НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№3(3) 2020

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-3-53

Разаков А.Д., Абдукаюмов А.А., Аманов Ш.Э., Каримова Н.А., Олимов Ж.А.
Современные подходы к диагностике вестибулопатии у больных с хроническими гнойными средними отитами
Разаков Азамат Джураевич
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан
Отоларинголог
http://orcid.org/0000-0001-8882-591Х
e-mail: mail@tashpmi.uz

Абдукаюмов Абдуманноп Абдумажидович
Республиканский специализированный научно- практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан
Главный врач
Доктор медицинских наук
http://orcid.org/0000-0002-0944-149X
e-mail: mail@tashpmi.uz

Аманов Шавкат Эргашевич
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Зав. кафедрой отоларингологии
Доктор медицинских наук, профессор
e-mail: mail@tashpmi.uz

Каримова Наргиза Абдуллаевна
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан
Отоларинголог, аудиолог, вестибулулог
Кандидат медицинских наук
http://orcid.org/0000-0002-0334-1009
e-mail: mail@tashpmi.uz

Олимов Жахонгир Абдуазимович
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии, Ташкент, Узбекистан
Отоларинголог
http://orcid.org/0000-0003-4009-274X
e-mail: mail@tashpmi.uz

Аннотация

Хронічний гнійний середній отит (ХГСО), згідно зі статистичними даними, є одним з захворювань, що найбільш часто зустрічаються в оториноларингологічній практиці, складаючи, в середньому, від 5,8 до 20,7% від всієї ЛОР-патології. Захворюваність на ХГСО по Республіці Узбекистан становить до 6,5%.
Патологічний процес при ХГСО призводить до деструкції кісткових структур середнього вуха і прогресуючого зниження слуху, а в деяких випадках – і до наростання вестибулярної симптоматики.
Мета роботи: вивчення вестибулярних порушень при хронічному гнійному середньому отиті з використанням сучасних методів діагностики.
Матеріали і методи дослідження: З метою вивчення особливостей кохлеовестибулярних порушень при ХГСО, у відділенні вроджених і набутих ЛОР-захворювань при Республіканському спеціалізованому науково-практичному медичному центрі педіатрії Міністерства охорони здоров›я Республіки Узбекистан було обстежено 13 хворих з ХГСО з ускладненням у вигляді фістули лабіринту. Всім пацієнтам проводився комплекс стандартного обстеження: ЛОР-огляд, отоскопія з відеофіксацією, статокордінаційні тести, комплексна вестибулометрія із застосуванням сучасної комп›ютерної відеоністагмографії, комплекс аудіометричних тестів, комп›ютерна томографія скроневих кісток.
Результати: 38,4% пацієнтів пред’являли скарги на запаморочення, однак при застосуванні методу активного опитування скарги на запаморочення виявлено в 61,5% випадків. При аналізі результатів статокоордінаціонних тестів у 30,7% пацієнтів було виявлено відхилення в бік ураженого вуха, в 61,5% випадків – спонтанний ністагм.
Висновки: отримані результати дозволяють зробити висновок, що основними у пацієнтів з ХГСО є скарги на зниження слуху (100%), виділення з порожнини вуха (100%), на вестибулярні прояви скаржилось від 30 до 55% обстежених. Виявлення змішаної приглухуватості у 53,8% пацієнтів при аудіологічних обстеженні вказує на залучення до процесу внутрішнього вуха, тому всім хворим з ХГСО, незалежно від тривалості і стадії запального процесу, слід проводити комплексне вестибулометричне обстеження з метою визначення вестибулярного статусу, ступеня залученості структур внутрішнього вуха, прогнозу, вибору лікувальної тактики і попередження ускладнень..

Ключевые слова

хронічний гнійний середній отит, вестибулярні порушення.


Литература

 1. Дадамухамедов АН, Кирсанов ВН. Комплексное консервативное лечение хронических гнойных средних отитов у детей. Педиатрия (узб.). 2002;(2): 126-32.
 2. Дискаленко ВВ, Никитин КА. Хронические гнойные средние отиты. Пособие для врачей. Санкт-Петербург; 2002. 18 с.
 3. Каспранская ГР, Лопатин АС, Морозова СВ. Влияние хирургического лечения хронического гнойного среднего отита на вестибулярную функцию. Вестн. Нац. мед.-хир. Центра им. Н.И. Пирогова. 2011; 6(3):59-61.
 4. Омонов ШЭ, Мухитдинов УБ, Бабаханов ГК. Влияние патологии ЛОР-органов на течение хронического гнойного среднего отита. Мат. конф., посвященной 80-летию проф. Х.З. Зохидова. – Т., 2007. 84 с.
 5. Пальчун ВТ, редактор. Оториноларингология. Национальное руководство. Москва: ГЭО-ТАР-Медиа; 2009. 57 с.
 6. Яковлев ВН, Крюков АИ, Гаров ЕВ, Кречетов ГМ, Захарова АФ. Заболеваемость хроническим гнойным средним отитом и лечение этой нозологии в Москве. Вестн. оториноларингологии. 2010;(6):31-3.
 7. Babish B, Arsović N. [Assessment of senses of hearing and balance in chronic suppurative otitis media]. Srp Arh Celok Lek. May-Jun 2008;136(5-6):307-12. doi: 10.2298/sarh0806307b. [Article in Serbian].
 8. Cureoglu S, Schachern P, Paparella M, Lindgren BR. Cochlear changes in chronic otitis media. Laryngoscope. 2004 Apr;114(4):622-6. doi: 10.1097/00005537-200404000-00006.
 9. Gianoli GJ, James S. Chronic suppurative otitis media, caloric testing, and rotational chair testing. Otol Neurotol. 2008 Jan;29(1):13-5. doi: 10.1097/mao.0b013e31815c2589.
 10. Honaker JA, Boismier TE, Shepard NP, Shepard NT. Fukuda stepping test: sensitivity and specificity. J Am Acad Audiol. 2009 May;20(5):311-4; quiz 335. doi: 10.3766/jaaa.20.5.4.
 11. Szirmai A. Vestibular disorders in childhood and adolescents. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Nov;267(11):1801-4.
  doi: 10.1007/s00405-010-1283-2.
 12. Kim CH, Yang YS, Im D, Shin JE. Nystagmus in patients with unilateral acute otitis media complicated by serous labyrinthitis. Acta Otolaryngol. 2016 Jun;136(6):559-63. doi: 10.3109/00016489.2015.1132845.
 13. Lee IS, Park HJ, Shin JE, Jeong YS, Kwak HB, Lee YJ. Results of air caloric and other vestibular tests in patients with chronic otitis media. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2009 Sep;2(3):145-50. doi: 10.3342/ceo.2009.2.3.145.
 14. Monsanto RDC, Schachern P, Paparella MM, Cureoglu S, Penido NO. Progression of changes in the sensorial elements of the cochlear and peripheral vestibular systems: The otitis media continuum. Hear Res. 2017 Aug;351:2-10.
  doi: 10.1016/j.heares.2017.05.003.
 15. Mostafa BE, Shafik AG, Makhzangy AM, Taha H, Mageed HMA. Evaluation of Vestibular Function in Patients with Chronic Suppurative Otitis Media. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2013;75(6):357-60. doi: 10.1159/000357475.09.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»