НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№3(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-3-18

Кізім Я.В.
Скринінг-діагностика ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані I-II стадії (T1-2N0M0)
Кізім Ярослав Володимирович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ клінічної алергології
Молодший науковий співробітник
E-mail: 90kizim@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5062-7707

Анотація

Актуальність: Різноманітність проявів ларингофарингеального рефлюксу (ЛФР) в отоларинголо-
гічній практиці роблять цю проблему актуальною протягом останніх десятиліть. Розвиток ЛФР пов'язаний з порушенням функції верхнього стравохідного сфінктера, що дозволяє рефлюктату потрапляти до гортані, глотки, порожнини носа і в порожнину середнього вуха. У ряді досліджень патологічний рефлюкс був визначений як один з факторів розвитку раку верхніх відділів дихального і травного тракту.
Мета: удосконалення методів скринінг-діагностики ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані I-II стадії (T1-2N0M0).
Матеріали і методи: До групи дослідження увійшло 93 хворих на рак гортані I-II стадії (T1-2N0M0).
Контрольна група була представлена 36 пацієнтами з рефлюкс-асоційованими доброякісними новоутвореннями гортані. Для попередньої діагностики і об'єктивізації скарг використовувався тест RSI. Для підвищення точності інтерпретації та об’єктивізації ларингоскопічних проявів ЛФР використовувалась оціночна шкала RFS. Добова pH-метрія проводилась за допомогою ацидогастрографа АГ-1РН-М з електродної системою. Ступінь тяжкості рефлюксу визначалась відповідно до критеріїв DeMeester. За результатами pH-моніторування були сформовані клінічні групи.
Результати: При аналізі результатів обстеження встановлено, що у 41 (44,1%) хворого індекс RSI перевищував “9”. При тестуванні за шкалою RFS показник “13 і вище” був зареєстрований у 48 (51,6%) хворих. Всім пацієнтам з позитивним тестом RSI (41 обстежений) було проведено добове внутрішньостравохідне pH-моніторування. Згідно з даними добового pH-моніторування, у 33 (80,1%) хворих з плоскоклітинним раком гортані T1-2N0M0 з позитивним тестом RSI верифіковано наявність ЛФР. Ці хворі склала групу дослідження. Після проведення добового pH-моніторування було отримано такі результати: ЛФР легкого перебігу спостерігався у 6 (18,2%) пацієнтів, ЛФР середнього ступеню тяжкості – у 18 (54,5%), виражений ЛФР – у 9 (27,3% ). У хворих на рак гортані T1-2N0M0, який асоційований з ЛФР, показник критерію DeMeester перевищував 14,72.
Висновки: Зіставлення даних pH-моніторування та візуально-аналогових шкал у хворих на рак гортані T1-2N0M0, який асоційований з ЛФР, досягає 80,1% відповідності. За даними добового pH-моніторування, наявність ЛФР верифіковано у 33 (35,5%) обстежених хворих з плоскоклітинним рак гортані. Використання модифікованих оціночних шкал The Reflux Symptom Index і The Reflux Finding Score є високодостовірним методом скринінг-діагностики ларингофарингеального рефлюксу у хворих на рак гортані.

Ключові слова

ларингофарингеальний рефлюкс, рак гортані.


