НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№1-2(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-1-11

Заболотний Д.І., Луценко В.І., Бєлякова І.А., Світлична Є.І., Берестова А.А., Холоденко ТЮ, Градюк Н.М.
Переклад українською мовою тесту числівників Є.М. Харшака та його адаптація
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-4848-840X

Луценко Віктор Іванович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Завідувач
Доктор медичних наук
E-mail: vil1954@ukr.net
ORCID ID: 0000-0001-6517-2223

Бєлякова Ірина Анатоліївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: irina1954tolay@gmail.com

Світлична Євгенія Іванівна
Національний фармацевтичний університет
Кафедра українознавства та латинської мови
завідувач кафедри українознавства та латинської мови
канд. філол. наук, доцент
E-mail: svitlychna@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6140-308Х

Берестова Алла Анатоліївна
Національний фармацевтичний університет
Кафедра українознавства та латинської мови
старший викладач
канд. філол. наук
E-mail: balla19682802@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6036-7961

Холоденко Тетяна Юріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Учений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388

Градюк Наталія Миколаївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Молодший науковий співробітник
E-mail: svr_lor@ukr.net

Анотація

У статті обґрунтована необхідність перекладу українською мовою тесту числівників Є.М. Харшака. Автори зазначили умови, яких вони дотримувались під час перекладу тесту для збереження фонетичної збалансованості. Подано опис проведення адаптації тесту числівників Є.М. Харшака та наведено кінцевий варіант тесту українською мовою. Описані майбутні дослідження, які необхідно провести для максимально ефективного впровадження в практику цього тесту.

Ключові слова

мовна аудіометрія, мовні тести, переклад.


Література

 1. Харшак ЕМ. Сбалансированный числовой тест для речевой аудиометрии. Актуальные вопросы отоларингологии. Киев; 1964: 140-6.
 2. Харшак ЕМ. О корреляции между нарушением слышимости чистых тонов и степени восприятия звуков речи. Журн. ушних, носовых и горловых болезней. 1965; (3): 45-50.
 3. Шидловська ТА, Костіцька ІО, Навальківська НЯ. Порушення слухової функції у хворих на цукровий діабет. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2018; (4): 70-7.
 4. Заболотний ДІ, Луценко ВІ, Бєлякова ІА, Холоденко ТЮ, Градюк НМ. Ефективність кохлеарної імплантації у дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою за даними мовної аудіометрії у вільному звуковому полі та на фоні завад. Оториноларингологія. 2018; 1 (1): 4-16. doi: 10.37219/2528-8253-2018-1-04.
 5. Безега МІ. Підвищення ефективності лікування пацієнтів з гострим середнім отитом, ускладненим мастоїдитом, із застосуванням модифікованих консервативної та хірургічної методик [дисертація]. Київ: ДУ «Ін-т отоларингології НАМН»; 2018. 185 с.
 6. Всеукраїнський перепис населення 2001 року – Мовний склад населення України [Інтернет]. [цитовано 2008 Бер 07]. Доступно:
  https://web.archive.org/web/20101130221837/ http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/
 7. Березнюк ВВ, Лившиц ОД. Способ и устройство для профилактики хронических наружных отитов у слухопротезированных больных.
  Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2008; (5): 61-2.
 8. Матвієнко НВ, Гаврилюк НЯ, Зайцева СБ. Впровадження аудіологічного скринінгу у новонароджених та дітей раннього віку. Журн.
  вушних, носових і горлових хвороб. 2015; (4): 84-6.
 9. Міщанчук НС, Радченко ОІ, Карамзіна ЛА. Мовна аудіометрія для клінічної аудіології в сучасних умовах. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2016; (2): 49-53.
 10. Римар НВ. Таблиці слів для мовної аудіометрії українською мовою. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2002; (3): 72-75.
 11. Harris RW, Nissen SL, Pola MG, McPherson DL, Tavartkiladze GA, Eggett DL. Psychometrically Equivalent Russian Speech Audiometry Materials
  by Male and Female Talkers. Int J Audiol. 2007 Jan; 46(1):47-66. doi: 10.1080/ 14992020601058117.
 12. Stelmachowicz PG, Pittman AL, Hoover BM, Lewis DE. Aided Perception of /S/ and /Z/ by Hearing-Impaired Children. Ear Hear. 2002
  Aug;23(4):316-24. doi: 10.1097/00003446-200208000-00007.
 13. Cleary M, Pisoni DB, Kirk KI. Influence of Voice Similarity on Talker Discrimination in Children With Normal Hearing and Children With Cochlear
  Implants. J Speech Lang Hear Res. 2005 Feb; 48(1): 204-23. doi: 10.1044/1092-4388(2005/015).
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»