НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№1(4) 2021

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-1-20

Мінаєв О.О.
Порівняльний аналіз лікування хворих з хронічним дакріоциститом у ранньому та пізньому післяопераційному періоді
Мінаєв Олексій Олександрович
асистент кафедри хірургії, ендоскопії, оториноларингології, реконструктивно-відновлювальної хірургії та променевої діагностики;
ДЗВО «Донецький національний медичний університет МОЗ України»;
Україна, Донецька область, м.Краматорськ.
E-mail: dr.min.alex@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3652-0887

Аннотация

Хронічний дакріоцистит (ХД) є частою патологією сльозовідвідних шляхів. Пошук оптимального способу ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії (ЕЕДЦРС), який давав би швидкий, якісний та стійкий ефект, а також менший відсоток рецидивів захворювання, залишається актуальним.
Мета: проаналізувати ефективність лікування хворих з хронічним дакріоциститом у ранньому та пізньому післяопераційних періодах при застосуванні різних модифікацій проведення ЕЕДЦРС.
Матеріали та методи: Досліджувану групу (1-а група) склали 45 пацієнтів з ХД, яким ЕЕДЦРС була здійснена за розробленою методикою, у групу порівняння (2-а група) було включено 36 хворих, яким після виконання розробленої ЕЕДЦРС в зону дакріориностоми встановлювали провідник з полівінілхлориду (ПВХ). У контрольну групу (3-я група) увійшли 28 пацієнтів, яким ЕЕДЦРС виконували за традиційною методикою: зі збереженням і пластичним укладанням слизових клаптів та з установленням ПВХ-провідника. Пацієнти 1-ї та 2-ї груп були розподілені на 2 підгрупи: до 1А і 2А увійшли пацієнти, яким у передопераційному періоді проводили комп’ютерну томографію (КТ) сльозовідвідних шляхів за розробленою нами методикою, а хворим підгруп 1В і 2В – за традиційним алгоритмом. У післяопераційному періоді оцінювали вираженість сльозотечі за шкалою Munk, ступінь візуалізації дакріориностоми, функцію сльозовідведення за вдосконаленою кольоровою сльозоносовою пробою Веста під ендоскопічним контролем. Підсумкову ефективність лікування оцінювали через 1 рік після хірургічного втручання.
Результати: Кращі результати при тестуванні за шкалою Munk в ранньому післяопераційному періоді та через 1 міс. після операції були зафіксовані у підгрупах 1А і 1В в порівнянні з підгрупами 2А, 2В та 3-ю групою (різниця достовірна, p<0,05). Через 3; 6 та 12 міс. після хірургічного втручання, тобто після видалення імплантата із сльозовідвідних шляхів, відмічалося покращення результатів у пацієнтів підгруп 2А, 2В і 3-ї групи, а відмінність від підгруп 1А та 1В була статистично не значущою (p>0,05). В ранньому післяопераційному періоді в усіх пацієнтів візуалізація дакріориностоми була доброю. В пізньому післяопераційному періоді кращі результати були у підгрупі 1А, гірші – у 3-й групі, але без статистично значущої
різниці через малу вибірку пацієнтів (p>0,05). Достовірно кращі результати функції сльозовідведення отримані в підгрупах 1А і 1В вже з 3-ї доби після хірургічного втручання, а також у подальші строки раннього післяопераційного періоду і через 1 міс. після операції (p<0,05). У подальші терміни спостереження пізнього післяопераційного періоду цей показник погіршувався у всіх клінічних групах, кращі результати були у підгрупі 1А, гірші – у 3-й групі, але через невелику вибірку пацієнтів статистично значущої відмінності не було (p>0,05). Максимальні темпи погіршення візуалізації дакріориностоми та функції сльозовідведення спостерігались з 3-го по 6-й місяці після операції. Частка позитивних підсумків лікування у 1-й групі склала 97,8%, у 2-й групі – 94,4 %, а у 3-й групі – 85,7 %, при цьому відмінність між 1-ї і 3-ї групами була статистично значущою (p<0,05).
Висновок: Розроблена методика ендоназальної ендоскопічної дакріоцисториностомії дозволяє досягнути стійкої ремісії у 97,8 % пацієнтів з хронічним дакріоциститом, а застосування КТ сльозовідвідних шляхів за розробленою методикою дозволяє покращити результати хірургічного лікування.

Ключевые слова

Хронічний дакріоцистит, ендоназальна дакріоцисториностомія, ефективність лікування.


