НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№2-3(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-2-53

Мельников О.Ф., Заболотная Д.Д., Заяц Т.А., Сидоренко Т.В., Бредун А.Ю.,
Прилуцкая А.Д., Кушниренко Т.И., Тимченко М.Д., Рыльская О.Г., Фараон И.В.
Иммуномодулирующие свойства препарата циннабсин  
Мельников Олег Феодосиевич
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Зав. лабораторией патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии)
Доктор медицинских наук, профессор
E-mail: elenamelnykova@gmail.com

Заболотная Диана Дмитриевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Отдел клинической аллергологии
Ведущий научный сотрудник
Доктор медицинских наук
E-mail: dianazab@ukr.net

Заяц Татьяна Артемовна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Научный сотрудник лаборатории патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии)
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Сидоренко Татьяна Васильевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Научный сотрудник лаборатории патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии)
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Бредун Александр Юрьевич, Национальная академия последипломного образования
имени П.Л. Шупика МЗ Украины, кафедра детской оториноларингологии, аудиологии, фониатрии, доцент кафедры, кандидат медицинских наук.
E-mail: abredun@ukr.net

Кушниренко Татьяна Васильевна
ЧАО «Натурфарм»
E-mail: tetiana.kushnirenko@alpenpharma.com

Тимченко Марина Дмитриевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Старший научный сотрудник лаборатории патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии)
Кандидат биологических наук.
E-mail: svtim@i.ua

Рыльская Оксана Григорьевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
старший научный сотрудник отдела воспалительных заболеваний ЛОР-органов
Кандидат медицинских наук
E-mail: oxanar@ua.fm

Фараон Инна Васильевна
ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
Младший научный сотрудник лаборатории патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии)
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Анотація

Вступ: Комплексні натуральні препарати з успіхом застосовуються при різних запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, але їх імуномодулюючу активність, зокрема, препарату «Цинабсин», досліджено недостатньо. Тому метою дослідження було визначити вплив препарату «Цинабсин» на продукцію клітинами мигдаликів дітей клітинних і гуморальних факторів імунітету та запалення.
Матеріли та методи: Дослідження проведені в умовах in vitro з використанням 24-годинних культур клітин мигдаликів дітей після аденотомії. Всього було досліджено 90 зразків культур до та після впливу препарату. Було досліджено вплив комплексного натурального препарату «Цинабсин» на продукцію клітинами різних груп цитокінів (γ-інтерферон, інтерлейкіни 1, 4, 10), експресію поверхневих антигенів лейкоцитів – CD14+, CD16+, а також цитолітичну активність природних кілерів. Використовували методи імуноферментного аналізу, світлової мікроскопії і клітинного цитолізу з ксеногенними мішенями.
Статистичну обробку проведено із застосуванням параметричного критерію «t»-Ст'юдента, а при обробці процентних співвідношень – методу кутового перетворення Фішера.
Результати: Препарат «Цинабсин», як в дозуванні 10 мкг/мл, так і 100 мкг/мл, збільшував в культурі клітин число клітин з експресією антигену CD16+ і частково – CD14+, активував природні цитотокси-
чні клітини мигдаликів. Знижував продукцію Іл-1 і підвищував продукцію Іл-10 і γ-інтерферону.
Висновки: За сумою впливів і векторам імуномодуляції можна констатувати модулюючий вплив препарату на активність різних реакцій імунітету, що дозволяє зробити висновок про вираженому протизапальну і противірусну дію препарату «Цинабсин».

Ключові слова

«Цинабсин», культура клітин мигдаликів, цитокіни, клітинний цитоліз, CD-маркери.


Література

  1. Гублер ЕВ. Математические методы анализа и распознавания патологических процессов. Ленинград: Медицина; 1978. 294 с.
  2. Ковальчук ЛВ, Ганковская ЛВ, Мешкова РЯ. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. Москва: ГЭОТАР-Медиа; 2011. 640 с.
  3. Левицька СА. Використання Цинабсину в лікуванні і профілактиці захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018: (5с); 62-5.
  4. Мельников ОФ, Рыльская ОГ. Экспериментальное исследование иммуномодулирующих свойств Тонзилгона Н in vitro. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2005: (3); 74-6.
  5. Мельников ОФ, Заяц ТА. Сравнительная оценка радиоизотопного и спектрофотометрического методов регистрации цитолиза. Лаб. диагностика. 1999: (2); 32-4.
  6. Новиков ДК, Новиков ПД. Метод определения Т и В лимфоцитов диагностикумами на основе моноклональных антител. Иммунология. 2000: (2); 31-3.
  7. Яшан ОІ, Корицький ВГ, Протасевич ГС, Яшан КО, Чортківський РТ. Аденоїдні вегетації і аденоїдити. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2013: (3с); 329-31.
  8. Friese K, Zabolotny D. Homeopathie bei acute rinosinusitis. HNO. 2007; 55: 271-7.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»