НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№4-5(2) 2019

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-4-67

Зінченко ДО, Заболотна ДД, Савченко ТД, Рильська ОГ, Пелешенко НО, Чочіа МС.
Сучасні підходи в діагностиці і лікуванні синдрому Ігла
Зінченко Дмитро Олександрович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділення ЛОР-запальних захворювань з групою ендоскопії ЛОР-органів
Завідувач
Кандидат медичних наук
E-mail: zinchenko-d@yandex.ua

Заболотна Діана Дмитрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ринології та алергології з групою рентгенології
Керівник
Доктор медичних наук
E-mail: dianazab@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-7807-8148

Савченко Таміла Дмитрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: tamilads@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5550-5530

Рильська Оксана Григорівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: oxanar@ua.fm

Пелешенко Наталія Олександрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: peleshenkon@gmail.com

Чочіа Мірза Семенович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділення променевої діагностики та променевої терапії
Лікар-рентгенолог
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Аннотация

Шилопід’язиковий синдром (синдром Ігла-Стерлінга) – симптомокомплекс, обумовлений зміною положення, форми і розмірів шилоподібного відростка і (або) звапнінням шило- під’язикової та шилощелепної зв’язок, внаслідок чого відбувається подразнення шилоподібним відростком оточуючих його нервових, судинних і м’язових структур.
Це захворювання, як правило, не діагностується через малу обізнаність про нього практичних лікарів. Хворі з різними діагнозами лікуються у різних фахівців: лікарів-стоматологів, отоларингологів, неврологів, і тривале симптоматичне лікування виявляється неефективним. У пацієнтів з наявністю синдрому Ігла-Стерлінга порушується працездатність і різко знижується якість життя, що визначає соціальну значи-
мість і актуальність проблеми діагностики і лікування цього захворювання.
Матеріали і методи: За період з 2009 по 2020 рр. у відділі запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» було обстежено і прооперовано 13 осіб з даною патологією (10 чоловіків і 3 жінки) віком від 25 до 60 років, які звернулися до нашої установи після безуспішного лікування у невропатолога, стоматолога та фахівців інших суміжних спеціальностей. У 3 чоловік був діагностований шилоподібно-каротидний і у 10 – шилоподібно-глотковий тип ШПС.
Хірургічне видалення шилоподібного відростка скроневої кістки в залежності від анатомічних особливостей шилоподібного відростка здійснювалось зовнішнім доступом по передньому краю кивального м’яза (10 хворих), або трансоральним доступом (у 3 хворих).
Результати: У жодного пацієнта в післяопераційному періоді не спостерігалось ускладнень, рани зажили первинним натягом. Зникнення больового синдрому через кілька днів після операції відзначалось у 7 пацієнтів, у інших скарги зберігалися до 1 міс., при цьому спостерігалася позитивна динаміка, і лише у 1 пацієнта зберігалися інтенсивність і характер больового синдрому.
Таким чином, у пацієнтів з шилопід’язиковим синдромом відмічено високий ефект хірургічного лікування і досить короткі терміни післяопераційної реабілітації, що істотно підвищує якість їх життя.

Ключевые слова

синдром Ігла, діагностика, лікування.


Литература

 1. Дамулин ИВ, Ратбиль ОЕ, Шмидт ТЕ, Левченко А Г. К линическое наблюдение: невралгия языкоглоточного нерва. Российский журнал боли. 2013; 2(39): 37-41.
 2. Лебедянцев ВВ. Шилоподъязычный синдром (топографо-анатомические основы, клиника, диагностика, принципы лечения) [диссертация]. Москва; 1984. 48 с.
 3. Никитин АА, Лапшин ВП, Титова НВ. Клинический пример пациента, страдающего мегастилоидом. Клиническая стоматология.
  2009; (2): 70-1.
 4. Ayyildiz VA, Senel FA, Dursun A, Ozturk K. Morphometric examination of the styloid process by 3D-CT in patients with Eagle syndrome. Eur
  Arch Otorhinolaryngol. 2019;276(12):3453-9. doi: 10.1007/s00405-019-05602-6.
 5. Balbuena LJr, Hayes D, Ramirez SG, Johnson R. Eagle's syndrome (elongated styloid process). South Med J. 1997; 90(3): 331-4.
  doi: 10.1097/00007611-199703000-00014.
 6. Chandler JR. Anatomical variations of the stylohyoid complex and their clinical significance. Laryngoscope. 1977;87(10 Pt 1):1692-701.
  doi: 10.1288/00005537-197710000-00013.
 7. Correll RW, Wescott WB. Eagle's syndrome diagnosed after history of headache, dysphagia, otalgia,
  and limited neck movement. J Am Dent Assoc. 1982; 104(4): 491-2. doi: 10.14219/jada.archive. 1982.0220.
 8. Eagle WW. Symptomatic elongated styloid process; report of two cases of styloid processcarotid artery syndrome with operation. Arch Otolaryngol.
  1949; 49(5): 490-503. doi: 10.1001/ archotol. 1949.03760110046003.
 9. Eagle WW. The symptoms, diagnosis and treatment of the elongated styloid process. Am Surg. 1962;(28):1-5.
 10. Fagan JJ. Open Access Publishing of Textbooks and Guidelines for Otolaryngologists in Developing Countries. OTO Open. 2019;10;3(3).
  doi: 10.1177/2473974X19861567.
 11. Ghosh LM, Dubey SP. The syndrome of elongated styloid process. Auris Nasus Larynx. 1999; 26(2): 169-75.
  DOI: 10.1016/s0385-8146(98)00079-0.
 12. Grossmann E, Paiano GA. Eagle's syndrome: a case report. Cranio. 1998; 16(2): 126-30. doi: 10.1080/08869634.1998.11746049.
 13. Jung T, Tschernitschek H, Hippen H, Schneider B, Borchers L. Elongated styloid process: when is it really elongated? Dentomaxillofac Radiol. 2004;
  33(2): 119-24. doi: 10.1259/dmfr/13491574.
 14. Kent DT, Rath TJ, Snyderman C. Conventional and 3-Dimensional Computerized Tomography in Eagle's Syndrome, Glossopharyngeal Neuralgia,
  and Asymptomatic Controls. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015; 153(1): 41-7. doi: 10.1177/0194599815583047.
 15. Kiely ML, Sawyer DR, Gowgiel JM. Styloid chain ossification: report of a case with articulations. Clin Anat. 1995; 8(5): 359-62.
  doi: 10.1002/ca.980080509.
 16. Kumai Y, Hamasaki T , Yumoto E. Surgical management of Eagle's syndrome: an approach to shooting craniofacial pain. Eur Arch Otorhinolaryngol.
  2016; 273(10): 3421-7. doi: 10.1007/s00405-016-4057-7.
 17. O'Neill BP, Aronson AE, Pearson BW, Nauss LA. Superior laryngeal neuralgia: carotidynia or just another pain in the neck? Headache. 1982;22(1):6-
  9. doi: 10.1111/j.1526-4610.1982.hed2201006.x.
 18. Savic D, Djeric D. Surgical anatomy of the hypotympanum. J Laryngol Otol. 1987;101(5):419-25. 19. Yetiser S, Gerek M, Ozkaptan Y. Elongated styloid process: diagnostic problems related to symptomatology. Cranio. 1997 Jul;15(3):236-41. DOI: 10.1080/08869634.1997.11746017.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»