НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


3(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-3-71

Семенюк О.О., Москалик О.Є.
Шляхи підвищення рівня комплаєнсу у пацієнтів із гострим зовнішнім отитом 
Семенюк Олександр Олександрович
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра оториноларингології
Асистент кафедри
Кандидат медичних наук
E-mail: oles.semenyuk@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-3420-6640
Researcher ID: C-5014-2019
Scopus Author ID: 57205056755

Москалик Оксана Євгенівна
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра оториноларингології
Завідувач кафедри, доцент
Кандидат медичних наук

Анотація

Актуальність: Проблема діагностики і лікування зовнішнього отиту (ЗО) поставала перед лікарями давно, а до відкриття антибіотиків (АБ) і протигрибкових засобів (ПГЗ) залишалась невирішеною. ЗО може уражати до 10% людей в різні періоди їх життя, проявляючись у формі гострого ЗО (ГЗО) у 95% випадків у віці від 2-х р. Відмічається спад кількості звертань профільних пацієнтів з початком пандемії COVID-19 при збереженні структури патології, де ЗО – в трійці лідерів. Водночас, є повідомлення і про збільшення кількості випадків ЗО у пацієнтів з COVID-19.
Мета: Оцінити динаміку больового синдрому, потребу у додатковому призначенні знеболення, системної антибактеріальної терапії (АБТ) чи місцевої протигрибкової терапії (ПГТ), рівень комплаєнсу у пацієнтів із ГЗО при емпіричному лікуванні комплексним препаратом «Кандибіотик» у порівнянні з протокольним лікуванням.
Матеріал і методи: В дослідження включалися дорослі і діти від 2-х років з діагнозом ГЗО: 30 пацієнтів основної (17 дорослих і 13 дітей) і 25 пацієнтів контрольної (15 дорослих і 10 дітей) груп. Пацієнти основної групи в якості базового лікування отримувала місцево вушні краплі «Кандибіотик». Пацієнти контрольної групи отримували протокольне лікування. При потребі пацієнтам додатково призначалася протибольова терапія (ібупрофен у відповідній дозі), системна АБТ чи місцева ПГТ. Для суб’єктивної оцінки болю використовувалася візуально-аналогова шкала (ВАШ). Оцінку комплаєнсу проводили за допомогою опитувальника Моріски-Гріна. Отримані результати обробляли поширеними статистичними
методиками.
Результати: В основній групі пацієнтів, які отримували «Кандибіоик», була менша потреба у додатковому системного знеболюванні, системній АБТ, ніхто не потребував додаткової місцевої ПГТ. Порівняння отриманих результатів (%) у вигляді довільних таблиць з використанням критерію хі-квадрат встановив, що зв'язок між факторною та результативною ознаками статистично не значимий (р>0,05). Середній бал комплаєнсу достовірно відрізнявся як між обома досліджуваними групами загалом, так і окремо між групами дорослих і дітей (p<0,05).
Висновки: У пацієнтів дорослого і дитячого віку із діагнозом ГЗО при стартовому емпіричному призначенні препарату «Кандибіотик» спостерігалася менша потреба у додатковому знеболенні, призначенні системної АБТ і ПГТ. Такі результати відрізнялися статистично не значимо від результатів у пацієнтів дорослого і дитячого віку, яким призначали протокольне лікування ГЗО. У пацієнтів з монотерапією «Кандибіотиком» встановлено достовірно більш високий середній бал комплаєнсу у порівнянні з контрольною групою, особливо серед батьків дітей із ГЗО. Комплексний склад вушних крапель «Кандибіотик» сприяє високій прихильності до лікування у пацієнтів, а відсутність абсолютного аналога робить його
засобом вибору для стартового емпіричного лікування ГЗО у дорослих і дітей віком від 2-х років.

Ключові слова

гострий зовнішній отит, комплаєнс, дорослі, діти.


