НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№2(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-2-60

Безшапочний С.Б., Гичак І.С.
Лікування запалення глоткового мигдалика у дітей
Безшапочний Сергій Борисович
Українська медична стоматологічна академія
Завідувач кафедри оториноларингології з офтальмологією
Доктор медичних наук, професор
E-mail: bezshapochny@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8726-2024
Scopus Author ID: 6603471609

Гичак Ірина Сергіївна
Українська медична стоматологічна академія
Кафедра оториноларингології з офтальмологією
Email: irinagrishina@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-5796-6808

Анотація

Актуальність: Запалення аденоїдного мигдалика є однією з частих причин захворювань ЛОР-органів у дітей. Серед причин, що призводять до аденоїдиту (назофарингіту) виділяють інфекційні – вірусні та бактеріальні, алергічні, а також подразнення шлунковою кислотою при ларингофарингеальному рефлюксі.
Метою нашого дослідження було вивчення ефективності місцевого застосування комбінації ксилометазоліна гідрохлориду 0,05% та мірамістину 0,01% у комплексній терапії пацієнтів дитячого віку із запаленням глоткового мигдалика.
Матеріали і методи: Для участі в дослідженні було відібрано 60 пацієнтів віком від 5 до 14 років з ендоскопічно підтвердженими аденоїдними вегетаціями І-ІІ ст. у стадії запалення. Пацієнти були розподілені на 2 групи – основну та контрольну. Пацієнтам контрольної групи призначалась іригаційна терапія сольовим розчином 4 рази на добу, пацієнти основної групи отримували промивання сольовим розчином 4 рази на добу та інтраназальне введення комбінації ксилометазоліна гідрохлориду 0,05% та мірамістину 0,01% тричі на добу протягом 7 діб. Динаміка стану пацієнтів аналізувалась за допомогою опитувальника за шкалою Лайкерта та об’єктивного ендоскопічного огляду.
Результати: В процесі лікування позитивний ефект спостерігався в обох групах. Проте, починаючи з другого візиту (на 3-ю добу лікування) відмічалось більш швидке зменшення симптомів у дітей основної групи в порівнянні з контрольною. Так на 7-у добу різниця між групами склала за суб’єктивними показниками – 5,9 балів, а за об’єктивними – 2,5 балів на користь основної групи.
Висновки: Отже, інтраназальне застосування комбінації ксилометазоліна гідрохлориду 0,05% та мірамістину 0,01% сприяє зменшенню набряку, гіперемії, ексудації, покращує носове дихання та у поєднанні з іригаційною терапією сольовим розчином є ефективним засобом для місцевого лікування дітей із запальними захворюваннями глоткового мигдалика.

Ключові слова

аденоїдит, назофарингіт, ксилометазолін, мірамістин.


Література

 1. Heimroth RD, Casadei E, Salinas I, Molecular Drivers of Lymphocyte Organisation in Vertebrate Mucosal Surfaces: Revisiting the TNF Superfamily Hypothesis. J Immunol. 2020;204(10):2697-2711. doi: 10.4049/jimmunol.1901059.
 2. Bhandari N, Don DM, Koempel JA. The incidence of revision adenoidectomy: A comparison of four surgical techniques over a 10-year period. Ear Nose Throat J. 2018;97(6):E5-E9. doi: 10.1177/014556131809700601.
 3. Bezshapochniy SB, Smiyanov EV. [Peculiarities of treatment of adenoiditis in adults]. Otorhinolaryngology Eastern Europe. 2013;2(11):34-40. [In Russian].
 4. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. 2021 Jan 8. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK536931/.
 5. Bezshapochny SB, Sonnik NB, Ivanchenko SA, Grishina IS. [Application of effective combinations in treatment of rinosinusitis]. World of Medicine and Biology. 2017; 4 (62): 9-11. doi: 10.26724/2079-8334-2017-4-62-9-11. [In Russian].
 6. Bezshapochny SB, Loburets B, Podovzhny A, Paspolitak A. Medicamentous adenotomy. Otorhinolaryngology.
  2019;1-с(2):113. [In Russian].
 7. Bezshapochny S, Kutsenko B, Gryshyna I. The local therapy in the treatment of inflammatory dis- eases of the nasofarynx of children. Otorhinolaryngology Eastern Europe. 2016;6(1):144-8.
 8. Abilova FA. Evaluation of life quality in children with adenoid vegetations with Likert scale Aktualʹnì problemi sučasnoï medicini. 2015;51(3):67-70.
 9. [Instructions for medical use of the drug Rinomistin®] (registration certificate UA/14094/01/01).
  Available from: http://likicontrol.com.ua/пошук-ліків/?РИНОМІСТИН®. [In Ukrainian]
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»