НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-4-55

Мельников О.Ф., Пелешенко Н.А., Тимченко М.Д., Рыльская О.Г., Прилуцкая А.Д.,
Бредун А.Ю., Тимченко С.В., Биль Б.Н.
Противовоспалительные механизмы в действии антисептического препарата “Лизак”
(клинико-иммунологическое исследование)
Мельников Олег Феодосійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

Пелешенко Наталія Олександрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: peleshenkon@gmail.com

Тимченко Марина Дмитріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: svtim@i.ua

Рильська Оксана Григорівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: oxanar@ua.fm

Бредун Александр Юрьевич, Национальная академия последипломного образования
имени П.Л. Шупика МЗ Украины, кафедра детской оториноларингологии, аудиологии, фониатрии, доцент кафедры, кандидат медицинских наук.
E-mail: abredun@ukr.net

Тимченко Сергій Вадимович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: svtim@i.ua

Биль Богдан Назарович
Главный отоларинголог г. Киева, руководитель ГНПЦ эндоскопической риноларингологии и городского фониатрического центра, заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9,
Кандидат медицинских наук
Доцент кафедры отоларингологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.
E-mail: bohdanbill@gmail.com

Анотація

Актуальність: Раніше було встановлено, що антисептичний препарат “Лизак”, що містить мурамідазу, має виражений дозозалежний вплив на фактори клітинного і гуморального локального імунітету, при цьому показано наявність у препарату “Лізак” регенераційних властивостей щодо тканин різного гістогенезу, що передбачає і протизапальну спрямованість в механізмах дії препарату. У зв’язку з цими передумовами вбачалося доцільним провести комплексне клініко-експериментальне дослідження впливу антисептичного препарату “Лізак” на прояви запалення в умовах клініки і в експерименті на тваринах на моделі карагінанового набряку.
У завдання досліджень входило:
- дослідити стан факторів запалення в ротоглотковому секреті у дітей з гострим фарингітом до та
після монотерапії препаратом “Лізак”.
- визначити рівні про- та протизапальних цитокінів в сироватці крові експериментальних тварин до і
після індукції асептичного запалення і при використанні препарату “Лізак”.
- вивчити протинабрякову дію препарату при його попередньому введенні в організм тварин.
Матеріали і методи: Клініко-імунологічні дослідження проведені у 22 дітей у віці 9-12 років, з яких 10 осіб представляли групу здорових донорів, 12 осіб з гострим фарингітом отримували препарат “Лізак” у вигляді монотерапії згідно з інструкцією. Досліджувався ротоглотковий секрет, де ІФА-методом визначався прозапальний цитокін – інтерлейкін-1β (Цитокін, РФ), лактоферин (Вектор Бест, РФ), а також макрофагальний запальний протеїн – MIP-1b (Hucalt biotecknоlogy, Нідерланди). В якості аналізатора застосовувався рідер Labline (Австрія). Дослідження проводилися в двох точках: до початку терапії і через добу після її закінчення.
Результати: При дослідженні впливу препарату на розвиток асептичного запалення (стадія ексудації) в стопі щурів було встановлено, що препарат “Лізак” гальмував розвиток набряку в інтервалі 1-4 години, після чого його вплив не виявлявся (через 24 години). У контрольній групі і групі “чистого” контролю запальний набряк виявлявся в порівнянні з вихідним рівнем (р=0,02) в точці 4 години і не виявлявся через 24 години.
Висновки: Препарат “Лізак” має здатність гальмувати розвиток асептичного локального запалення в початкових стадіях його розвитку. Підтвердженням системного характеру дії препарату є зниження рівня прозапальних цитокінів – інтерлейкіну-1 в сироватці крові тварин до 4-ї години від початку запального процесу.

Ключові слова

лізоцим, що містить антисептик, запалення, цитокіни, модель набряку в експерименті.


Література

  1. Gubler EV. [Informatics in pathology, clinical medicine and pediatrics]. Leningrad: Medicine; 1990.176 p. [In Russian].
  2. Kaydashev IP, editor. [Methods of clinical and experimental research in medicine]. Poltava: Polymet; 2003. 319 p. [In Ukrainian].
  3. Marushko Yu, Melnikov O, Movchan О, Lysovets O. Content of antimicrobial peptides in oropharyngeal secretions of children suffering from acute respiratory diseases. Fiziolohichnyi zhurnal. 2013;59(4):22.
  4. Melnikov OF, Rylska ОG, Shmatko VI, Timchenko МD, Bil BN, et al. [Effect of esberitox phytopreparation on factors of local immunity of the oral cavity]. Otorinolaryngology. 2019;2(1):72-4. DOI 10.37219/2528-8253-2019-1-26. [Article in Russian].
  5. Melnikov OF, Zabolotny DI, Malyarenko TV, Prilutska ED. Rhinital in rational pharmacotherapy of seasonal allergic rhinitis. Kiev: Vistka; 2015. 167 p.
  6. Zabolotny DI, Melnikov OF, Timchenko SV, Zabolotnaya GD. Study of the secretion of the oropharynx in patients with chronic inflammatory and allergic diseases of the upper respiratory tract. Guidelines. Kiev; 2008. 28 p.
  7. Melnikov OF, Timchenko SV, inventors; State Institution “O.S. Kolomiychenko Institute of otolaryngology of National academy of medical sciences of Ukraine, patentee. Method for determining the manifestations of inflammation in laboratory animals. Patent of Ukraine No. 10355.1996 Dec. 4.
  8. Waldmann TA. Immunotherapy: past, present, future. Nat Med. 2003 Mar;9(3):269-77. doi: 10.1038/nm0303-269. n].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»