НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


3(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-3-32

Мінін Ю.В., Ворошилова Н.М., Бурлака Ю.Б., Клись Ю.Г., Кучеренко Т.І.,
Верьовка С.В.
Дослідження показників прооксидантної та антиоксидантної систем як маркерів ендогенної інтоксикації при ронхопатії та синдромі обструктивного апное сну в динаміці лікування
Мінін Юрій Вікторович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів, провідний науковий співробітник
Доктор медичних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-7836-3480
Scopus Author ID: 6508004691
Email: mininy1956@gmail.com

Ворошилова Наталія Михайлівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Бурлака Юлія Борисівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Науковий співробітник лабораторії біохімії.
Кандидат біологічних наук.
E-mail: burlakaiuliia@yahoo.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0821-4268
Scopus Author ID: 57193883032

Клись Юлія Григорівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії
Науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
Orchid ID: 0000-0002-4401-803X
Scopus Author ID: 57188846439

Кучеренко Тетяна Іванівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.
E-mail: tkucherenko@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2158-8101
Scopus Author ID: 6701383048

Верьовка Сергій Вікторович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біохімії, завідувач.
Доктор біологічних наук, професор.
E-mail: verevka.biochem@gmail.com
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3578-7996
Scopus Author ID: 6701564791

Анотація

Вступ. Ронхопатія – хронічне прогресуюче захворювання, яке проявляється обструкцією верхніх дихальних шляхів і хронічною дихальною недостатністю. Ключовим патофізіологічним процесом патологічного хропіння є обструктивне порушення дихання, на тлі хропіння розвивається синдром обструктивного апное уві сні (СОАС). СОАС супроводжується епізодами гіпоксії і реоксигенації, що викликає підвищення рівня активних форм вільних радикалів, що призводить до розвитку окисного стресу. активація процесів перекисного окиснення білків (ПОБ) і ліпідів (ПОЛ), ініційована вільними радикалами є одним з важливих патофізіологічних механізмів розвитку ендогенної інтоксикації (ЕІ).
Метою роботи було дослідити інтенсивність ПОБ та ПОЛ, компоненти АОС та біохімічні показники ЕІ у хворих з ронхопатією та СОАС різного ступеня важкості в динаміці лікування.
Матеріали та методи: 40 пацієнтів з ронхопатією та СОАС були обстежені в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». Усі хворі були розподілені за ступенем прояву хропіння та індексом гіпопное (ІГА) на 4 групи по 10 осіб в кожній. Контрольна група – 10 умовно здорових осіб. Об'єктом біохімічних досліджень була сироватка крові. Інтенсивність ПОБ оцінювали по реакції з 2,4-дінітрофенілгідразіном за методом Levin в модифікації Reznick. Інтенсивності ПОЛ визначали по взаємодії з 2-тіобарбітурової кислотою (ТБК) за методом Гончаренко. Активність каталази визначалась за методом Королюка і співавторів. Вміст вільних тіолових груп (SH-) визначали по взаємодії з 5,5'-дітіо-біс
(2-нітробензойної кислотою) за методом Соколовського та співавторів. Вміст молекул середньої маси (МСМ) і тирозинвміщуючих пептидів (ТВП) визначали спектрофотометрично при 254 і 280 нм, відповідно. Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакета програм для біометричних даних WinPEPI.
Результати: До проведеного лікування у хворих з ронхопатією та СОАС різного ступеню тяжкості встановлено підвищення вмісту МСМ та ТВП, що вказує на розвиток ендогенної інтоксикації. У хворих усіх груп відмічено інтенсифікація ПОБ, що проявлялась достовірним підвищенням рівнів аДНФГн, аДНФГо, кДНФГн. Рівень ТБК-позитивних продуктів у хворих з ронхопатією обох груп був на рівні контрольних значень та достовірно підвищувався по мірі прогресування патологічного процесу. Крім того, в усіх групах хворих було виявлено підвищення каталазної активності на тлі зниження рівня толових груп. Встановлено, що запропоноване хворим з ронхопатією та СОАС різного ступеню тяжкості лікування було ефективним, оскільки після нього показники ЕІ, ПОБ, ПОЛ та АОС змінювались у напрямку покращення порівняно з їх рівнем до лікування, а деякі відновлювались майже до рівня контролю.
Висновки. Встановлено, що прогресування гіпоксії супроводжується аутоінтоксикацією, яка проявляється збільшення вмісту МСМ, а також вказує на активацію катаболічних реакцій і надмірне утворення продуктів розпаду клітин. Також було виявлено інтенсифікацією процесів ПОБ і ПОЛ, активація яких пов'язана з розвитком недостатності ферментної і неферментної ланок АОС. Проведене лікування можна вважати ефективним, оскільки по його закінченню всі досліджувані показники відновились майже до рівня контролю.

