НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№6(2) 2019

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2019-6-37

Ковтуненко О.В., Тимчук С.М., Шпортько Б.В.
Аналіз експресії молекулярного маркеру КІ-67 у хворих на рак гортані та визначення його зв’язку з метастазуванням та рецидивами
Ковтуненко Олександр Васильович
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Професор кафедри оториноларингології
Доктор медичних наук
Email: lor@dsma.dp.ua
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-0562-7684

Тимчук Сергій Миколайович
Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Завідувач відділенням отоларингологічним №2 (онкологічним)
Доктор медичних наук
Email: sergej_lor@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-8706-2313

Шпортько Богдан Вікторович
Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Лікар отоларинголог отоларингологічного відділення №2 (онкологічне)
Email: bogdan.shportko@gmail.com
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-4242-2784

Аннотация

Актуальність: Рак гортані є частою локалізацією плоскоклітинного раку голови та шиї. Основним фактором що впливає на виживаність хворих є наявність реґіонарних метастазів. Злоякісне переродження клітини завжди супроводжується порушенням клітинного циклу, зокрема різким підвищенням проліферативної активності. Для дослідження проліферативної активності пухлинних клітин використовується молекулярний маркер Ki-67.
Мета дослідження: вивчити інформативність імуногістохімічного дослідження та визначення експресії молекулярного маркеру Кі-67 у хворих на рак гортані та визначити можливість прогнозу реґіонарного метастазування та рецидивів.
Матеріали та методи: Для виконання завдань дослідження під спостереженням знаходилось 70 хворих на рак гортані III-IV стадій (T3-4N0-3M0) ІІ-ї клінічної групи. З них 39 хворих з основної групи були з реґіонарними метастазами раку гортані, у 31 хворих групи порівняння реґіонарні метастази не були виявлені. Вік пацієнтів коливався від 33 до 74 років. Середній вік хворих склав 61,9 років. Чоловіки склали абсолютну більшість 99% No=69. У всіх хворих гістологічно діагностувався плоскоклітинний рак. В якості первинних молекулярних маркерів використовувалися моноклональні антитіла до Ki67 (Termo Scientific, США). Індекс проліферації (ІП) оцінювався як низький, в діапазоні 0-30% та як високий, при більш ніж 30% позитивних клітин з інтрануклеарною міткою.
Результати: Дослідження молекулярних маркерів Ki-67 показало його експресію на рівні 69 [60,2; 77,5]% (Me [25%; 75%]) для групи плоскоклітинного раку гортані, без метастазів – 60 [29; 70,5]%, для групи з метастазами – 72 [67; 80]% (P<0,001).
При статистичній обробці даних значення AUC (0,777) встановлено для Кі-67 щодо метастазування та показало підвищений ступінь експресії при метастазуванні раку гортані. Кі-67 має добру діагностичну цінність та може бути використаний як додатковий метод прогнозування реґіонарних метастазів раку гортані. Однак практичне використання цього маркеру в якості прогностичного, для вибору об’єму оперативного втручання на лімфатичних структурах шиї, потребує подальшого дослідження.
Окремо треба відмітити, що дане дослідження не виявило зв’язку Ki-67 AUC (0,588) зі ступенем диференціювання раку гортані та його рецидивами, однак більш поглиблене дослідження молекулярних маркерів в майбутньому може виявити інші закономірності пухлинного росту та бути використане в прогнозуванні та персоналізації лікування.
Висновки: Експресія Кі-67 дозволяла достовірно прогнозувати метастазування пухлини. Зростання експресії Кі-67 на 1% призводило до зростання шансів метастазування пухлини на 8,3% (95% ДІ – 1,043-1,142), при цьому залежності вірогідності рецидиву від віку не виявлено.
Визначення експресії Кі-67 не дозволяє достовірно прогнозувати можливість рецидивів раку гортані (р=0,27; AUC (95% ДІ) – 0,588 (0,414-0,763)), при цьому залежності вірогідності рецидиву від віку не виявлено.

Ключевые слова

рак гортані, метастази, імуногістохімічне дослідження, Кі-67.


