НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(3) 2020

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2020-4-67

Безшапочний С.Б., Аврунін О.Г., Лобурець В.В., Лобурець А.В., Гасюк Ю.А.
Прогнозування функціональних результатів септопластики
Безшапочный Сергей Борисович
Украинская медицинская стоматологическая академия
Зав. кафедрой отоларингологи с офтальмологией
Доктор медицинских наук, професор
E-mail: bezshapochny@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-8726-2024

Аврунін Олег Григорович
Завідувач кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки
Доктор технічних наук, професор
E-mail: oleh.avrunin@nure.ua
https://orcid.org/0000-0002-6312-687X

Лобурець Андрій Васильович
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра отоларингології з офтальмологією
Кандидат медичних наук, асистент кафедри
E-mail: anjeyloburets@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-4164-0816

Лобурець Валерій Васильович
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра отоларингології з офтальмологією
Кандидат медичних наук, доцент
E-mail: umsalor@gmail.com
http://orcid.org/0000-0001-8538-9649

Гасюк Юрій Анатолійович
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра отоларингології з офтальмологією, професор кафедри
Доктор медичних наук, професор.
E-mail: ygasyuk@gmail.com

Анотація

Мета дослідження: визначити ефективність прогнозування функціональних результатів септопластики.
Матеріали і методи: прогнозування проводилося на підставі даних ендориноскопії, спіральної комп’ютерної томографії, формуванні просторової сегментованної лофтингової моделі повітряних шляхів носової порожнини, побудові аеродинамічної моделі на основі єдиної узагальненої воксельної томографії верхніх дихальних шляхів і риноманометричного дослідження, які були проведені 28 пацієнтам.
Результати: в результаті проведених оригінальних досліджень встановлено, що корекція різних варіантів викривлення носової перегородки в більш ніж 80% випадків достовірно знижує аеродинамічний носової опір. Прогнозування при септопластиці дозволяє провести кількісну оцінку функціональних результатів, які не завжди збігаються з реальними. Впровадження більш високоточних, інноваційних методів
діагностики в подальшому дозволить підвищити ефективність прогнозування в ринохірургії.

Ключові слова

септопластика, аеродинаміка, прогнозування.


Література

  1. Аврунин ОГ. Принципы компьютерного планирования функциональных оперативных вмешательств. Технічна електродинаміка. Темат. вип. “Силова електроніка та енергоефективність”. 2011;Ч. 2:293-8.
  2. Безшапочный СБ, редактор. Клинико-морфологические аспекты риносинуситов. Киев: Вістка; 2013. 150 с.
  3. Книгавко ЮВ. Компьютерное планирование пластических вмешательств методом деформации полигональной модели лица человека. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2013; 1(2/61): 11-6.
  4. Аврунін ОГ, Носова ЯВ, Фарук Х, Журавльов АС, Шушляпіна НО, Калашник ЮМ, Безшапочний СБ, Лобурець АВ, винахідники;
    Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний медичний університет, патентовласники. Спосіб
    планування функціональних ринохірургічних втручань. Патент України №118125. 2018 Лист. 22.
  5. Тарасова СА. Прогнозирование в клинической медицине. Материалы XXX междунар. научно-практ. конф. Инновации в науке. Новосибирск: СибАК, 2014.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»