НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4-5(2) 2019

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-4-58

Лукач ЕВ, Самбур М.Б., Федоренко З.П., Сережко Ю.О.
Злоякісні пухлини глотки: етіологічні чинники та епідеміологічні показники в Україні 
Лукач Ервін Венцелович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-онкопатології, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: erwin@lukach.org
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3262-4996
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602607907

Самбур Марина Борисівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Заступник директора з наукової роботи
Доктор медичних наук
E-mail: mbsambur@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-9347-2829

Федоренко Зоя Павлівна
Національний інститут раку
Науково-дослідний відділ організації протиракової боротьби
Інформаційно-аналітичне відділення медичної статистики
Кандидат медичних наук
E-mail: ncr.ukraine@gmail.com
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602377516

Сережко Юрій Олексійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломиійченка НАМН України»
Старший науковий співробітник відділу онкопатології ЛОР-органів
Кандидат медичних наук
E-mail: yualse2016@ukr.net

Анотація

В роботі проаналізовано епідеміологічні показники захворюваності, смертності, вікову структуру, відносну кількість виявлення хворих на профоглядах та контингент хворих зі злоякісними новоутвореннями (ЗН) глотки в Україні та регіонах за даними Національного канцер реєстру України в 2014-2018 роках.
Найвищий рівень захворюваності на 100 тис. населення серед областей України виявлено в Закарпатській (обидві статі – 9,6; чоловіки – 17,9; жінки – 2,0), Кіровоградській (8,8; 16,9; 1,9) та Хмельницькій (7,7; 15,9; 0,7) областях. Відмічено дуже низькі показники виявлення хворих на ЗН глотки в цілому в Україні на профоглядах: у 2015 р. – 10%, у 2016 р. – 11,0%. Щороку в Україні близько 44,0% хворих з візуальною формою раку глотки помирає протягом 1 року з моменту встановлення діагнозу. Показник смертності хворих у 2017 р. на ЗН глотки на 100 тис. населення України в два рази вищий (4,5) за світовий стандарт (2,0).
Розглядаються етіологічні чинники, які спричиняють виникнення раку та роль вірусу папіломи людини високого онкогенного ризику (16,18 та інших типів) в канцерогенезі плоскоклітинного раку глотки.
Наведено дані про генетичні чинники, особливості мутації генів, клінічного перебігу, лікування і прогнозу у хворих при ВПЛ-асоційованих та ВПЛ-негативних злоякісних новоутвореннях глотки.
Для профілактики раку глотки в Україні обговорюється доцільність імунізації дітей та молодих жінок віком 9-25 років вакцинами проти ВПЛ “Церварікс” та “Гардасіл” .
Авторами надано пропозиції щодо раннього виявлення та підвищення ефективності лікування хворих зі ЗН глотки.

Ключові слова

злоякісні новоутворення, глотка, вірус папіломи людини, епідеміологічні показники.


Література

 1. Брауншвейг Т, Левандровски А, Смеетс Д, Болотин М.В Плоскоклеточный рак головы и шеи: новые перспективы лечения? Опухоли головы и шеи. 2013;(3):4-10.
 2. Жилка НЯ, Зайкова ТВ. Епідеміологія рака шийки матки в Україні. Україна. Здоров’я нації. 2012;(4):40-7.
 3. Рак в Україні, 2017-2018. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби. Бюл. національного канцер-реєстру
  України №20. Національний інститут раку. Київ; 2019. 124 с.
 4. Ракута А.С. Вірус папіломи людини та онкологічна патологія: сучасні погляди на профілактику. Український молодіжний науково-
  медичний журнал. 2011;(2):124-7.
 5. Сережко ЮА. Составление диагноза в ЛОР-онкологии. Справочное руководство. Київ: ПФ “Фоліант”; 2019. 140 с.
 6. Huh WK, Joura EA, Giuliano AR, Iversen OE, de Andrade RP, et al. Final efficacy, immunogenicity, and safety analyses of a nine-valent human papillomavirus vaccine in women aged 16-26 years: a randomised, double-blind trial. Lancet. 2017; 390(10108): 2143-59.
  doi:10. 1016/S0140-6736(17)31821-4.
 7. Iwata S, Murata S, Rong Han S, Wakana A, Sawata M, Tanaka Y. Safety and Immunogenicity of a 9-valent human papillomavirus vaccine administered
  to 9- to 15-year-old Japanese girls. Jpn J Infect Dis. 2017;70(4):368-73. doi:10.7883/yoken. JJID.2016.299
 8. Toh ZQ, Kosasih J, Russell FM, Garland SM, Mulholland EK, Licciardi PV. Recombinant human papillomavirus nonavalent vaccine in the prevention
  of cancers caused by human papillomavirus. Infect Drug Resist. 2019;12:1951-67. doi: 10.2147/IDR.S178381.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»