НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


3(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-3-04

Заболотний Д.І., Самоходський В.М., Пономаренко Н.В.
Алгоритм інноваційних медико-економічних стандартів як основа трансформації гіпотетичних передумов старту страхової медицини
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
https://orcid.org/0000-0001-9429-4414

Самоходський Віктор Миколайович
Кіровоградська обласна лікарня, отоларингологічне відділення
Доктор медичних наук, професор.
E-mail: VSamohodskiy@gmail.com

Пономаренко НВ
КНП «Поліклінічне об'єднання міської ради м. Кропивницького» ПВ №4»

Анотація

Вступ: На основі докторської дисертації автора з проблем страхової медицини, відповідних монографій та наукових статей представлена спроба обґрунтувати варіант трансформації нашої суто державної національної системи страхової медицини.
Мета: Використовуючи більше тридцяти наших інноваційних організаційних і медико-економічних стандартів, критеріїв і нормативів, в процесі їх «активізації» в умовах натурного експерименту за програмою пілотного проекту в ЗОЗ різних рівнів медичного округу, визначити рівень їх ефективності для обґрунтування вказаної трансформації у період старту нашої системи страхової медицини.
Матеріали і методи: Об‘єкт дослідження – усі мешканці (до 2000) зони відповідальності сімейного лікаря. На основі структурно-логічного аналізу та використання медико-економічних стандартів, хронометражу працезатрат лікарів, розподілу отоларингологічних захворювань на клініко-статистичні (КСГ) та діагностично-споріднені групи (ДСГ), а також ступені їх складності та ступені складності можливих хірургічних втручань, завдяки формулі розрахунку вартості працезатрат лікарів та процесу лікування одержано доказову інформацію про реальну «бюджетну» вартість лікування захворювань певної ДСГ.
Результати дослідження та їх обговорення: На першому внутрішньовідомчому етапі страхової медицини головним засобом повинна бути система медико-економічних нормативів, до яких відноситься ціна працезатрат, зокрема, лікарів, фонд заробітної плати, показники підвищуючих коефіцієнтів за лікування складних захворювань, рівень матеріального стимулювання лікарів тощо. У таблицях представлено механізм розрахунків доказової вартості лікування захворювань різного ступеню складності і реальної заробітної плати лікаря, а також можливості формування як адекватної суми коштів, які «йдуть за пацієнтом», так і прогнозування бюджету на оздоровлення населення зони відповідальності сімейного лікаря.
Висновки: Представлений алгоритм реалізації наших медико-економічних стандартів, доцільність яких доведена в «польових» умовах натурного експерименту в процесі професійного менеджменту, може скласти, за умов його постійного удосконалення, медико-економічну основу старту нашої системи бюджетно-страхової медицини.

Ключові слова

Медико-економічні механізми, діагностично-споріднені групи, ступені складності захворювань, вартість працезатрат лікарів і процесу лікування, загальна вартість лікування захворювань діагностично-спорідненої групи.


