НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


3(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-3-22

Мельников О.Ф., Заболотний Д.І., Бредун О.Ю., Кіщук В.В.
Імунодіагностика, імунотерапія та імунопрофілактика в отоларингологічній практиці.
Повідомлення 3. Діагностичні підходи до оцінки функціонального стану піднебінних мигдаликів для вибору стратегії лікування пацієнтів з хронічним тонзилітом (аналітичне узагальнення)
Мельников Олег Феодосійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
ORCID ID: 0000-0001-9429-4414

Бредун Олександр Юрійович
Національний університет охорони здоров’я імені П.Л. Шупика МОЗ України
Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології, фоніатрії
Доцент кафедри, доктор медичних наук
E-mail: abredun@ukr.net
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5013-7318
Researcher ID: X-2623-2018

Кіщук Василь Васильович
Вінницький національний медичний університет
Кафедра ЛОР-хвороб, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: kvv4488@ukr.net
Orchid ID: http://orcid.org/0000-0002-3390-2401

Анотація

Експериментальні роботи, що були проведені за останні 20 років по дослідженню активності різних функціональних груп в клітинах піднебінних мигдаликів у пацієнтів з хронічним тонзилітом (ХТ) при місцевому впливі різних модифікаторів імунної відповіді показали:
- клітини піднебінних мигдаликів хворих на ХТ в 69,5% випадків здатні до підвищення своєї імунофункціональної активності під дією модифікаторів імунних реакцій in vitro;
- найактивнішими з групи імунотропних модифікаторів імунної відповіді є Т-активин і тимоген;
- можна вважати оптимальним діагностичним прийомом проведення "навантажувального" тесту на тканину мигдаликів із застосуванням неспецифічних факторів (змінне магнітне поле промислової (низької) частоти і низькочастотний ультразвук) і специфічного чинника – мікробної вакцини при нанесенні її на тканину мигдаликів;
- неінвазивним методом реєстрації змін, що відбуваються в мигдалинах після стимуляції, може бути коливання рівня у вмісті секреторного імуноглобуліну А та α-інтерферону в ротоглотковому секреті після проведення тесту;
- підвищення рівня секреторного імуноглобуліну А та α-інтерферону більш ніж на 1/3 від вихідного рівня після проведення тесту є клінічно сприятливою ознакою та рекомендацією для проведення консервативної терапії при лікуванні хворих на ХТ.

Ключові слова

хронічний тонзиліт, ротоглотковий секрет, тканина піднебінного мигдалика, секреторний імуноглобулін, α-інтерферон.


Література

 1. Popa VA. [Chronic Tonsillitis]. Kishinew: Shtiintsa; 1984. [In Russian]. 256 p.
 2. Zabolotny DI, Melnikov OF. [Theoretical aspects of the genesis and therapy of chronic tonsillitis]. Kyiv: Zdorovya; 1999. [In Russian].
 3. Melnikov OF, Zabolotny DI, Kischuk VV, Bredun OY, Rylskaya OG. [Immunology of chronic tonsillitis]. Kyiv: Logos; 2017. 192 p. [In Russian].
 4. Popovich VI. [Tonsillitis]. Кyiv: Media group Ltd.; 2017. [In Ukrainian].
 5. McIsaac W, Goel V, Tj T, Low D. Empirical validation of guideline for the management of pharyngitis in children and adults. JAMA. 2004; 291(13):1587-95. doi: 10.1001/jama.291.13.1587.
 6. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, Waldfahrer F, Berner R. Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostic and nonsurgical management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016;273(4):973-87. doi: 10.1007/s00405-015-3872-6.
 7. Melnikov OF. [Immunological aspects of the genesis of chronic tonsillitis and regulation of the functional activity of the tonsils] [dissertation]. Kyiv: Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR; 1981. [In Russian].
 8. Zabolotny DI, Melnikov OF. [Clinical Immunology in Otolaryngology: Achievements and Prospects]. Proceedings of the 10th
  Otolaryngology Congress of Ukraine; 2010, p. 85. [In Russian].
 9. Melnikov OF. [The concept of diagnosis of immunodeficiency in pathological processes]. Proceedings of the International medico-pharmaceutical congress «Medicine and life»; 2004, p. 34-35. [In Russian].
 10. Melnikov OF, Zayats TA. [Comparative evaluation of radioisotope and spectrophotometric methods for registration of cytolysis]. Lab. Diagnostics. 1999;(2):32-4. [In Russian].
 11. Kischuk VV. [Clinical and immunological approaches to the assessment of the functional state of the tonsils for the diagnosis and treatment of patients with chronic tonsillitis] [dissertation]. Kyiv, UA: SI «INS-TE OF OTOLARYNGOLOGY OF NAMS»; 2001. 254 p. [In Russian].
 12. Melnikov OF, Zabolotny DD. [Diagnosis of immunodeficiency in mucosal pathology based on the determination of immunoglobulins in secretions (concept)]. Kyiv: SI «INS-TE OF OTOLARYNGOLOGY OF NAMS»; 2003. 28 p. [In Russian].
 13. Lebedev KA, Ponyakina IV. [Immune deficiency (detection and treatment)]. Nizhny Novgorod: NGMA; 2003. [In Russian].
 14. Bredun OY, Zabolotny DI, Melnikov OF, Kosakivskiy AL, inventors; SI «INS-TE OF OTOLARYNGOLOGY OF NAMS», assignee. [A method of assessing the function of the tonsils in patients with chronic tonsillitis]. Ukraine patent UA112528. 2016 Dec 26. [In Ukrainian].
 15. Bredun OY. [Surgical and conservative treatment of children with pathology of the tonsils (clinical and laboratory justification and evaluation of the effectiveness of new approaches)] [dissertation]. Kyiv: SI «INS-TE OF OTOLARYNGOLOGY OF NAMS»; 2020. 375 p. [In Ukrainian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»