НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№2-3(2) 2019

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-2-58

Безшапочний С.Б., Гичак І.С.
Оптимальна терапія запальних захворювань глотки у групах ризику   
Безшапочный Сергей Борисович
Украинская медицинская стоматологическая академия
Зав. кафедрой отоларингологи с офтальмологией
Доктор медицинских наук, професор
E-mail: bezshapochny@ukr.net

Гичак Ирина
Украинская медицинская стоматологическая академия
Кафедра отоларингологии с офтальмологией
e-mail: irinagrishina@yahoo.com

Аннотация

Актуальність: До групи підвищеного ризику сприйнятливості до запальних захворювань глотки належать вагітні. На жаль, на сьогоднішній день в Україні не існує затверджених протоколів лікування захворювань ЛОР-органів для таких пацієнток. Дуже важливим є вибір безпечного та ефективного препарату з мінімальним всмоктуванням у загальний кровообіг. Іншим суттєвим моментом для лікаря є юридичний аспект, а саме – відсутність протипоказань призначення вагітним в інструкції до застосування лікарського засобу. Цим критеріям відповідає спрей для горла Целіста®, в основі якого лежить діюча речовина – мірамістин (0,1 мг/мл).
Матеріали та методи: Було проведено дослідження, у якому взяли участь 30 вагітних. Критеріями відбору були вагітні жінки з І по ІІІ триместр зі встановленим діагнозом гострий фарингіт/ тонзиліт/ тонзилофарингіт, до 5 діб з моменту захворювання, 0-3 бали за модифікованою шкалою МакАйзекаЦентора, добровільна згода та адекватне відношення до дослідження. Усім пацієнткам було призначено місцеве зрошення ротової частини глотки спреєм Целіста® 4 рази на добу. Комплекс обстеження включав у себе суб’єктивну оцінку стану за 10-бальною візуально-аналоговою шкалою, оцінку тяжкості симптомів проводили за допомогою опитувальника за 4-бальною шкалою за такими критеріями, як біль у горлі, першіння, кашель (0 – симптом відсутній, 1 – симптом слабко виражений, 2 – симптом помірно виражений, 3 – симптом сильно виражений). Об’єктивний огляд включав оцінку стану за такими критеріями, як гіперемія задньої стінки глотки; гіпертрофія фолікулів задньої стінки глотки; гіпертрофія та набряк мигдаликів; реґіонарний лімфаденіт на 0; 3-ю; 5-у; 7-у добу.
Результати: Встановлено, що на фоні отриманого лікування біль у горлі зменшився на 1,6 бали; першіння – на 1,78 балів; кашель – на 0,3 бали. Аналогічна тенденція спостерігалась і в об’єктивному статусі: гіперемія задньої стінки глотки зменшилась на 1,5 балів; гіпертрофія фолікулів глотки – на 1,27 балів; гіперемія та набряк мигдаликів – на 0,8 балів; реґіонарний лімфаденіт – на 0,5 балів.
Висновки: Таким чином, враховуючи, що резорбція спрею Целіста® практично відсутня, препарат не має протипоказань для призначення у період вагітності, а також на основі отриманих нами результатів, можна стверджувати про ефективність його застосування у період вагітності для місцевого лікування гострих запальних захворювань глотки у вагітних на будь-якому терміні.

Ключевые слова

фарингіт, тонзиліт, вагітність, мірамістин, целіста.


Литература

 1. Bathala S, Eccles R. A review on the mechanism of sore throat in tonsillitis. J Laryngol Otol. 2013;127(3):227-32.
  doi: 10.1017/ S0022215112003003.
 2. Alrefaei MA, Alzahrani MA. Overview of management approaches of acute tonsillitis diagnosis in primary care. Int J Sci Eng Res. 2018;9(1): 1560-72.
 3. Безшапочний СБ, Іванченко СА, Гичак ІС. Особливості комбінованого лікування запальних захворювань глотки. Світ медицини та біології. 2018; 64(2): 12-5. doi: 10.26724/2079-8334-2018-2-64-12-15.
 4. Choby BA. Diagnosis and treatment of streptococcal pharyngitis. Am Fam Physician. 2009 Mar 1;79(5):383-90.
 5. Зарицкая ИС. Особенности медикаментозной терапии ЛОР-заболеваний во время беременности (обзор литературы). Жіночий лікар. 2007;4:32-5.
 6. Пухлик СМ, Титаренко ОВ, Колесниченко ВВ. Фармакотерапия ЛОР-заболеваний у беременных. Здоров’я України (Пульмонологія, алергологія, риноларингологія). 2015; 3(31): 42-7.
 7. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ЦЕЛІСТА®. Доступно:
  https://www.celista.com.ua/assets/files/celista_rozchin_ukr.pdf
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»