НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№3(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-3-04

Бакаєв А.А., Ковтуненко О.В., Тимчук С.М.
Аналіз віддалених результатів лікування хворих на рак верхньощелепної пазухи
Бакаєв Анатолій Анатолійович
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
Кафедра оториноларингології, аспірант
Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Відділення отоларингологічне №2 (онкологічне)
Email: anatoliybakaev@gmail.com
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0003-4192-7614

Ковтуненко Олександр Васильович
Державний заклад "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
Професор кафедри оториноларингології
Доктор медичних наук
Email: lor@dsma.dp.ua
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-0562-7684

Тимчук Сергій Миколайович
Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Завідувач відділенням отоларингологічним №2 (онкологічним)
Доктор медичних наук
Email: sergej_lor@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-8706-2313

Анотація

Рак верхньощелепної пазухи є одним із найбільш складних злоякісних новоутворень для лікування та має несприятливий прогноз щодо віддалених результатів
Мета дослідження: на підставі оцінки віддалених результатів лікування (летальності, виживаності) провести аналіз ефективності лікування хворих на рак верхньощелепної пазухи та інших факторів, що впливають на результат, включно з рівнем експресії молекулярних маркерів.
Об’єкт та методи: Оцінено віддалені результати хірургічного лікування 103-х хворих раком верхньощелепної пазухи II-IV стадії (T2-4 N0-3M0), що проводилося у ЛОР-онкологічному відділенні Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова за період 2011-2017 рр. Віддалене спостереження за хворими проводилося до 2019 р.
Результати: Ефективність проведеного лікування, підтверджує аналіз виживаності у дослідженій вибірці: дорічна виживаність 87,36 % (95 % ДІ 80,94-93,78); трирічна виживаність – 42,75 % (95 % ДІ 33,2-52,3); п’ятирічна виживаність – 19,76 % (95 % ДІ 12,07-27,45); медіана виживання – 32,13 (95 % ДІ 27,0-53,0) місяців.
За допомогою регресійного аналізу пропорційних ризиків Кокса доведено, що пацієнти з рецидивами новоутворення ВЩП вмирають від раку в 3,13 рази частіше (р=0,009), ніж особи, у яких рак не супроводжувався рецидивами, при зростанні експресії маркеру ТІМР-1 на одиницю, ризик несприятливого результату для хворих зменшується у 2,56 рази (р=0,034).
Висновки: Оцінки віддалених результатів лікування (летальності, одно-, три- та п’ятирічної виживаності) хворих на рак верхньощелепної пазухи довела ефективність проведених лікувальних заходів та підходів до їх визначення.

Ключові слова

рак верхньощелепної пазухи, молекулярні маркери, летальність, виживаність.


Література

 1. Ansa B, Goodman M, Ward K, Kono SA, Owonikoko TK, Higgins K, et al. Paranasal sinus squamous cell carcinoma incidence and survival based of surveillance, epidemiology, and end results data, 1973 to 2009. Cancer. 2013;119(14):2602-10. doi: 10.1002/cncr.28108.
 2. Chen MM, Roman SA, Sosa JA, Judson BL. Predictors of Survival in Sinonasal Adenocarcinoma. J NeurolSurg B Skull Base. 2015
  Jun;76(3):208-13. doi: 10.1055/s-0034-1543995.
 3. Dubal PM, Bhojwani A, Patel TD, Zuckerman O, Baredes S, Liu JK, et al. Squamous cell carcinoma of the maxillary sinus: A population-based analysis. Laryngoscope. 2016 Feb;126(2):399-404. doi: 10.1002/lary.25601.
 4. Harvey RJ, Dalgorf DM. Chapter 10: Sinonasal malignancies. Am J Rhinol Allergy. May-Jun 2013;27 Suppl 1:S35-8. doi: 10.2500/ajra.2013.27.3894.
 5. Jain S, Li Y, Kuan EC, Tajudeen BA, Batra PS. Prognostic Factors in Paranasal Sinus Squamous Cell Carcinoma and Adenocarcinoma: A SEER Database Analysis. J Neurol Surg B Skull Base. 2019 Jun;80(3):258-263. doi: 10.1055/s-0038-1669420.
 6. Kovtunenko OV, Bakaiev АА, Shponka IS. Analysis of expression of p63 and caspase-3 and theirpredictivevalue in patients with squamous cell carcinoma of maxillary sinus. Wiadomości Lekarskie. 2019; LXXII(12.I): 2305-14. doi: 10.36740/WLek201912108.
 7. Kreppel M, Danscheid S, Scheer M, Lüers JC, Eich HT, Zöller JE, etal. Neoadjuvant chemoradiation in squamous cell carcinoma of the maxillary sinus: a 26-year experience. Chemother Res Pract. 2012;2012:413589. doi: 10.1155/2012/413589.
 8. Lukach E, Serezhko Ju, Ternyc’ka Ju. [Tumors of the nose and paranasal sinuses]. Rynologija. 2006;4:3-13. [in Ukrainian].
 9. Lund VJ, Clarke PM, Swift AC, McGarry GW, Kerawala C, Carnell D. Nose and paranasal sinus tumours: United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines. J Laryngol Otol. 2016;130(S2):S111-S118. doi:10.1017/S0022215116000530.
 10. Mody, M.D., Saba, N.F. Multimodal Therapy lor Sinonasal Malignancies: Updates and Review of CurrentTreatment. Curr. Treat. Options in Oncol.
  2020;21 (1): 4. doi.org/10.1007/s11864-019-0696-4.
 11. Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance. 3th ed. Oxford: Wiley Blackwell; 2013. 180 p.
 12. Robin TP, Jones BL, Gordon OM, Phan A, Abbott D, McDermott JD, et al. A comprehensive comparative analysis of treatment modalities lor sinonasal
  malignancies. Cancer. 2017 Aug 15;123(16):3040-9. doi: 10.1002/cncr.30686.
 13. Santos MR, Servato JP, Cardoso SV, de Faria PR, Eisenberg AL, Dias FL, et al. Squamous cell carcinoma at maxillary sinus: clinicopathologic data in a single Brazilian institution with review of literature. Int J Clin ExpP athol. 2014 Dec 1;7(12):8823-32. PMID: 25674251; PMCID: PMC4313952.
 14. Skomorokhova TV. [Optimization of planning and radiotherapy for patients with upper respiratory tract tumors] [dissertation]. Kyiv: National Cancer
  Institute; 2018. 207. [in Ukrainian].
 15. Unsal AA, Dubal PM, Patel TD, et al. Squamous cell carcinoma of the nasal cavity: A population-based analysis. Laryngoscope. 2016; 126(3):560-5. doi:10.1002/lary.25531.
 16. Vazquez A, Khan MN, Blake DM, Patel TD, Baredes S, Eloy JA. Sinonasalsquamous-cellcarcinoma and the prognostic implications of its histologic variants: a population-based study. Int Forum Allergy Rhinol. 2015;5(1):85-91. doi:10.1002/alr.21418.
 17. Zabolotny DI, Lukach EV, Dihtyaruk VJ, Tsymbalyuk EM, Zaitseva NV, Strezhak VV, Kutsenko LB. [Five-year survival rate of patients with malignant neoplasms of nose cavity and paranasal sinuses in Ukraine]. Rynologija. 2011;4:46-60. [in Ukrainian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»