 января: режим доступа: http://eoncosurg.com/?p=1545.
 6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Базальноклітинний рак шкіри. Наказ МОЗ України від 28.03.2016, №246. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2016_246_BRshkiry/2016_246_YKPMD_BKR.pdf.
 7. Ганцев Ш.Х., Юсупов А.С. Плоскоклеточный рак кожи. Практ. онкология. 2012;13(2): 80-91.
 8. Снарская ЕС, Молочков ВА. Базалиома. Mосква: Медицина; 2003. 136 с.
 9. Мяделец ОД, Адаскевич ВП. Морфофункциональная дерматология. Москва: Медицинская литература; 2006. 734 с.
 10. Chagas FS, Santana Silva Bd. Mohs micrographic surgery: a study of 83 cases. An Bras Dermatol.
  2012 Mar-Apr;87(2):228-34. doi: 10.1590/s0365-05962012000200006.
 11. Schaart FM, Garbe C, Orfanos CE. [Disappearance of the ozone layer and skin cancer: attempt at risk assessment]. Hautarzt. 1993;44(2):63-8. [Article in German].
 12. Vitaliano PP, Urbach F. The relative importance of risk factors in nonmelanoma carcinoma. Arch Dermatol.
  1980;116(4):454-6.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»