НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№1(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-1-12

Заболотний Д.І., Сулаєва О.М., Кізім Я.В.
Клинико-морфологические аспекты ЛФР-ассоциированного рака гортани
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
https://orcid.org/0000-0001-9429-4414

Сулаєва Оксана Миколаївна
Доктор медичних наук, професор
Заступник директора з наукової роботи патоморфологічної лабораторії «CSD HealthCare»
e-mail: oksana.sulaieva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9614-4652

Кізім Ярослав Володимирович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ринології та алергології з групою рентгенології
Молодший науковий співробітник
E-mail: 90kizim@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-5062-7707

Анотація

Плоскоклітинні карциноми голови та шиї, включаючи рак гортані, за даними світової статистики посідають шосте місце за поширеністю в розвинутих країнах. Роль ларингофарингеального рефлюксу як одного з факторів ризику розвитку раку гортані залишається спірним і потребує подальшого вивчення.
Мета дослідження: аналіз і співставлення клінічних проявів і морфологічних даних у хворих на рак гортані T1-2N0M0 на фоні ЛФР.
Матеріали і методи: 87 хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0 . З метою скринінг-діагностики ЛФР використовувались модифіковані візуально-аналогові шкали RSI і RFS, проводилась добова pH-метрія.
Для проведення патогістологічного дослідження були відібрані зразки операційного матеріалу 8 хворих на рак гортані I-II стадії T1-2N0M0  на фоні ЛФР; 8 хворих на рак гортані – без ЛФР і 8 пацієнтів з доброякісними новоутвореннями гортані на фоні ЛФР.
Результати: В результаті аналізу даних обстеження було встановлено, що індекс RSI перевищував “9” у 39 (44,8%) хворих. За даними добового pH-моніторування ЛФР був діагностований у 32 (36,8%) обстежених хворих з морфологічно верифікованим плоскоклітинним раком гортані, які і склали групу дослідження. У 6 (75,0%) хворих з групи порівняння в межах слизової оболонки визначались ділянки, покриті багатошаровим плоским епітелієм, у 5 (62,5%) пацієнтів були визначені зони переходу, що містили як багатошаровий плоский, так і одношаровий багаторядний війчастий епітелій. Характер і інтенсивність лімфогістіоцитарної інфільтрації були більш вираженими у пацієнтів із супутнім ЛФР.
Висновки: ЛФР супроводжується розвитком хронічного запалення в слизовій оболонці гортані, що призводить до гіперпластичних змін епітелію.

Ключові слова

рак гортані, ларингофарингеальний рефлюкс, добова pH-метрія, лімфогістіоцитарна інфільтрація.


Література

 1. Deganello A, Meccariello G, Parrinello G and Gallo O. Laryngopharyngeal Reflux and Laryngeal Squamous Cell Carcinoma. Austin J Cancer Clin Res 2015;2(1):1022.
 2. Ford CN. Evaluation and management of laryngopharyngeal reflux. JAMA 2005;294(12):1534-40.
  DOI: 10.1001/jama.294.12.1534.
 3. Belafsky PC, Rees CJ. Larygopharyngeal reflux: the value of otolaryngology examination. Current Gastroenterology Reports. 2008;10(3):278-82.
 4. Groome M, Cotton JP, Borland M, McLeod S, Johnston DA, Dillon JF. Prevalence of laryngopharyngeal reflux in a population with gastroesophageal reflux. Laryngoscope 2007;117(8):1424-1428. DOI: 10.1097/MLG.0b013e31806865cf.
 5. Sataloff RT. Gastroesophageal reflux-related chronic laryngitis. Commentary. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2010 Sep;136(9):914-5.
 6. Oh DS, DeMeester SR, Vallbohmer D, Mori R, Kuramochi H, Hagen JA, et al. Reduction of interleukin 8 gene expression in reflux esophagitis and Barrett’s esophagus with antireflux surgery. Arch Surg. 2007;142:554-9, discussion 559-60.
 7. Koufman JA, Aviv JE, Casiano RR, Shaw GY. Laryngopharyngeal reflux: position statement of the committee on speech, voice, and swallowing disorders of the American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Otolaryngol Head Neck Surg 2002;127(1):32-5. DOI: 10.1067/mhn.2002.125760.
 8. Gabriel CE, Jones DG. The importance of chronic laryngitis. J Laryngol Otol. 1960 Jun;74:349-57.
 9. Glanz H, Kleinsasser O. Chronic laryngitis and carcinoma. Arch Otorhinolaryngol. 1976 Feb 8;212(1):57-5.
 10. Olson NR. Effects of stomach acid on the larynx. Proc. Laryngol Assoc 1983;104:108-12.
 11. Wight R, Paleri V, Arullendran P. Current theories lor the development of nonsmoking and nondrinking laryngeal carcinoma. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Apr;11(2):73-7. doi: 10.1097/00020840-200304000-00002.
 12. Formánek M, Jančatová D, Komínek P, Tomanová R, Zeleník K. Comparison of impedance and pepsin detection in the laryngeal mucosa to determine impedance values that indicate pathological laryngopharyngeal reflux. Clin Transl Gastroenterol. 2017 Oct 26;8(10):e123. doi: 10.1038/ctg.2017.49.
 13. Ward PH, Hanson DG. Reflux as an etiological factor of carcinoma of the laryngopharynx. Laryngoscope. 1988 Nov;
  98(11):1195-9. doi: 10.1288/00005537-198811000-00009.
 14. Morrison MD. Is chronic gastroesophageal reflux a causative factor in glottic carcinoma? Otolaryngol Head Neck Surg. 1988 Oct;99(4):370-3. doi: 10.1177/019459988809900403.
 15. Copper MP, Smit CF, Stanojcic LD, Devriese PP, Schouwenburg PF, Mathus-Vliegen LM. High incidence of laryngopharyngeal reflux in patients with head and neck cancer. Laryngoscope. 2000 Jun;110(6):1007-11. doi: 10.1097/00005537-
  200006000-00023.
 16. Geterud A, Bove M, Ruth M. Hypopharyngeal acid exposure: an independent risk factor for laryngeal cancer? Laryngoscope. 2003 Dec;113(12):2201-5. doi: 10.1097/00005537-200312000-00030.
 17. Chen MY, Ott DJ, Casolo BJ, Moghazy KM, Koufman JA. Correlation of laryngeal and pharyngeal carcinomas and 24-hour pH monitoring of the esophagus and pharynx. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998 Nov;119(5):460-2.
 18. Angell H, Galon J. From the immune contexture to the Immunoscore: the role of prognostic and predictive immune marker sin cancer. Curr Opin Immunol. 2013;25:261-7. doi: 10.1016/j.coi.2013.03.004.
 19. Karpathiou G, Casteillo F, Giroult JB, Forest F, Fournel P, Monaya A, et al. Prognostic impact of immune microenvironment in laryngeal and pharyngeal squamous cell carcinoma: Immune cell subtypes, immuno-suppressive pathways and clinicopathologic characteristics. Oncotarget. 2017 Mar 21;8(12):19310-19322. doi: 10.18632/oncotarget.14242.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»