Література

 1. Боенко СК, Кизим ВВ, Юренко ЕА. Клинико-морфологические проявления ларингофарингеального рефлюкса. Арх. клін. та експерим.
  медицини. 2011;20(1):37-40.
 2. Кизим ВВ, Юренко ЕА. Анализ клинических проявлений ларингофарингеального рефлюкса на основании теста RSI. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2012;(5-с):68-69.
 3. Кизим ВВ, Юренко ЕА, Боенко СК. Использование тестов RSI и RFS в диагностике ларингофарингеального рефлюкса. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2013;(3-с):35-36.
 4. Кизим ВВ, Боенко СК, Юренко ЕА, Кошик ЕА. Роль биомаркеров в диагностике ларингофарингеального рефлюкса. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2012;(3-с):95-96.
 5. Погосова ТГ, Завикторина ЮЛ, Солдатский ИЕ. Гастроэзофагеальный и фаринголарингеальный рефлюкс. Вестн. оториноларингологии. 2007;(5):83-87.
 6. Ahuja V, Yencha MW, Lassen LF. Head and neck manifestation of gastroesophageal reflux disease. Am Fam Physician. 1999 Sep 1;60(3):873-80, 885-6. PMID: 10498113.
 7. Al-Saab F, Manoukian JJ, Al-Sabah B, Almot S, Nguyen LHP, Tewfik TL, et al. Linking laryngopharyngeal reflux to otitis media with effusion: pepsinogen study of adenoid tissue and middle ear fluid. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Aug;37(4):565-71.
 8. Barry DW, Vaezi MF. Laryngopharyngeal reflux: more questions than answers. Cleve Clin J Med. 2010 May;77(5):327-34.
  doi: 10.3949/ccjm.77a.09121.
 9. Belafsky PC, Postma GN, Amin MR, Koufman JA. Symptoms and findings of laryngopharyngeal reflux. Ear Nose Throat J. 2002 Sep;81(9 Suppl 2):10-3.
 10. Bulmer DM, Ali MS, Brownlee IA, Dettmar PW, Pearson JP. Laryngeal mucosa: its susceptibility to damage by acid and pepsin. Laryngoscope. 2010
  Apr;120(4):777-82. doi: 10.1002/lary.20665.
 11. Carroll TL, Gartner-Schmidt J, Statham MM, Rosen CA. Vocal process granuloma and glottal insufficiency: an overlooked etiology? Laryngoscope.
  2010 Jan;120(1):114-20. doi: 10.1002/lary.20656.
 12. Kuo CL. Laryngopharyngeal Reflux: An Update. Archives of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery. 2019;3(1):1. doi: 10.24983/scitemed.
  aohns.2019.00094. Available from: https://scitemed.com/article/2594/LaryngopharyngealReflux-An-Update.
 13. Chung JH, Tae K, Lee YS. Jeong JH, Cho SH, Kim KR, et al. The significance of laryngopharyngeal reflux in benign vocal mucosal lesions. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Sep;141(3):369-73. doi: 10.1016/j.otohns.2009.05.033.
 14. Cohen JT, Bach KK, Postma GN, Koufman JA. Clinical manifestations of laryngopharyngeal reflux. Ear Nose Throat J. 2002 Sep;81(9 Suppl 2):19-23.
 15. Copper MP, Smit CF, Stanojcic LD, Devriese PP, Schouwenburg PF, Mathus-Vliegen LM. High incidence of laryngopharyngeal reflux in patients
  with head and neck cancer. Laryngoscope. 2000 Jun;110(6):1007-11. doi: 10.1097/00005537-200006000-00023.
 16. DeMeester TR, Wang CI, Wernly JA, Pellegrini CA, Little AG, Klementschitsch P, et al. Technique, indications, and clinical use of 24 hour esophageal
  pH monitoring. J Thorac Cardiovasc Surg. 1980 May;79(5):656-70.
 17. Galli J, Cammarota G, Calò L, Agostino S, D’Ugo D, Cianci R, et al. The role of acid and alkaline reflux in laryngeal squamous cell carcinoma. Laryngoscope. 2002 Oct;112(10):1861-5. doi: 10.1097/00005537-200210000-00030.
 18. Glanz H, Kleinsasser O. [Chronic Laryngitis and Carcinoma (Author’s Transl)]. Arch Otorhinolaryngol. 1976 Feb 8;212(1):57-75.
  doi: 10.1007/BF00456363. [Article in German].
 19. Hammer HF. Reflux-associated laryngitis and laryngopharyngeal reflux: a gastroenterologist’s point of view. Dig Dis. 2009;27(1):14-7.