Література

 1. Barry V, Bhamra N, Balai E, Maung S. Otitis externa. BMJ. 2021 Mar 31;372:n714. doi: 10.1136/bmj.n714. PMID: 33789841.
 2. Betito HR, Dahan T, Halperin D, Katzenell U. [Implantation of a vibrant soundbridge in a woman with sensorineural hearing loss and recurrent otitis externa: a case study]. Harefuah. 2021;160(3):155-160. [Article in Hebrew].
 3. Carter S, Taylor D, Levenson R. 3. London: Medicines Partnership; 2005. A question of choice – compliance in medicine taking. From compliance to concordance. Journal of Food Security. 2019; 7(3):97-102. DOI: 10.12691/jfs-7-3-5.
 4. De Greve G, van Dinther J, Vanspauwen R, Youri M, Verstreken M, Zarowski A, Offeciers E. The MO-meatocanalplasty: long-term results in the narrow external auditory canal with recurrent otitis externa or the inability to wear a hearing aid. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Feb 20. doi: 10.1007/s00405-020-06599-z.
 5. Glantz SA. Primer of Biostatistics. 7th ed. McGraw-Hill Education/Medical; 2012. 320 p.
 6. Hajioff D, MacKeith S. Otitis externa. BMJ Clin Evid. 2015 Jun 15;2015:0510.
 7. Harrison E, Cronin M. Otalgia. Aust Fam Physician. 2016 Jul;45(7):493-7.
 8. Herranz-Larrañeta J, Klein-Rodríguez A, Menéndez-Riera M, Mejuto-Torreiro L, López-Eiroa A, Vázquez-Barro JC, Herranz González-Botas J, Mayo-Yáñez M. ENT emergencies during the first wave of COVID-19 pandemic in Spain: Our experience. Am J Otolaryngol. 2021 Mar-Apr;42(2):102865. doi: 10.1016/j.amjoto.2020.102865.
 9. Mady OM, El-Ozairy HS, Wady EM. Increased incidence of otitis externa in covid-19 patients. Am J Otolaryngol. 2020 Aug 11:102672. doi: 10.1016/j.amjoto.2020.102672.
 10. Medina-Blasini Y, Sharman T. Otitis Externa. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): Stat-Pearls Publishing; 2021 Jan.2020 Oct 1. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK556055.
 11. Morisky DE, Green LW, Levine DM. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care. 1986; 24(1): 67-74. doi: 10.1097/00005650-198601000-00007.
 12. Neilan RE, Roland PS. Otalgia. Med Clin North Am. 2010;94(5):961-71. doi: 10.1016/j.mcna.2010.05.004.
 13. Ni G, Curtis S, Kaplon A, Gildener-Leapman N, Brodsky J, Aaron K, Mouzakes J. Development of video otoscopy quiz using a smartphone adaptable otoscope. J Otol. 2021;16(2):80-84. doi: 10.1016/j.joto.2020.08.001.
 14. Ojetti V, Covino M, Brigida M, Petruzziello C, Saviano A, Migneco A, Candelli M, Franceschi F. Non-COVID Diseases during the Pandemic: Where Have All Other Emergencies Gone? Medicina (Kaunas). 2020;56(10):512.
  doi: 10.3390/medicina56100512.
 15. Pabis E. [Evaluation of postoperative pain in children]. Nursing Topics. 2011;19(1):122-9. DOI: 10.5603. [Article In Poland]
 16. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, Roland PS, Simon GR, Kumar KA, Huang WW, Haskell HW, Robertson PJ. Clinical practice guideline: acute otitis externa. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Feb;150(1 Suppl):S1-S24.
  doi: 10.1177/ 0194599813517083.
 17. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, Roland PS, Simon GR, Kumar KA, Huang WW, Haskell HW, Robertson PJ; American Academy of Otolaryngology--Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: acute otitis externa executive summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(2):161-8. doi: 10.1177/0194599813517659.
 18. Stansfield J, Dobbs S, Harrison R, Lee K, Sharma S, Okour K, Agrawal S, Miah MS. Management of ENT emergencies during the coronavirus disease 2019 pandemic. J Laryngol Otol. 2021;135(2):117-24. doi: 10.1017/S0022215121000530.
 19. Starck М, Atula S. Настанова 00852. Зовнішній отит. Duodecim. [online] 2018. URL: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627.
 20. Stubington TJ, Morrison B, Sevilla C, Judd O. What still presents urgently to ENT during a pandemic? Experience of an ENT rapid access clinic during the coronavirus disease 2019 pandemic. J Laryngol Otol. 2021;135(1):70-3.
  doi: 10.1017/ S0022215121000128.
 21. Tomlinson D, von Baeyer CL, Stinson J, Sung, L. A systematic review of faces scales for the selfreport of pain intensity in children. Pediatrics. 2010;126(5):e1168-98. doi: 10.1542/peds.2010-1609.
 22. Torrance R. Rare Case of Otitis Externa Parasitica. Br Med J. 1880 Oct 9;2(1032):582. doi: 10.1136/bmj.2.1032.582.
 23. Trinidade A, Qayyum A, Lee A, Shakeel M, Osbourne S, Kotecha B. Audit of otitis externa referrals and management in a tertiary care setting. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 40(4):288-94.
 24. World Health Organization. Adherence to long term therapies: evidence for action [online] 2003.
  URL: http://www.who.int/chronic_conditions/en/adheren ce_report.pdf.
 25. Zwartenkot JW, Hashemi J, Cremers CW, Mulder JJ, Snik AF. Active middle ear implantation for patients with sensorineural hearing loss and external otitis: long-term outcome in patient satisfaction. Otol Neurotol. 2013;34(5):855-61. doi: 10.1097/MAO.0b013e31828f47c2.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»