НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№2(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-2-04

Заболотний Д.І., Самоходський В.М., Пономаренко Н.В.
Пілотний проект як формат визначення ефективності механізмів реалізації інноваційних медико-економічних стандартів вторинної профілактики та диспансеризації
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
https://orcid.org/0000-0001-9429-4414

Самоходський Віктор Миколайович
Кіровоградська обласна лікарня, отоларингологічне відділення
Доктор медичних наук, професор.
E-mail: VSamohodskiy@gmail.com

Пономаренко НВ
КНП «Поліклінічне об'єднання міської ради м. Кропивницького» ПВ №4»

Анотація

Актуальність: В зв’язку з тим, що в Україні за останні роки майже знищена вторинна профілактика і диспансеризація, для їх відновлення та удосконалення пропонується комплекс інноваційних медикоекономічних стандартів, механізм реалізації яких спочатку доцільно перевірити у форматі натурного експерименту.
Мета: Переконатись у суттєвій ефективності науково обґрунтованих організаційно-економічних стандартів критеріїв і нормативів в процесі оздоровлення населення зони відповідальності сімейного лікаря з використанням діагностично-лікувального менеджменту в рамках «Пілотного проекту» в ЗОЗ трьох рівнів медичного округу.
Матеріал і методи: Оскільки алгоритм комплексу медико-економічних стандартів щодо вторинної профілактики і диспансеризації створені на базі одної служби – оториноларингологічної, а позитивний ефект оздоровлення необхідно довести щодо захворювань усіх клінічних фахів, то на підготовчому етапі, використовуючи метод цільового прогнозу, команда робочої групи лікарів професіоналів в процесі ретроспективного аналізу значної кількості історій хвороб різних фахів в ЗОЗ третього рівня проведе диференціацію цих хвороб на КСГ, ДСГ і ступені їх складності, як це вже зроблено для ЛОР захворювань, що дозволить за допомогою відповідних комп’ютерних програм і рекомендованих формул розрахувати обґрунтовані показники кількості та якості медичної роботи з визначенням рівня працезатрат, їх вартості і т.зв. коефіцієнта персонального досягнення (КПД) кожного лікаря.
Результати дослідження: Використання в процесі пілотного проекту наших стандартів, критеріїв і нормативів дає можливість на основі хронометражу визначити нормативні і понаднормативні об’єми медичної роботи, показники якої шляхом певних розрахунків трансформуються у механізм визначення робочого навантаження лікарів, його вартості, що дозволяє диференційовано вирішувати питання рівня їх матеріального стимулювання, тобто тих технологічних розділів, які необхідні для створення системи нашої національної страхової медицини. 

Ключові слова

медико-економічні стандарти; скринінг профоглядів; електронний моніторинг диспансеризації; розподіл захворювань на КСГ, ДСГ та ступені складності; коефіцієнт персонального досягнення лікаря.


Література

 1. Bayadzhan VA, Shepin OP. [Health insurance and the use of diagnostic-related groups]. Soviet health care. 1991; (5):
  12-8. [In Russian].
 2. Voronenko HH, Pashchenko VM. [Financial management of the basics of health economics]. Kiev; 2011. 499 с. [In Ukrainian].
 3. Vuori HV. Ensuring quality of care. Copenhagen: WHO, 1985:179 p. [In Russian].
 4. Gavrilov VA. [Comprehensive assessment of the effectiveness of labor of medical staff of hospital facilities]. Soviet health care. 1991; (3): 10-3. [In Russian].
 5. Golyachenko OM, Golyachenko AO. [Economics of Ukrainian healthcare]. Vinnitsa; 1996. 100 p. [In Ukrainian].
 6. Zabolotny DI, Samokhodsky VM. [Twenty-five innovative organizational and economic standards as an instrument of technology for reforming the process of improving the health of residents of the family doctor’s area of responsibility]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 2018;(1):4-27. [In Ukrainian].
 7. Lehan VM Health system in Ukraine: results, problems, prospects. 2002: 28 p. [In Ukrainian].
 8. Health Economics. Izhevsk; 1990. Obukhov VA, Vvedenskaya AI, Shapovalova IA. [Determination of costs for individual clinical and statistical groups in a hospital setting]; p. 141-4. [In Russian].
 9. Samokhodsky VM. [Scientific substantiation of medical and economic mechanisms for reforming management of the otolaryngological service in the transition to BSM] [dissertation]. Kiev;1994: 32 p. [In Ukrainian].
 10. Samokhodsky VM. [Hospital of insurance medicine. Natural experiment (organizational, medicoeconomic and legal mechanisms)]. Kirovograd; 2004: 242 p. [In Russian].
 11. Samokhodsky VM. [Optimal model of preventive examinations as an organizational standard for a
  family doctor. Bulletin of social hygiene and organization of public health services of Ukraine]. 2011;(3):65-9.
  [In Ukrainian].
 12. Samokhodsky VM, Zabolotnyi DI. [Technology of indicators’ transformation of organizational standards in the personification of the workload of doctors I, II and III levels of the medical district]. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 2017;(1):77-86. [In Ukrainian].
 13. Samokhodsky VM, Smirnova VL, Panchyshyn NYa, Golyachenko BA. [Algorithm for the implementation of organizational and economic prerequisites for evidence-based screening and treatment management within health care institutions
  of three levels]. Visnik sotsialnoyi gigieni ta organizatsiyi ohoroni zdorov’ya Ukrayini. 2019;(1):34-43. [In Ukrainian].
 14. Samokhodsky VM. [Substantiation of the algorithm of organizational and medico-economic standards as a tool for the technology of treatment and treatment management in health care institutions of three levels of the medical district.
  Project]. Kiev; 2020. 84 p. [In Ukrainian].
 15. Spizhenko YuP. [The current state of the problem of reforming in the industry. Results and problems of the new economic mechanism in the health care system of Ukraine]. Materials of the Ukrainian Scientific and Practical Conference. Zhitomir;
  1992, p. 3-4. [In Ukrainian].
 16. Shipova VМ. [Rationing labor in conditions of transition to health insurance]. Bul. Research Institute of Soc. Hygiene, Economics and Health Management NA Semashko. Moscow. 1992: 46-53. [In Russian].
 17. USDSTF A and B Recommendation. Available from: https://www.uspreventiveservicestaskforce.
  org/uspstf/recommendation-topics/uspstf-and-b-recommendations.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»