НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-4-04

Заболотний Д.І., Бєлякова І.А., Луценко В.І., Холоденко Т.Ю., Лоза Т.П.,
Градюк Н.М., Чайка С.П., Сітухо М.І., Нечіпоренко П.В.
Особливості клініко-діагностичних характеристик кохлео-вестибулярної функції у осіб працездатного віку, що перебували в умовах стресу
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-4848-840X

Бєлякова Ірина Анатоліївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: irina1954tolay@gmail.com

Луценко Віктор Іванович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Завідувач
Доктор медичних наук
E-mail: vil1954@ukr.net
ORCID ID: 0000-0001-6517-2223
Scopus Author ID: 57222327855

Холоденко Тетяна Юріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Учений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388

Лоза Тетяна Петрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Науковий співробітник
E-mail: tatyanavine@gmail.com

Градюк Наталія Миколаївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Молодший науковий співробітник
E-mail: svr_lor@ukr.net
ORCID ID: 0000-0003-1298-6420

Чайка Світлана Петрівна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія біофізики
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: svetlach555@gmail.com
ORCID ID: 0000-0003-4324-5529

Сітухо Максим Іванович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Науковий співробітник
email: maxim.situkho@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9021-4621
Scopus Author ID: 57193791469

Нечіпоренко Павло Віталійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: pvnechip@gmail.com

Анотація

Актуальність: Наявність тривалих виражених психоемоційних переживань призводить до багатьох негативних зрушень у організмі людини. Хоча в літературі є повідомлення про те, що стрес викликає кохлео-вестибулярні зміни, але багато аспектів порушень стану слухового і вестибулярного аналізаторів під впливом психоемоційного стресу до сьогоднішнього часу вивчено недостатньо.
Мета дослідження полягала в підвищенні ефективності діагностики порушень функції слухового та вестибулярного аналізаторів у осіб працездатного віку, що перебували в умовах стресу.
Матеріали та методи: Було обстежено 95 пацієнтів працездатного віку зі скаргами на запаморочення, які виникли в умовах стресу, і 10 осіб контрольної групи. Усім пацієнтам були проведені такі дослідження: анкетування за опитувальником «Комплексна оцінка стресу», аудіометрія в повному обсязі, визначення розбірливості фільтрованого мовлення, оцінка рівня слухової адаптації, імпедансометрія, реєстрація коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП), комп’ютерна постурографія, вестибулометрія.
Результати та обговорення: Згідно з результатами анкетування за опитувальником «Комплексна оцінка стресу», обстежених було розподілено на 3 групи: до 1-ї групи увійшов 21 пацієнт з помірним стресом, до 2-ї – 35 осіб з достатньо вираженим стресом, який не вдавалось компенсувати, та до 3-ї – 39 осіб у стані сильного стресу, причому у 10 з них – на межі виснаження адаптаційних сил. У 60 (63,2 %) пацієнтів слух був у межах вікової норми. У 24 (25,2 %) обстежених спостерігалося статистично значуще (Р<0,05) погіршення слуху в зоні високих частот у порівнянні з контрольною групою, у 11 (11,6 %) осіб статистично значуща відмінність порушення показників слуху виявлена в усьому діапазоні частот. Центральні слухові розлади виявлено більш ніж у половини пацієнтів (за даними різних тестів – від 29 (30,5 %) до 49 (51,6 %) осіб). У всіх 95 пацієнтів був діагностований центральний вестибулярний синдром різного ступеню тяжкості. За даними постурографії найбільш виражені порушення рівноваги зареєстровано у пацієнтів з сильним стресом при депривації зору в положенні із заплющеними очима.
Висновки: Комплексний підхід до цієї проблеми дозволив визначити та відібрати, окрім традиційних методів дослідження, додаткові діагностичні заходи для оптимальної та найбільш ефективної оцінки кохлео-вестибулярних змін у пацієнтів працездатного віку, що перебувають в умовах стресу, для виявлення кохлео-вестибулярних порушень і проведення диференційно-топічної діагностики порушень центрального чи периферичного відділів слухового та вестибулярного аналізаторів. До них відносяться такі: психологічне тестування, комплекс тестів для визначення центральних слухових порушень – слухова адаптація з навантаженням, розбірливість фільтрованого мовлення, реєстрація КСВП, реєстрація постурального балансу з використанням платформи Wii Balance Board, вестибулометричне обстеження.

Ключові слова

стрес, запаморочення, центральні слухові розлади, постуральний баланс.


