НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4-5(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-4-53

Карімова Н.А., Ісломов Ш.Д., Aмонов Ш.Е.
Диагностическая ценность тестов объективной аудиометрии в оценке слуховой функции у детей 
Карімова Н.А.
Ташкентський педіатричний медичний інститут, Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр педіатрії Міністерства охорони здоров'я Республіки Узбекистан
e-mail: mail@tashpmi.uz

Ісломов Ш.Д.
Ташкентський педіатричний медичний інститут, Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр педіатрії Міністерства охорони здоров'я Республіки Узбекистан
e-mail: mail@tashpmi.uz

Aмонов Ш.Е.
Ташкентський педіатричний медичний інститут, Республіканський спеціалізований науково-практичний медичний центр педіатрії Міністерства охорони здоров'я Республіки Узбекистан
e-mail: mail@tashpmi.uz

Анотація

Мета: провести порівняльний аналіз результатів тестів об'єктивної аудіометрії у дітей при дослідженні слуху.
Матеріали і методи: в аудіологічних кабінетах ЛОР-відділення при РСНПМЦ педіатрії було обстежено 121 дітей з метою визначення рівня і типу слухової дисфункції.
Результати: Висвітлено особливості проведення та інтерпретації даних аудіологічних тестів у дітей з метою ідентифікації ступеню, виду і рівня ураження слухового аналізатора. Згідно з отриманими даними обстеження 121 дітей з діагнозом сенсоневральна приглухуватість, підтверджено, що використання комплексного алгоритму аудіологічних тестів як ЗВОАЕ, ПІОАЕ, КСВП і ССП в слуховий діагностиці
у дітей дозволяє одержувати більш точну і детальну інформацію та уникнути можливих похибок при визначенні різних форм слухових розладів.

Ключові слова

сенсоневральна приглухуватість, викликані слухові потенціали, стаціонарні викликані потенціали, аудіологічні тести, об'єктивна аудіометрія


Література

 1. Альтман ЯА, Таварткиладзе ГА. Руководство по аудиологии. Москва: ДМК Пресс; 2003. 359 с.
 2. Богомильский МР, Сапожников ЯМ. Методические подходы и особенности аудиологического обследования детей различных возрастных групп: Методические рекомендации. Москва; 1996. 16 с.
 3. Ed. Guy Lightfoot. Newborn hearing screening and assessment. Guidelines for Cochlear Microphonic. NHSP Clinical Group. 2011. 8 с.
 4. Левин СВ. Использование слуховых вызванных потенциалов в современных аудиологических исследованиях [диссертация]. СПб; 2009. 117 с.
 5. Козлов МЯ, Левин АЛ. Детская сурдоаудиология. Ленингард: Медицина; 1989. 224 с.
 6. Королева ИВ, Храмова ЕА, Гарбарук ЕС, Калмыкова ИВ. Анализ факторов риска по слуховой нейропатии. Х съезд отоларингологов Украины: тез. докл. 2005: 138.
 7. Сапожников ЯМ. Современные методы диагностики, лечения и коррекции тугоухости и глухоты у детей. Актуальные вопросы отоларингологии детского возраста и фармакотерапии болезней ЛОР органов. Юбилейный сборник научных трудов. Москва; 2001:355-61.
 8. Núñez-Batalla F, Noriega-Iglesias S, GuntínGarcía M, Carro-Fernández P, Llorente-Pendás JL Auditory-steady-state response reliability in the
  audiological diagnosis after neonatal hearing screening. Acta Otorrinolaringol Esp. 2016; 67(4): 193-200. doi: 10.1016/j.otorri.2015.06.003.
 9. Mühler R, Hoth S. Objective diagnostic methods in pediatric audiology. HNO. 2014; 62(10): 702-17. doi: 10.1007/s00106-014-2920-7.
 10. Beck R M, R amos B F, G rasel S S, Ramos H F, Moraes MF, et al. Comparative study between pure tone audiometry and auditory steady-state
  responses in normal hearing subjects. Braz J Otorhinolaryngol. 2014; 80(1): 35-40. doi: 10.5935/1808-8694.20140009.
 11. Chen F, Fan LH, Yang XP, Zhou XR, Dong DA. [Comparisons among three frequency-specific auditory evoked potentials in normal hearing
  adults]. Fa Yi Xue Za Zhi. 2012 Apr;28(2):100-3. [Article in Chinese].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»