Література

 1. Voronenko YuV, Pashchenko VМ. [Financial management with the basics of health economics]. Kiev. 2011: 499 p. [In Ukrainian].
 2. Voronenko YuV, Gorachuk VV. [Methodological approaches to the implementation of the standardization of organizational technologies in the quality management system of medical care]. Ukrainian medical journal. 2012;3(91):108-10. [Article in
  Ukrainian].
 3. Golyachenko AN, Kuzmin IV, Kilivnik VS, Tsven PV, Golyachenko B. [Mathematical modeling of healthcare management processes]. Ternopil. 2015:95 p. [In Ukrainian].
 4. Zabolotnyi DI, Samohodsky VM. Twenty-five innovative organizational and economic standards – a tool for technology reforming of the process of recovery inhabitants’ of the responsibility’s area of the family doctor. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 2018;(1);4-27.
 5. Zhuzzhanov OT, Konyukhov VM. [Health care in the transition to a market economy]. Socio-economic aspects of health care management. Izhevsk; 1989; 101-106. [In Russian].
 6. Conti T. [Self-assessment in organizations]. Moscow: Standards and quality. 2000:238 p. [In Russian].
 7. Korniychuk AP. [Improvement of the economic mechanism for the development of primary health care in Ukraine]. Ukrainian medical journal. 2012; 3(89):128-33. [Article in Ukrainian].
 8. Kravchenko NA. [The economic essence and the role of social standards of health care in the management of the industry]. Economic problems of health care reform. Moscow; 1991; 76-83. [Article in Russian].
 9. Lisitsin YuP. [Economic relations and health insurance]. Development of economic relations in health care. Moscow. 1991; 83-87. [Article in Russian].
 10. Olkhovsky A.B. [Illusion and hope]. Medical newspaper; 11.02.1990.
 11. Samohodsky VM. [Scientific substantiation of medical and economic mechanisms for reforming management of the otolaryngological service in the transition to BSM] [dissertation]. Kiev;1994: 32 p. [In Ulrainian].
 12. Samohodsky VM Hospital of insurance medicine. Natural experiment (organizational, medico-economic and legal mechanisms). Kirovograd; 2004: 242 p. [In Russian].
 13. Samohodsky VM, Golyachenko BA. [Socialhygienic and economic reforms of the health care system in Ukraine]. Project. Ternopil. 2015:55 p. [In Ukrainian].
 14. Samohodsky VM. [Determination of the volume and cost of labor costs ambulatory physicians and options to stimulate their labor]. Bulletin of social hygiene and organization of public health services of Ukraine. 2012;(4):73-8. [Article in Ukrainian].
 15. Samohodsky VM. [Variant of technology for determining the volume and intensity of work of doctors in the department of a hospital]. Bulletin of social hygiene and organization of public health services of Ukraine. 2012;(2):86-9. [Article in
  Ukrainian].
 16. Samohodsky VM, Zabolotnyi DI. [Technology of indicators’ transformation of organizational standards in the personification of the workload of doctors I, II and III levels of the medical district]. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob.
  2017;(1):77-86. [Article in Ukrainian].
 17. Samohodsky VM. [Substantiation of the organizational algorithm for forecasting the cost of sanitation for residents of the responsibility zone of a family doctor]. Zhurnal vushnyh, nosovyh i gorlovyh hvorob. 2017;(5);88-96. [Article in Ukrainian].
 18. Samohodsky VM, Smirnova VL, Panchishin NYa, Golyachenko BA. [Algorithm for the implementation of the organizational prerequisites of evidence-based screening and treatment management within a healthcare institution of three levels of
  medical care]. Bulletin of social hygiene and organization of public health services of Ukraine. 2019;(2):34-43. [Article in Ukrainian].
 19. Samohodsky VM. [Diagnostic-combined groups as a personalization tool of doctor’s financial stimulation level and predictor of treatment cost]. Otorhinolaringology. 2019; (1); 4-16. DOI 10.37219/2528-8253-2019-1.
 20. Samohodsky VM. [Substantiation of the algorithm of organizational and medical-economic standards as a tool of diagnostic-medical management technology in health care institutions of three levels of the medical district]. Project. Kiev; 2020; 84 p. [In Ukrainian].
 21. Spizhenko YuP. [Some conceptual foundations of the restructuring of health care in Ukraine at the present stage]. Materials of the 2nd Congress of Social Hygienists and Healthcare Organizers of Ukraine. Kiev; 1990; Part 1; 3-7. [Article in Ukrainian].
 22. Spizhenko YuP. [Introduction to Budgetary Insurance Medicine]. Kiev; 1991; 159 p. [In Russian].
 23. Shekera OG. [Regulatory aspects of the formation of family medicine]. Family Medicine. 2013; 2 (46); 10-12. [Article in Russian].
 24. Shipova VМ. [Rationing labor in conditions of transition to health insurance]. Bul. Research Institute of Soc. Hygiene, Economics and Health Management NA Semashko. Moscow. 1992:46-53. [In Russian].
 25. Yurchenko VD, Ziolkovsky VD, Pankova PV, Namyasenko GM. [Step to insurance medicine]. In: Materials of the Ukrainian Scientific and Practical Conference. Results and problems of development of a new economic mechanism in the health care system of Ukraine. Zhitomir; 1992, p. 135-6. [Article in Ukrainian].
 26. Moore GT. Let's provide primary care to all uninsured Americans – now! JAMA. 1991; 265(16):2108-9.
  doi: 10.1001/jama.265.16.2108.
 27. Friedman E. Diagnosis Related Groups. Mil Med. 1989;154(5):255-8.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»