  doi: 10.1159/000210098.
 20. Hillel AT, Lin LM, Samlan R, Starmer H, Leahy K, Flint PW, et al. Inhaled triamcinolone with proton pump inhibitor for treatment of vocal process
  granulomas: a series of 67 granulomas. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2010 May;119(5):325-30. doi: 10.1177/000348941011900509.
 21. Johnston N, Knight J, Dettmar PW, Lively MO, Koufman J. Pepsin and carbonic anhydrase isoenzyme III as diagnostic markers for laryngopharyngeal reflux disease. Laryngoscope. 2004 Dec;114(12):2129-34. doi: 10.1097/01.mlg.0000149445.07146.03.
 22. Kantas I, Balatsouras DG, Kamargianis N, Katotomichelakis M, Riga M, Danielidis V. The influence of laryngopharyngeal reflux in the healing
  of laryngeal trauma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Feb;266(2):253-9. doi: 10.1007/s00405-008-0744-3.
 23. Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2013 Mar;
  108(3):308-28; quiz 329. doi: 10.1038/ajg.2012.444.
 24. Kizim V, Yurenko E, Kizim Y. Biomarkers in diagnosis of laryngopharyngeal reflux. Folia otorhinolaryngologiae et pathologiae respiratoriae.
  2014;20(2):127.
 25. Koufman JA, Aviv JE, Casiano RR, Shaw GY. Laryngopharyngeal reflux: position statement of the committee on speech, voice, and swallowing disorders of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Otolaryngol Head Neck Surg. 2002 Jul;127(1):32-5.
  doi: 10.1067/mhn.2002.125760.
 26. Ludemann JP, Manoukian J, Shaw K, Bernard C, Davis M, Al-Jubad A. Effects of simulated gastro-oesophagealrefluxon the untraumatized rabbit
  larynx. J Otolaryngol. 1998 Jun;27(3):127-31.
 27. Olson NR. Aerodigestive Malignancy and Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Med. 1997 Nov 24;103(5A):97S-99S.
  doi: 10.1016/s0002-9343(97)00332-x.
 28. Rees L, Pazmany L, Gutowska-Owsiak D, Inman ChF, Phillips A, Stokes ChR, et al. The Mucosal Immune Response to Laryngopharyngeal
  Reflux. Am J Respir Crit Care Med. 2008 Jun 1;177(11):1187-93. doi: 10.1164/rc-cm.200706-895OC.
 29. Reichel O, Mayr D, Durst F, Berghaus A. E-cadherin but not beta-catenin expression is decreased in laryngeal biopsies from patients with LPR. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Aug;265(8):937-42. doi: 10.1007/s00405-007-0568-6.
 30. Sataloff RT. Gastroesophageal reflux-related chronic laryngitis. Commentary. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Sep;136(9):914-5.
  doi: 10.1001/archoto.2010.145.
 31. Sereg-Bahar M, Jansa R, Hocevar-Boltezar I. Voice disorders and gastroesophageal reflux. Logoped Phoniatr Vocol. 2005;30(3-4):120-4.
  doi: 10.1080/14015430500320182.
 32. Storck C, Brockmann M, Zimmermann E, Nekahm-Heis D, Zorowka PG. [Laryngeal granuloma. Aetiology, clinical signs, diagnostic procedures, and treatment]. HNO. 2009 Oct;57(10):1075-80. doi: 10.1007/s00106-008-1778-y. [Article in German].
 33. Tsunoda K, Ishimoto S, Suzuki M, Hara M, Yamaguchi H, Sugimoto M, et al. An effective management regimen for laryngeal granuloma caused by gastro-esophageal reflux: combination therapy with suggestions for lifestyle modifications. Acta Otolaryngol. 2007 Jan;127(1):88-92.
  doi: 10.1080/00016480600606665.
 34. Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, Dent J, Jones R, Global Consensus Group. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux
  disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol. 2006 Aug;101(8):1900-20. doi: 10.1111/j.1572-0241.2006.00630.x.
 35. Weldon D. Laryngopharyngeal reflux and chronic sinusitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2007 Jun;7(3):197-201. doi: 10.1007/s11882-007-0072-5.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»