Ключові слова

ронхопатія, синдром обструктивного апное сну, окислювальна модифікація білків і ліпідів, антиоксидантна система, ендогенна інтоксикація.


Література

 1. Afashagova MM, Marzhokhova MYu, Nagoeva MKh, Marzhokhova AR. Endogenous intoxication syndrome in some streptococcal infections. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. 2016;(2):5-12. [Article in Russian].
 2. Bizenkova MN, Chesnokova NP, Romantsov MG, Nevvazhay TA, Bizenkov KA. Activation of lipid peroxidation processes is an efferent link in the disintegration of cell structures in acute hypoxic hypoxia. Advances in current natural sciences.
  2007;(9):42-5. [Article in Russian].
 3. Burdashkina KG, Bychko GN, Kirkovsky VV et al. Products of limited proteolysis: detection approaches and diagnostic capabilities in assessing the severity of pathologies during endogenous intoxication. Vestnik VGMU. 2016;(15):21-7.
  [Article in Russian].
 4. Buzunov RV, Eroshina VA, Legeida IV. Snoring and obstructive apnea syndrome. Moscow; 2007. 99 p. [In Russian].
 5. Dubininа EE, Burmistrov SO, Khodov DA, Porotov IG. Oxidative modification of human serum proteins, method of its determination. Voprosy meditsinskoĭ khimii . 1995;41(1):24-6. [Article in Russian].
 6. Gavrilov VB, Lobko NF, Konev SV. Determination of tyrosine and tryptophan-containing peptides in blood plasma by absorption in the UV-region of the spectrum. Klin Lab Diagn. 2004;(3):12-6. [Article in Russian].
 7. Goncharenko MS, Latin AM. Method for evaluating lipid peroxidation. Lab Delo. 1985;(11): 60-1. [Article in Russian].
 8. Gubler EV. Computational methods of analysis and recognition of pathological processes. Medicine: Lviv, 1978; 296 p. [In Russian].
 9. Gulec M, Ozkol H, Selvi Y, Tuluce Y, Aydin A, Besiroglu L, Ozdemir PG. Oxidative stress in patients with primary insomnia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012; 37(2): 247-51. [Article in Russian].
 10. Khasanov YS, Sharipov SS. Snoring: a modern view of the pathogenesis of the disease. Molodoy uchenyy. 2016; (14): 243-7. [Article in Russian].
 11. Kolesnikova LI, Madaeva IM, Semenova NV, Solodova EI. Assessment of oxidative stress in women with postmenopausal sleep disorders using an integral indicator. Klin Lab Diagn. 2014;(12): 29-32. [Article in Russian].
 12. Kopytova TV, Abalikhina EP, Schelchkova NA. The value of lipid peroxidation in biological substrates for the assessment of metabolic processes in psoriasis. Klin Lab Diagn. 2007;(11):20-3. [Article in Russian].
 13. Korolyuk, MA, Ivanova LI, Mayorova IG, et al. Method for the determination of catalase activity. Lab Delo. 1988; 1: 16-9. [Article in Russian].
 14. Lavi EL, Lavie P. Molecular mechanisms of cardiovascular disease in OSAHS: the oxidative stress link. Eur Respir J. 2009;33(6):1467-84. doi: 10.1183/09031936.00086608.
 15. Logan AG, Perlikowski SM, Mente A, Tisler A, Tkacova R, Niroumand M et al. 41. High prevalence of unrecognized sleep apnoea in drugresistant hypertension. 72 42. J. Hypertens. 2001; (19):2271-7.
 16. Malakhova MYa. Endogenous intoxication as a reflection of compensatory adjustment of metabolic processes in the body. Efferentnaya terapiya. 2000;(4):3-14. [Article in Russian].