Литература

 1. Enright NJ, Brown SJ, Rouse HC, McNab AA, Hardy TG. Nasolacrimal Sac Diverticulum: A Case Series and Literature Review. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. 2019 Jan/Feb;35(1):45-49. doi: 10.1097/IOP.0000000000001156.
 2. Magomedov MM, Borisova OYu, Bakharev AV, Lapchenko AA, Magomedova NM, Gadua NT. [The multidisciplinary approach to tht diagnostics and surgical treatment of tht lacrimal passages]. Vestn Otorinolaringol2018;83(3):88-93.
  [Article in Russian]. https://doi.org/10.17116/otorino201883388.
 3. Piskunov GZ, Piskunov SZ, Kozlov VS, Lopatin AS. [Diseases of the nose and paranasal sinuses]. Endomikrosurgery. Moscow;2003. P. 178-9. [In Russian].
 4. Kumar S, Mishra AK, Sethi A, Mallick A, Maggon N, Sharma H, Gupta A. Comparing Outcomes of the Standard Technique of
  Endoscopic DCR with Its Modifications: A Retrospective Analysis. Otolaryngol Head Neck Surg. 2019 Feb;160(2):347-354. doi: 10.1177/0194599818813123.
 5. Li EY, Wong ES, Wong AC, Yuen HK. Primary vs Secondary Endoscopic Dacryocystorhinostomy for Acute Dacryocystitis With Lacrimal Sac Abscess Formation: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2017 Dec 1;135(12):1361-1366. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2017.4798.
 6. Shashidhar K, Nagalotimath U, Dixit D. Endoscopic dacryocystorhinostomy with and without silicone stenting: a comparative study. Al Ameen J Med Sci. 2014;7(3):244-7.
 7. Beloglazov VG, At’kova EL, Abdurakhmanov GA, Krakhovetskii NN. [Prevention of ostial obstruction after microendoscopic endonasal dacryocystorhinostomy]. Vestnik oftal’mologii. 2013;129(2):19-22. [Article in Russian].
 8. Wu S, Xu T, Fan B, Xiao D. Endoscopic dacryocystorhinostomy with an otologic T-type ventilation tube in repeated revision cases. BMC Ophthalmol. 2017 Aug 7;17(1):138. doi: 10.1186/s12886-017-0539-7.
 9. Pakdel F. Silicone Intubation Does not Improve the Success of Dacryocystorhinostomy in Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction. Journal of Ophthalmic and Vision Research. 2012; 7 (3).
 10. Ananth L, Hosamani P, Chary G. Efficacy of endonasaldacryocystorhinostomy, using ‘cold steel’ instruments without stenting, in treatment of distal nasolacrimal duct obstruction. J Laryngol Otol. 2011 Jun;125(6):590-4. doi: 10.1017/
  S002221511100017X.
 11. Chong KK, Lai FH, Ho M, Luk A, Wong BW, Young A. Randomized trial on silicone intubation in endoscopic mechanical dacryocystorhinostomy (SEND) for primary nasolacrimal duct obstruction. Ophthalmology. 2013 Oct;120(10):2139-45. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.02.036.
 12. Orlova EI, Davydov DV. [Lacrimal stents in the larimal pathways’ surgery]. Oftal’mologicheskie vedomosti. 2017;10(4):
  48-55. [Article in Russisn]. https://doi.org/10.17816/OV10448-55.
 13. Meireles MN, Viveiros MM, Meneghin RL, Galindo-Ferreiro A, Marques ME, Schellini SA. Dacryocystectomy as a treatment of chronic dacryocystitis in the elderly. Orbit. 2017 Dec;36(6):419-21. doi: 10.1080/01676830.2017.1353111.
 14. Çukurova I, Mercan GC, Çetinkaya E, Gümüsssoy M, Söken H. Endoscopic dacryocystorhinostomy: outcomes using mucosal flap preserving technique. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 May;270(5):1661-6. doi: 10.1007/s00405-012-2285-z.
 15. Mueller SK, Freitag SK, Lefebvre DR, Bleier BS. Endoscopic DCR using bipedicled interlacing mucosal flaps. Laryngoscope. 2018 Apr;128(4):794-7. doi: 10.1002/lary.26730.
 16. Wu W, Cannon PS, Yan W, Tu Y, Selva D, Qu J. Effects of Merogel coverage on wound healing and ostial patency in endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy for primary chronic dacryocystitis. Eye (Lond). 2011 Jun;25(6):746-53. doi: 10.1038/eye.2011.44.
 17. Baek JS, Jeong SH, Lee JH, Choi HS, Kim SJ, Jang JW. Cause and management of patients with failed endonasal dacryocystorhinostomy. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017 Mar;10(1):85-90. doi: 10.21053/ceo.2016.00192.
 18. Green R, Gohil R, Ross P. Mucosal and lacrimal flaps for endonasal dacryocystorhinostomy: a systematic review. Clin Otolaryngol. 2017 Jun;42(3):514-520. doi: 10.1111/coa.12754.
 19. DumanskyYuV, Zabolotny DI, Boenko SK, Shlopov VG, Savchenko OA, Klimov ZT, et al. [Functional endoscopic rhinosurgery]. Donetsk: Nord-press; 2010: 202-6. [Іn Ukrainian]. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
 20. Zabolotnyi DI, Minaiev OO. [Chronic dacryocystitis: Сlinical and Radiological parallels]. Scientific Collection “InterConf”. Science and practice: implementation to modern society. 2020 Dec; 2(38);913-22. [in Ukrainian] URL: https://interconf.top/documents/2020.12.16-18.pdf.
 21. Minaiev, O. (2020). Preoperative radiological examination of patients with chronic dacryocystitis. ScienceReview, 8(35):22-28 (Dec. 2020). https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30122020/7319.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»