НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4-5(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-4-13

Бредун О.Ю., Мельников О.Ф., Тимченко М.Д.
Вплив імуномодулюючих препаратів рослинного походження, окремо або в комбінації з препаратом «Лізак» in vitro, на реакції та стан лімфоїдних клітин мигдаликів дітей з хронічним тонзилітом 
Бредун Олександр Юрійович
Національна академія післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика МОЗ України
кафедра дитячої оториноларингології, аудіології, фониатрии
доцент кафедри, кандидат медичних наук
E-mail: abredun@ukr.net
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5013-7318
Researcher ID: X-2623-2018

Мельников Олег Феодосійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

Тимченко Марина Дмитріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: svtim@i.ua

Анотація

Вступ: Хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів як бактеріального, так і вірусного походження виникають через імунну недостатність системного та місцевого характеру. Серед великої кількості імуномодулюючих засобів особлива роль належить препаратам рослинного походження, які мають високу ефективність та безпечність як при системному, так і при локальному застосуванні, і їх часто поєднують з антимікробними засобами.
Метою дослідження було дослідити вплив імуномодулюючих препаратів рослинного походження на реакції та стан лімфоїдних клітин мигдаликів при роздільному та комбінованому застосуванні in vitro.
Матеріали та методи: Клітинні суспензії готувались механічним способом і доводились до концентрації 2 млн/мл у середовищі 199 з добавками. Потім до клітин додавався препарат «Лізак» і для контролю використовувався розчин крохмалю. Препарати «Імупрет» та «Есберітокс» додавались до культури з препаратом «Лізак» або без нього. Після культивування у супернатанті визначались рівні прозапальних
цитокінів – інтерлейкіну-1β, проалергічного фактору – інтерлейкіну-4, Th-1 – похідного цитокіну – інтерферону-γ. Використовувались набори реагентів ТОВ «Цитокін» (РФ), а також фактор регенерації тканин – TGF-1β (Австрія). Препарат готувались з клітинних гранул, в яких відносна кількість життєздатних клітин визначалась у зразку з трипановим синім за допомогою світлового мікроскопа Olympus CX21FS1. Статистичний аналіз проводився за допомогою t-тесту Стьюдента.
Результати: Препарати рослинного походження не мали жодного впливу на життєздатність клітин у культурі, не знижували рівень прозапального цитокіну – інтерлейкіну-1β і не стимулювали продукцію фактору регенерації TGF-1β. У той же час комбіноване використання препаратів рослинного походження та протимікробного препарату «Лізак» у культурі клітин мигдаликів супроводжувалось підвищенням життєздатності клітин порівняно із застосуванням препарату «Лізак» окремо, стимуляцією регуляторного антивірусного фактору інтерферону-γ та збільшенням продукції фактору регенерації тканин.
Висновки: Імуномодулюючі властивості протимікробного препарату «Лізак» та імуномодулятору «Есберітокс» рослинного походження значно відрізняються за векторами застосування.
Обидва рослинні препарати стимулювали продукцію γ-інтерферону і трансформуючого фактору росту TGF-1β клітинами мигдаликів у присутності препарату «Лізак», життєздатність клітин мигдаликів була найвищою при комбінованому застосуванні препаратів «Есберітокс» та «Лізак».

Ключові слова

рослинні препарати, протимікробні засоби, клітини мигдаликів, цитокіни.


Література

 1. Gubler EV. [Mathematical methods of the analysis and recognition of pathological processes]. Moscow: Medicine; 1978. 294 p. [In Russian].
 2. Bredun O, Melnykov O. Immunological aspects in tht selection of tonsils pathology treatment methods. The 8th International Symposium of Tonsils.
  Zurich; 2013. Abstr. 02.
 3. Drannik G. [Clinical immunology and allergology]. Kyiv: Poligrafplius; 2010. 552 p. [In Russian].
 4. Ershov FI, Norovlianskii AN, Mezentseva MV. [Early cytokine reactions in viral infections]. Cytokines and inflammation. 2004;3(1):3. [In Russian].
 5. Kurchenko IF, Svidro SV, Savchenko VS. [The effect of Esberitox in vitro on mononuclears of peripheral blood of patients with herpes virus infection].
  Immunology and allergology: Science and practice. 2016;1-4:19. [In Ukrainian].
 6. Marushko Yu, Melnikov O, Movchan О, Lysovets O. Content of antimicrobial peptides in oropharyngeal secretions of children suffering from acute
  respiratory diseases. Х Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference “Physiology and Pathology of Respiration: Advances in basic research
  and clinical applications” (Kyiv). Physiological journal. 2013;59(4):22.
 7. Мelnykov O, Zabolotny D. The concept of diagnosing secondary immunodeficiency states based on determination of 16 immunoglobulins in the secretions. International Journal on Immunorehabilitation. 2004;6(2):235.
 8. Melnykov OF. [Immunological aspects of the genesis of chronic tonsillitis and regulation of functional activity of palatine tonsils]. [Dissertation].
  Kyiv: Institute of Physiology of the Academy of Sciences of USSR; 1981. 294 s. [In Russian].
 9. Melnykov OF, Peleshenko NA, Zabolotnaiia DD, Rylskaia OG. [Immunomodulation by plantderived preparations in the therapy of inflammatory
  diseases of the upper respiratory tract]. Medical Nature. 2013:Sect. A: 108. [In Russian].
 10. Melnykov OF, Rylskaia OG, Tsymar AV, Peleshenko NA. [Imupret as plant-derived immunomodulator or and adaptogen]. Medical Nature.
  2013: Sect. B; 2(14):70. [In Russian].
 11. Melnykov OF, Zaiats TA, Tymchenko MD, Byl’ BN, Zemliak TB. [Study of the effect of Lizak preparation on cellular and humoral immune factors
  in vitro. Health of Ukraine. 2014;4:11. [In Russian].
 12. Melnykov OF, Zabolotnyi DI, Kishchuk VV, Bredun AYu, Rylskaia OG. [Immunology of chronic tonsillitis]. Kyiv: Logos; 2017. 192 p. [In Russian].
 13. Melnykov OF, Kryvokhatskaia LD, Levandovskaia VI, Faraon IV, Tsymar AV. [Nonantibacterial effects in the mechanisms of action of local antiseptics]. Otolaryngology. 2019;1-s:72. [In Russian].
 14. Yamanaka N. Moving towards a new era in the research of tonsils and mucosal barriers. Adv Otorhinolaryngol. 2011;72:6-19.
  doi: 10.1159/000324586.
 15. Tjabringa GS, Vos JB, Olthuis D, Ninaber DK, Rabe KF. FEMS Immunol Med Microbiol. 2005 Aug 1;45(2):151-8.
  doi: 10.1016/j.femsim.2005.03.004.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»