НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№2(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-2-22

Писанко В.М., Холоденко Т.Ю., Сапіжак І.І., Кудь Л.А.
Переклад українською мовою та адаптація англомовних опитувальників: шкали значимої слухової інтеграції (MAIS) та шкали значимого використання мови (MUSS) для оцінки розвитку мови у дітей з глухотою після проведення кохлеарної імплантації
Писанко Віктор Миколайович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-патології дитячого віку
Завідувач
Доктор медичних наук
Email: viplor@email.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6014-4987

Холоденко Тетяна Юріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Вчений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388

Сапіжак Ірина Ігорівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-патології дитячого віку
Молодший науковий співробітник
E-mail:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1206-2183

Кудь Лариса Андріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ ЛОР-патології дитячого віку
Науковий співробітник
E-mail:
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6883-2055

Анотація

Вступ: Проблемою оцінки мовного та слухового розвитку у дітей із сенсоневральною глухотою після проведення кохлеарної імплантації опікується вся світова спільнота, тому що найважливішим результатом реабілітації є успішність інтеграції таких дітей в соціум. В більшості країн світу для оцінки слухової та мовної інтеграції дітей із СНГ після КІ використовуються шкала значимої слухової інтеграції MAIS та шкала значимого використання мови MUSS. На жаль, в Україні до сих пір не існує україномовних опитувальників для оцінки слухомовного розвитку дітей з сенсоневральною глухотою після кохлеарної імплантації.
Метою нашого дослідження стало проведення перекладу опитувальників MAIS та MUSS українською мовою, проведення їх культурної адаптації та валідації.
Матеріали і методи: Матеріалом для перекладу та культурної адаптації були англомовні версії опитувальників оцінювання шкал значимої слухової інтеграції (MAIS) та значимого використання мови (MUSS), розроблені Nottingham Group of Cochlear Implantation, які визнані та рекомендовані для використання всіма виробниками кохлеарних імплантатів.
Отримані результати: Валідація складалась з послідовних етапів: підготовчий етап – збір та аналіз літератури; переклад оригіналів опитувальників з англійської мови на українську; зворотній переклад незалежним перекладачем українського тексту опитувальників на англійську мову; співставлення перекладу та порівняння з оригінальним опитувальником незалежним лінгвістом; когнітивний аналіз; пілотне тестування опитувальників, які перекладені на українську мову, на невеликій групі дітей після КІ; внесення правок, кінцева перевірка перекладів з метою виявлення та виправлення граматичних, орфографічних та інших помилок.
Україномовна версія опитувальників продемонструвала високі рівні внутрішньої відповідності, ретестової надійності та валідності.
Висновки: Враховуючи виняткову актуальність та затребуваність матеріалів, тести можуть бути визнані як валідні та рекомендовані до використання в сурдопедагогічній практиці. 

Ключові слова

сенсоневральна глухота, кохлеарна імплантація, опитувальники MUSS та MAIS, переклад, валідація.


Література

 1. Daykhes NA, Tavartkiladze GA, Bakhshinyan VV, Diab H. Karneeva OV, Kuznetsov AO, Naumova IV. [Clinical guidelines "Rehabilitation of patients after cochlear implantation"]. 4th St. Petersburg International Forum of Otorhinolaryngologists of Russia; 2015 Nov 24; 2015, p. 10-11. [In Russian].
 2. Koroleva IV. [Scientific and methodological foundations for the rehabilitation of early deaf children after cochlear implantation. Part 1. "Auditory method"]. Russian otorhinolaryngology. 2011;2:88-98. [In Russian].
 3. Croker L, Algina J. Introduction to Classical and Modern Test Theory. Holt, Rinehart, and Winston; 1986. 527 p.
 4. Martines M, Martines E, Ballachino A, Salvago P. Speech perception outcomes after cochlear implantation in prelingually deaf infants: the western Sicily Experience. J Pediatric Otorhinolaryngol. 2013;77(5):707-13. doi: 10.1016/j.jporl.2013.01.023.
 5. Рinto Е, de Feitosa Lacerda С, Porto Р. Comprasion between the IT-Mais and Muss questionnaries withvideo-recording for evalution of children who may receive a cochlear implantation. Brazilian J Otol. 2008;74(1):91-8.
  doi: 101016/S1808(15) 30757-6.
 6. Robbins AM, Osberger MJ. Meaningful Use of Speech Scale (MUSS). Indianapolis: Indiana University School of Medicine; 1990.
 7. Robbins AM, Svirsky M, Osberger MJ, Pisoni DB. Beyond the Audiogram: The Role of Functional Assessments. In F. Bess (Ed.): Children with Hearing Impairments: Contemporary Trends. 1998.
 8. Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. Evaluating meaningful auditory integration in profoundly hearing-impaired children. Am J Otol. 1991;12 Suppl:144-50.
 9. Shah N, Vishwakarma R, Kumar A, Mathur R. Evaluation of Speech Production Skills After Unilateral Cochlear Implantation in 45 Prelingual Deaf Patients. J Rhinolaryngo-Otologies. 2013;1:72-7. DOI: http://dx.doi.org/10.12970/2308-7978.2013.
  01.02.3.
 10. Umat C, Hufaidah S, Azizawati R. Auditory functionality and early use of speech in a group of pediatric cochlear implant users. Medical J Malasia. 2010;65(1):7-13.
 11. Wild D, Grove A, Martin N, Eremenko S, McElroy S, Verjee-Lorenz A, Erikson P, ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Principles of Good Practice for the Translation and Cultural Adaptation Process for Patient-Reported
  Outcomes (PRO) Measures: report of the ISPOR Task Force for Translation and Cultural Adaptation. Value Health. 2005;8(2):94-104. doi: 10.1111/j.1524-4733.2005.04054.x.
 12. Zimmerman-Philips S, Osberger MJ, Robbins AM. Assessment of auditory skills in children two years of age or younger. Presented at the Vth International Cochlear Implant Conference. 1997. New York: 1-3.
 13. Zimmermenn-Phillips S, Robbins AM, Osberger, MJ. Assessing cochlear implant benefit in very young children. Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 2000;185:42-3. doi: 10.1177/ 0003489400109s1217.
 14. Zhong Y, Tianqiu X, Dong R, Lyu J, Liu B, Chen X. The analysis of rheability and validaty of the IT-MAIS, MAIS, and MUSS. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017;96:106-10. doi: 10.1016/j.ijporl. 2017.03.006.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»