 17. Maltsev EV. Methodology of scientific creativity in medicine: Practical aspects. Astroprint: Odessa, 2006; 120 p. [Article in Russian].
 18. Marin JM, Carrizo SJ, Vicente E, Agusti AGN. Long-term cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea-hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: an observational study. The Lancet.
  2005; 335 (9464):1046-53.
 19. Men'shchikova EB, Zenkov NK, Lankin VZ, Bondar' IA, Trufakin VA. Oxidative stress: pathological conditions and diseases. Novosibirsk; AR-TA. 2008:284. [Article in Russian].
 20. Minin YuV, Klys YuG, Burlaka YuB, et. al Indices of proteins’ and lipids’ peroxidation and the state of antioxidant system in patients with snoring. Otorhinolaryngology. 2019; 6 (2): 64-73. [Article in Ukrainian].
 21. Minin YuV, Kucherenko TI, Burlaka YuB, et al. Indices of peroxidation of proteins, lipids and antioxidant system as the markers of endogenous intoxication in patients with syndrome of obstructive sleep apnea. Otorhinolaryngology.
  2018;2(1): 4-12. [Article in Ukrainian].
 22. Palchun VT, Grinchuk VI, Elizarova LN. Chronic snoring – a nosological form of the pathological realization of obstruction of the upper respiratory tract. Vestn Otorinolaringol. 2005; (4): 4–8. [Article in Russian].
 23. Pochynok TV, Veselova TV, Horobets NI. Peroxidation of proteins and lipids in undifferentiated connective tissue dysplasia in children. Suchasna pediatriia. 2016; 2 (74): 36-41. [Article in Ukrainian].
 24. Popov KA, Melkonyan KI, Kartashevskaya MI. Conformational changes in blood plasma proteins when coding type 2 diabetes mellitus and psoriasis. Modern problems of science and education. 2015; (1):1–12. [Article in Russian].
 25. Reimund E. The free radical flux theory of sleep. Med Hypotheses. 1994 Oct; 43(4): 231-3.
 26. Reznick AZ, Packer L. Oxidative damage to protein: spectrophotometric method for carbonil assay. Methods in Enzymology. 1994;233:357-63.
 27. Ryabov GA, Azizov YuM, Pasechnik IN, Krylov VV, Tsvetkov DS. Oxidative stress and endogenous intoxication in patients with critical conditions. Alexander Saltanov Intensive Care Herald. 2004; (4): 4–7. [Article in Russian].
 28. Shaw JE, Punjabi NM, Wilding JP, Alberti KG, Zimmet PZ, et al. Sleep-disordered breathing and type 2 diabetes. A report form the International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Diabetes Res Clin Pract.
  2008;81(1):2-12. doi: 10.1016/j.diabres.2008.04.025.
 29. Singh TD, Patial K, Vijayan VK,. Ravi1 K. Oxidative Stress and Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2009;51(4):217-24.
 30. Smolyaninova YuV, Khromova YuA, Madaeva IM, Kolesnikova LI. Diagnosis and treatment of patients with obstructive sleep apnea / hypopnea syndrome. Acta Biomedica Scientifica. 2007; 1(53): 40-3. [Article in Russian].
 31. Sokolovsky VV, Kuzmina VS, Moskadynova GA, et al. Spectrophotometric determination of thiols in blood serum. Klin Lab Diagn. 1997;(11):20-1. [Article in Russian].
 32. Yelizarova LN. Treatment of ronchopathy. Vestn Otorinolaringol. 2006; (1): 35-8. [Article in Russian].
 33. Zhadenov II, Karyakina EV, Belova SV, Goryachev VI, inventor. The method of determining endogenous intoxication. Patent RU 2193780. 2002 Nov 27. [In Russian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»