НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


3(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-3-77

Зайцев А.В., Березнюк В.В., Ковтуненко О.В., Лищенко Д.В., Моргачова Г.К.,
Пахольчук А.Б.
Наш досвід рідкісних отоларингологічних ускладнень коронавірусної інфекції
Зайцев Андрій Валерійович
Дніпровський державний медичний університет
Доцент кафедри оториноларингології
Кандидат медичних наук, доцент
Email: zavlor@ukr.net
ORCID ID: 0000-0002-2815-615X

Березнюк Володимир Васильович
Дніпровський державний медичний університет
Професор кафедри оториноларингології
Доктор медичних наук, професор
Email: otologg@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-0336-9893

Ковтуненко Олександр Васильович
Дніпровський державний медичний університет
Завідувач кафедри оториноларингології
Доктор медичних наук, професор
Email: lor@dsma.dp.ua
ORCID ID: 0000-0002-0562-7684
Scopus Author ID: 57215498685

Лищенко Дмитро Володимирович
КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Завідувач відділення мікрохірургії вуха
Кандидат медичних наук
Email: dmitrylist1967@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-5116-5839

Моргачова Ганна Костянтинівна
КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Лікар відділення мікрохірургії вуха
Кандидат медичних наук
Email: aleks1923@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-8913-3923

Пахольчук Анна Бегназарівна
КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова» Дніпропетровської обласної ради»
Лікар відділення мікрохірургії вуха
Email: anna.pakholchuk@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7166-6358

Анотація

Вступ: Захворювання на COVID-19 може призвести до виникнення тяжких ускладнень з боку ЛОР-органів.
Серед них є розвиток асептичних тромбозів артерій ділянки ЛОР-органів та обличчя, а також порушення слухової
функції.
Мета роботи: дослідити зміни слухової функції та кровопостачання ділянки ЛОР-органів у пацієнтів, які перенесли коронавірусну хворобу COVID-19.
Матеріали і методи: обстеження та лікування пацієнтів з ускладненнями коронавірусної інфекції: тромбоз м’яких тканин обличчя (2) та порушення слухової функції (38).
Отримані результати: Перенесена коронавірусна інфекція у двох пацієнтів призвела до тромбозу м’яких гілок внутрішньої і зовнішньої сонних артерій з розвитком некрозу слизової оболонки латеральної стінки носа, носових раковин, перегородки та піднебіння, що потребувало оперативного лікування.
Гостра сенсоневральна приглухуватість з підвищенням порогів звукосприйняття до 40 дБ відзначалася у 23 (60,5%) пацієнтів, причому більшість з них (19 осіб) перенесли коронавірусну інфекцію у важкій формі. та отримували комплексне лікування (гормони, антикоагулянти та ін.). Приглухуватість з підвищенням порогів звукосприйняття 40-60 дБ визначалася у 15 (39,5%) пацієнтів, з яких лише 5 перенесли COVID-19 у важкій формі.
Висновки: У пацієнтів, які перенесли коронавірусну інфекцію, викликану вірусом SARS-CoV-2, можливий розвиток отоларингологічних ускладнень у вигляді порушення слухової функції або виникнення артеріальних тромбозів.
Більш тяжке двобічне ураження слухового аналізатора виникає у пацієнтів, які перенесли COVID-19 в легкій формі і
не отримували протизапальну терапію.
Своєчасне застосування глюкокортикоїдів і антикоагулянтів для лікування коронавірусної інфекції запобігає
розвитку ускладнень з боку слухового аналізатору та системи згортання крові.

Ключові слова

Коронавірусна інфекція, артеріальний тромбоз, нейросенсорна втрата слуху.


Література

 1. Adler SP. Electrocochleography and brain-stem potentials in Ramsay Hunt syndrome. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery. 2005;112(9):925-928. https://doi.org/10.1001/archotol.1986.03780090021002.
 2. Al Muhaimeed H, Zakzouk SM. Hearing loss and herpes simplex. Journal of Tropical Pediatrics. 1997;43(1):20-24.
  https://doi.org/10.1093/tropej/43.1.20 2. Bloomgarden ZT. Diabetes and SARS-COV-2.
 3. Cao, Zhong-Si Hong, Yuan-Yang Tan, Shou-Deng Chen, HongJun Jin,Kai-Sen Tan, De-Yun Wang and Yan Yan: The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (SARS-COV-2) outbreak – an update on the status. Military Medical Research. 2020;7:11. www.researchgate.net/publication/339925460.
 4. Chandrasekhar SS, Connelly PE, Brahmbhatt SS, Shah CS, Kloser PC, Baredes S. Otologic and audiologic evaluation of human immunodeficiency virus infected patients. American Journal of Otolaryngology. 2000;21(1):1-9.
 5. Daikhes NA, Karneeva OV, Machalov AS, Kuznetcov AO, Sapozhnikov YaM, Balakina AV, Khulugurova LN, Karpov VL. [Audiological profile of patients with SARS-Co-V-2 PCR-positive cases]. Vestn Otorinolaringol. 2020;85(5):6-11.
  https://doi.org/10.17116/otorino2020850516. [Article in Russian].
 6. Naumenko OM, Zabolotny DI, Deeva YuV, Zabolotna DD. [Peculiarities of clinical course of acute rhinosinusitis with
  COVID-19. The otorhinolaryngologist's view]. Otorhinolaryngology. 2021;4(1):74-80.
  DOI 10.37219/2528-8253-2021- 1. [Article in Ukrainian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»