НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-4-50

Заболотний Д.І., Луценко В.І., Бєлякова І.А., Світлична ЄІ, Берестова А.А.,
Холоденко Т.Ю., Градюк Н.М.
Розробка тестів для визначення розбірливості мови у дітей українською мовою
(етап формування таблиць слів)
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
https://orcid.org/0000-0001-9429-4414

Луценко Віктор Іванович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Завідувач
Доктор медичних наук
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Бєлякова Ірина Анатоліївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Світлична Євгенія Іванівна
Національний фармацевтичний університет
Кафедра українознавства та латинської мови
завідувач кафедри українознавства та латинської мови
канд. філол. наук, доцент
E-mail: svitlychna@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6140-308Х

Берестова Алла Анатоліївна
Національний фармацевтичний університет
Кафедра українознавства та латинської мови
старший викладач
канд. філол. наук
E-mail: balla19682802@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6036-7961

Холоденко Тетяна Юріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Учений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: 0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388

Градюк Наталія Миколаївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Молодший науковий співробітник
E-mail: svr_lor@ukr.net
ORCID ID: 0000-0003-1298-6420

Анотація

Актуальність: Мовна аудіометрія – це важливий діагностичний метод, що дозволяє в повному обсязі оцінити ефективність кохлеарної імплантації та слухопротезування, виявити у пацієнтів центральні слухові розлади. В Україні наявні всі необхідні засоби для виконання класичної мовної аудіометрії та визначення розбірливості мовлення в ускладнених акустичних умовах у дорослих, проте досі не розроблено мовні тести для дітей українською мовою.
Мета роботи – розробка і впровадження в практику тестів для визначення розбірливості мови укра-
їнською мовою для дітей.
Для вирішення проблеми мовної аудіометрії в Україні було вирішено розробити декілька мовних тестів для дітей різних вікових груп і різних потреб. На першому етапі автори сформували таблиці українських слів для проведення мовної аудіометрії у дітей (починаючи з дошкільного віку) та виконали студійний запис тесту для його подальшої апробації та валідації.
Сформовані таблиці слів відповідають усім вимогам до фонетично збалансованих мовних тестів з урахуванням особливостей дитячої аудіометрії. У кожній групі дотримані такі принципи: присутність усіх голосних фонем української мови у наголошеному вигляді й приголосних, що мають різну частоту; наявність слів із різною кількістю складів; урахування ритмічної структури слова (місце наголосу); збереження сталого співвідношення голосних і приголосних.
У статті наведено первинний (поки що не валідний) варіант українського мовного тесту для проведення мовної аудіометрії у дітей. Студійний запис цього тесту буде апробовано у дітей як нормальним, так і зниженим слухом, а також у користувачів слухових апаратів і кохлеарних імплантатів.
Висновки: Уперше в Україні сформовані таблиці слів рідною мовою для проведення аудіометрії в дітей (починаючи з дошкільного віку). Здійснений студійний запис тесту для визначення розбірливості мовлення жіночим голосом. Відтак заплановано наступний етап розробки мовних тестів українською мовою для дітей, що полягатиме в їх апробації та валідації. 

Ключові слова

мовна аудіометрія, тести для визначення розбірливості мови, діти, діти дошкільного віку.


Література

 1. Заболотний ДІ, Луценко ВІ, Бєлякова ІА, Холоденко ТЮ, Градюк НМ. Ефективність кохлеарної імплантації у дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою за даними мовної аудіометрії у вільному звуковому полі
  та на фоні завад. Оториноларингологія. 2018; 1 (1): 4-16. doi: 10.37219/2528-8253-2018-1-04.
 2. Marriage JE, Vickers DA, Baer T, Glasberg BR, Moore BCJ. Comparison of Different Hearing Aid Prescriptions for Children. Ear Hear. Jan/Feb 2018;39(1):20-31. doi: 10.1097/AUD.0000000000000460.
 3. Римар НВ. Таблиці слів для мовної аудіометрії українською мовою. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2002; 3: 72-5.
 4. Заболотний ДІ, Луценко ВІ, Бєлякова ІА, Світлична ЄІ, Берестова АА, Холоденко ТЮ, Градюк НМ. Переклад українською мовою тесту числівників Є.М. Харшака та його адаптація. Оториноларингологія. 2020;1-2(3):11-5.
  doi: 10.37219/2528-8253-2020-1-11.
 5. Луценко ВІ, Бєлякова ІА, Градюк НМ. Застосування мовних тестів з метою виявлення порушень в центральних відділах слухового аналізатора у осіб працездатного віку в умовах стресу. В: Заболотний ДІ, редактор. Матеріали Щорічної традиційної весняної конф. Укр. наук. мед. товариства лікарів-оториноларингологів Сучасні технології діагностики та лікування в оториноларингології; 2018 Трав 14-15; Одеса. Київ: ТОВ “Вістка”; 2018. c. 155-6.
 6. Міщанчук НС, Радченко ОІ, Карамзіна ЛА. Мовна аудіометрія для клінічної аудіології в сучасних умовах. Журн. вушних, носових і горлових хвороб. 2016; 2: 49-53.
 7. Бобошко МЮ. Речевая аудиометрия: учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство СПбГ-МУ; 2012. 64 с.
 8. Völter C, Shehata-Dieler W, Baumann R, Helms J. Entwicklung eines neuen Kindersprachtests und Erprobung an CI Kindern. Laryngo-Rhino-Otol. 2005 Oct; 84(10): 738-43. doi: 10.1055/s-2005-861375.
 9. Vickers DA, Moore BCJ, Majeed A, Stephenson N, Alferaih H, Baer T, et al. Closed-Set Speech Discrimination Tests for Assessing Young Children. Ear & Hearing. 2017 Jul 6;39(1):32-41. doi: 10.1097/AUD.0000000000000528.
 10. Бас-Кононенко О., редактор. Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика. Київ: Знання; 2013. 340 с.
 11. Филичева ТБ, Чевелева НА, Чиркина ГВ. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. “Педагогика и психология (дошк.)”. Москва: Просвещение; 1989. 223 с.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»