НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


3(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-3-55

Тризна Н.М., Колядич Ж.В.
Результаты хирургического лечения плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости рта и ротоглотки
Тризна Наталья Михайловна
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (Республика Беларусь)
Зав. онкологическим отделением малоинвазивной хирургии
Email: triz-na@mail.ru
Orchid ID: 0000-0003-2136-106X

Колядич Жанна Викторовна
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова (Республика Беларусь)
Зав. лабораторией онкопатологии головы и шеи с группой онкопатологии ЦНС

Анотація

Матеріали і методи: Вивчено результати хірургічного лікування 30 пацієнтів зі злоякісними пухлинами порожнини рота і ротової частини глотки. Післяопераційні хірургічні ускладнення проаналізовані за класифікацією Clavien-Dindo, також вивчено причини виникнення післяопераційних ускладнень після реконструктивних операцій.
Результати: Післяопераційні ускладнення розвинулися в 20,0% випадків і були представлені розходженням країв рани, кровотечею, а у віддаленому періоді – формуванням фарингостоми, остеорадіонекрозом з патологічним переломом щелепи. Утворені пострезекційні дефекти неминуче супроводжуються вираженими функціональними порушеннями: порушення відкривання рота відзначалися у 36,7% пацієнтів, порушення ковтання – у 3,3%, порушення мови – у всіх пацієнтів. Акустичні характеристики мови були нижче характеристик мови здорової людини.

Ключові слова

злоякісні пухлини порожнини рота і ротової частини глотки; хірургічне лікування, ускладнення.


Література

  1. Deschler DG, Richmon JD, Khariwala SS, Ferris RL, Wang MB. The “new” head and neck cancer patient young, nonsmoker, nondrinker, and HPV positive: evaluation. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 151(3): 375-80.
    doi: 10.1177/0194599814538605.
  2. Golusiński W, Golusińska-Kardach E. Current Role of Surgery in the Management of Oropharyngeal Cancer. Front Oncol. 201924;9:388. doi: 10.3389/fonc.2019.00388.
  3. Paches AI. Tumors of the head and neck. Moscow: Medicine; 2000. 480 p. [In Russian].
  4. Shah JP, Patel SG. Head and Neck Surgery and Oncology. 3rd Edition. Edinburgh, London, New York: Mosby; 2003,
    p. 607-9.
  5. Sikorsky DV, Chernyavsky AA, Volodin AN, Lavrov NA, Podvyaznikov SO, Penin SV. [Results of surgical treatment of locally advanced and recurrent oropharyngeal cancer]. Medicinskij alʹmanah. 2013;(5):56-61. [Article in Russian].
  6. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: a new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240(2):205-13. doi: 10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»