Литература

 1. Bai Y, Shao Y, Li H, Xue W, Quan F, Wu S. Ki67 is over expressed in human laryngeal carcinoma and contributes to the proliferation of HEp2 cells. Oncology Letters. 2016; 12(4): 2641-2647. doi: 10.3892/ol.2016.4980
 2. Barutçu O, Kara M, Muratlı A, Güçlü O, Dereköy S. Clinical significance of Ki-67, c-erbB-2 and E-cadherin expressions in open partial laryngectomy patients. Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi. 2016; 26(5): 283-292. doi:10.5606/kbbihtisas.2016.66592.
 3. Barnes L, Eveson J W, Richard P, Sidransky D. World Health Organization Classification of Tumours: pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon, France: IARC Press; 2005. 430 p
 4. Bonhin RG, de Carvalho GM, Guimarães AC, Chone CT, Crespo AN, de Almeida Milani Altemani AM, et al. Histologic correlation of expression of Ki-67 in squamous cell carcinoma of the glottis according to the degree of cell differentiation. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2014; 80(4): 290-295. doi: 10.1016/j.bjorl.2014.05.016
 5. Bradford CR, Kumar B, Bellile E, Lee J, Taylor J, D’Silva N et al. Biomarkers in Advanced Larynx Cancer. Laryngoscope. 2014 Jan; 124(1): 179-87. doi: 10.1002/lary.24245.
 6. De Bree R, Takes RP, Castelijns JA, Medina JE, Stoeckli SJ, Mancuso AA, et al. Advances in diagnostic modalities to detect occult lymph node metastases in head and neck squamous cell carcinoma. Head Neck. 2015 Dec; 37(12): 1829-39.
  doi: 10.1002/hed.23814.
 7. De Vincentiis M, Di Cello P, Censi F, Leopizzi M, Natalizi S, Sardella B, et al. Immunohistochemical expression of fatty acid synthase, Ki-67 and p53 in squamous cell carcinomas of the larynx. The International Journal of Biological Markers. 2008; 23(3): 176-81. doi: 10.1177/172460080802300307.
 8. Ferlito A, Rinaldo A, Robbins KT, Leemans CR, Shah JP, Shaha AR, et al. Changing concepts in the surgical management of the cervical node metastasis. Oral Oncol. 2003 Jul; 39(5): 429-35. doi: 10.1016/s1368-8375(03)00010-1.
 9. Gioacchini FM, Alicandri-Ciufelli M, Magliulo G, Rubini C, Presutti L, Re M. The clinical relevance of Ki-67 expression in laryngeal squamous cell carcinoma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Jul; 272(7): 1569-76.
  doi: 10.1007/s00405-014-3117-0.
 10. Hamoir M, Ferlito A, Schmitz S, Hanin FX, Thariat J, Weynand B, et al. The role of neck dissection in the setting of chemoradiation therapy for head and neck squamous cell carcinoma with advanced neck disease. Oral Oncol. 2012; 48(3):
  203-10. doi: 10.1016/j.oraloncology.2011.10.015.
 11. Koontongkaew S. The tumor microenvironment contribution to development, growth, invasion and metastasis of head and neck squamous cell carcinomas. J. Cancer. 2013; 4: 66-83. doi: 10.7150/jca.5112
 12. Kulagin RN. [Molecular prognostic markers of lymphogenous metastasis of squamous cell carcinoma of the larynx (an immuno-histochemical study)]. Vestn Otorinolaringol. 2011;(5):11-4. [Article in Russian].
 13. Li DW, Sun YJ, Sun ZF, Dong P. Involvement of focal adhesion kinase in cellular proliferation, apoptosis and prognosis of laryngeal squamous cell carcinoma. J Laryngol Otol. 2012 Nov; 126(11): 1127-33. doi: 10.1017/S0022215112001971.
 14. Pich A, Chiusa L, Navone R. Prognostic relevance of cell proliferation in head and neck tumors. Annals of Oncology. 2004; 15(9): 1319-29. doi: 10.1093/annonc/mdh299.
 15. Re M, Zizzi A, Ferrante L, Stramazzotti D, Goteri G, Gioacchini FM, et al. p63 and Ki-67 immunostainings in laryngeal squamous cell carcinoma are related to survival. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jun; 271(6): 1641-51.
  doi: 10.1007/s00405-013-2833-1.
 16. Robbins KT, Ferlito A, Shah JP, Hamoir M, Takes RP, Strojan P, et al. The evolving role of selective neck dissection for head and neck squamous cell carcinoma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 Mar; 270(4): 1195-202.
  doi: 10.1007/s00405-012-2153-x.
 17. Vukelic J, Dobrila-Dintinjana R, Dekanic A, Marijic B, Cubranic A, Braut T. The relevance of assessing the cell proliferation factor ki-67 in squamous cell carcinoma of the larynx. Biomed. Res. Int. 2019; 2019: 8142572.
  doi: 10.1155/2019/8142572.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»