Література

 1. Fedorov BM. [Stress and the circulatory system]. Moscow: Medicina;1991. 320 p. [In Russian].
 2. Golovin SJu. [Practical Psychologist's Dictionary]. 2nd ed. Minsk: Harvest; 2001. 976 p. [In Russian].
 3. Saman Y, Bamiou DE, Gleeson M and Dutia MB (2012) Interactions between stress and vestibular compensation – a review. Front. Neur. 3:116. doi: 10.3389/fneur.2012.00116.
 4. Schröder A, Høeg MD, Fink P. Subjective dizziness. Ugeskr Laeger. 2013;175(45):2698-702.
 5. Horner KC. The emotional ear in stress. Neurosci Biobehav Rev. 2003;27(5):437-46. doi: 10.1016/s0149-7634(03)00071-x.
 6. Smyth N, Flynn M, Rajcani J, Hucklebridge MF, Thorn L, Wood C, Golding J, Evans P, Clow A. Attenuated cortisol reactivity to psychosocial stress is associated with greater visual dependency in postural control. Psychoneuroendocrinology. 2019;104:185-190. doi: 10.1016/j.psyneuen.2019.02.028.
 7. Dieterich M, Staab J P, Brandt T. Functional (psychogenic) dizziness. Handb Clin Neurol. 2016; 139:447-468. doi: 10.1016/B978-0-12-801772- 2.00037-0.
 8. Sitdikova AI, Zakirova DR, Iksanova EN, Huzina GR. [Psychogenic dizziness: clinical features and diagnostic principles]. Vestnik sovremennoj klinicheskoj mediciny. 2015;8(6):76-9. [In Russian].
 9. Brandt T, Diterich M, Shtrupp M. [Dizziness]. Moscow: Praktika; 2009. 200 p. [In Russian].
 10. Mazurek B, Haupt H, Joachim R, Klapp BF, Stover T, Szczepek AJ. Stress induces transient auditory hypersensitivity in rats. Hear Res. 2010;259(1-2):55-63. doi: 10.1016/j.heares.2009.10.006.
 11. Pérez-Valenzuela C, Terreros G, Dagnino-Subiabre A. Effects of stress on the auditory system: an approach to study a common origin for mood disorders and dementia. Rev Neurosci. 2019;30(3):317-324. doi: 10.1515/revneuro-2018-0018.
 12. Jafari Z, Kolb BE, Mohajerani MH. Effect of acute stress on auditory processing: a systematic review of human studies. Rev Neurosci. 2017 Jan 1;28(1):1-13. doi: 10.1515/revneuro-2016-0043.
 13. Roh KJ, Kim MK, Kim JH, Son EJ. Role of Emotional Distress in Prolongation of Dizziness: A Cross-Sectional Study. J Audiol Otol. 2017;22(1): 6-12. doi: 10.7874/jao.2017.00290.
 14. Faralli M, Ricci G, Ibba MC, Crognoletti M, Longari F, Frenguelli A. Dizziness in patients with recent episodes of benign paroxysmal positional vertigo: real otolithic dysfunction or mental stress? J Otolaryngol Head Neck Surg. 2009;38(3):375-80.
 15. Park CL, Russell BS, Fendrich M, Finkelstein-Fox L, Hutchison M, Becker J. Americans' COVID-19 Stress, Coping, and Adherence to CDC Guidelines. J Gen Intern Med. 2020;35(8):2296-2303. doi: 10.1007/s11606-020-05898-9.
 16. Yurieva LM, Shusterman TY. [COVID-19 Pandemic: Risks to Psychological Wellbeing and Mental Health]. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2020; 28(2):5-10. doi: 10.36927/2079-0325-V28-is2-2020-1. [In Russian].
 17. Shherbatyh JuV. [Psychology of stress and methods of correction]. St. Petersburg: Piter; 2006. 256 p. [In Russian].
 18. Limar BYa, Bazarov VG, Tyshkevich ZS. [The content and methodology for the study of auditory function in audiometric cabinets of polyclinics and hospitals. Guidelines]. Kyiv; 1977. 31 p. [In Russian].
 19. Bazarov VG, Rozkladka AI. [Assessment of hearing impairment in various forms of hearing loss]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 1989;3:28-33. [In Russian].
 20. Koroleva IV. Perception of distorted acoustic signals and providing noise immunity in the auditory system [abstract] St. Petersburg: Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech; 2002. 21 p. [In Russian].
 21. Macnev JeI, Jakovleva IYa. Threshold adaptation in normal conditions and with symptoms of fatigue of the sound analyzer. Vestnik otorinolaringologii. 1967;4:22-26. [In Russian].
 22. Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry. Arch. Otolaryngol. 1970;92:311-324.
 23. Tavartkiladze GA, Gvelesiani TG. [Clinical audiology]. Moscow: Svjatigor Press; 2003. 74 p. [In Russian].
 24. Bazarov VG. [Clinical vestibulometry]. Kyiv: Zdorov'e; 1988. 200 p. [In Russian].
 25. Bazarov VG, Rozkladka AI. [Test of vestibular function in polyclinics and hospitals. Guidelines]. Kyiv: Ministry of Health of the Ukrainian SSR; 1978. 29 p. [In Russian].
 26. Pivnickova L, Dolinay V, Vasek V. The Wii Balance Board as a tool for Evaluation of the Static Computed Posturography. International journal of circuits, systems and signal processing. 2014;8:607-15.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»