НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-4-16

Заболотний Д.І., Луценко В.І., Бєлякова І.А., Нечіпоренко П.В., Сітухо М.І.,
Холоденко Т.Ю., Градюк Н.М.
Результати досліду Федерічі при різних величинах кістково-повітряного інтервалу 
Заболотний Дмитро Ілліч
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-4848-840X

Луценко Віктор Іванович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Завідувач
Доктор медичних наук
E-mail: vil1954@ukr.net
ORCID ID: 0000-0001-6517-2223
Scopus Author ID: 57222327855

Бєлякова Ірина Анатоліївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: irina1954tolay@gmail.com

Нечіпоренко Павло Віталійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: pvnechip@gmail.com

Сітухо Максим Іванович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Науковий співробітник
email: maxim.situkho@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9021-4621
Scopus Author ID: 57193791469

Холоденко Тетяна Юріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Учений секретар
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6578-5799
Scopus Author ID: 6506250388

Градюк Наталія Миколаївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія клінічної аудіології та вестибулології
Молодший науковий співробітник
E-mail: svr_lor@ukr.net
ORCID ID: 0000-0003-1298-6420

Анотація

Актуальність: Застосування камертональних проб, зокрема досліду Федерічі, дозволяють в певній мірі перевірити правильність виконання окремих тестів при виконанні суб’єктивної аудіометрії. При проведенні тесту Федерічі пацієнту пропонують порівняти гучність звучання камертону. Якщо цей звук здається гучнішим з козелка, ніж з соскоподібного відростка, то дослід Федерічі вважається позитивним. Якщо звук камертону здається гучнішим з соскоподібного відростка, ніж з козелка, то дослід Федерічі вважається негативним. Дані літератури свідчать про те, що при використанні камертонів з різних сплавів результати окремих камертональних проб можуть відрізнятись. Публікації, в яких описуються характери-
стики досліду Федерічі при різних величинах кістково-повітряного інтервалу (КПІ), є вкрай обмеженими.
Мета дослідження – покращення ефективності діагностики зниження слуху шляхом уточнення значення проби Федерічі при порушенні функції звукопровідного апарату.
Матеріали та методи: Нами був проведений аналіз 50 аудіограм з величиною КПІ на частоті 125 Гц від 10 дБ включно для уточнення, в яких саме випадках дослід Федерічі може бути позитивним чи негативним. Усі камертональні проби були виконані алюмінієвими камертонами С128. Методика виконання тесту Федерічі: після зарядки камертон розміщують почергово то на соскоподібний відросток, то на козелок. На бланках були нанесені результати таких камертональних проб: Вебера, Федерічі, Бінґа; а також відстань, з якої пацієнт сприймав шепітну і розмовну мову, результати аудіометричного тесту Вебера, тональної (в конвенціальному діапазоні частот) та мовної аудіометрії.
Результати та обговорення: Серед аудіограм з КПІ позитивна проба Федерічі (І-а група) спостерігалась у 39 випадках (57 %), а негативна (ІІ-а група) – в 30 випадках (43 %). Оцінка порушення слуху проводилась за критеріями В.Г. Базарова, А.І. Розкладки (1989). В І-й групі зафіксовано І-й ступінь зниження слуху в 30 випадках (76,9 %), ІІ-й ступінь – у 6 (15,4 %) і ІІІ-й – в 3 випадках (7,7 %). У ІІ-й групі І-й ступінь зниження слуху визначався в 24 випадках (80 %), ІІ-й ступінь – у 2 (6,7 %) і ІІІ-й – у 3 (13,3 %).
Стаття містить таблиці з даними величин КПІ на різних частотах при позитивній та негативній пробах Федерічі, а також вказана різниця між повітряною і кістковою провідністю при виконанні мовної аудіометрії (визначення порогу 50 % розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака). Для кращого розуміння, окрім аналізу отриманих результатів, наведено зразки аудіограм як при позитивній, так і при негативній пробах Федерічі з однаковою величиною КПІ.
Висновки: Було вивчено характеристики проби Федерічі, виконаної алюмінієвими камертонами C128 при різних величинах КПІ на частоті 125 Гц. При величині КПІ від 10 до 35 дБ включно на частоті 125 Гц проба Федерічі може бути як позитивною, так і негативною, тому що на результат також впливають величини КПІ на частотах 250, 500 і 1000 Гц. При позитивній пробі Федерічі спостерігається зменшення різниці між повітряною і кістковою провідністю при виконанні мовної аудіометрії (визначення порогу 50 % розбірливості тесту числівників Є.М. Харшака), а при негативній – збільшення різниці. При КПІ 40 дБ і більше на частоті 125 Гц проба Федерічі завжди негативна.
Отримані нами результати частково відрізняються від даних літератури. Зокрема, показано, що позитивна проба Федерічі може бути при максимальному КПІ 35 дБ на частоті 125 Гц, також уточнено, в яких випадках це можливо.
Одним із перспективних напрямків досліджень може бути вивчення значення проби Федерічі при різній патології, що призводить до порушення функції звукопровідного апарату.

Ключові слова

камертональні проби, кістково-повітряний інтервал, кондуктивна приглухуватість, тест Федерічі, частота.


Література

 1. Limar BJa, Bazarov VG, Tyshkevich ZS. [The content and methodology for the study of auditory function in audiometric cabinets of polyclinics and hospitals. Guidelines]. Kyiv; 1977. 31 p. [In Russian].
 2. Temkin JaS. Method for studying the occlusive effect in bone conduction. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 1959;4:27-9. [In Russian].
 3. Bazarov VG, Lisovskij VA, Moroz BS, Tokarev OP. Basics of audiology and hearing aid, Moscow: Medicina; 1984. 256 p. [In Russian].
 4. Shevchenkо ТО. Substantiation of the modern complex therapy of patients with Meniere disease [dissertation]. Kyiv: SI “Institute of Otolaryngology named after prof. O.S. Kolomiychenko of NAMS of Ukraine”; 2016. 193 p. [In Ukrainian].
 5. Madonia T. [Audiometric study of the Federici test]. Clin Otorinolaringoiatr. 1966;18(2):95-101. [In Italian].
 6. Hlavácek V. [Our experiences with the Federici and Lewis test in otosclerosis]. Cesk Otolaryngol. 1968;17(3):152-5. [In Czech].
 7. Siroký J. [Modification of Federici's test in otosclerosis]. Cesk Otolaryngol. 1969;18(5):206-8. [In Czech].
 8. Pochuieva TV, Chuvakov VL, Merkulov OYu, Romanenko BYu, Somov SO. Acute nonsuppurative otitis media as a marker of detection the latent course of multiple extradural abscesses. Otorhinolaryngology. 2020;3(5-6):90-6. [In Ukrainian].
 9. Shevchenkо ТО, Srebniak ІА, Pedachenko АYe, Dzhus VТ. Middle ear surgery functional results in patients with tympanosclerosis. Otorhinolaryngology. 2019;2 (4-5):38-46. [In Ukrainian].
 10. Berezniuk IV, Kovtunenko AV, Berezniuk VV. Our experience of balloon dilatation of the eustachion tube in conjunction with laser tympanostomy of the tympanic membrane. Zhurnal vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2018;3:59-63. [In Russian].
 11. MacKechnie ChA, Greenberg JJ, Gerkin RC, McCall AA, Hirsch BE, Durrant JD, Raz Y. Rinne revisited: steel versus aluminum tuning forks. Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;149(6):907-13. doi: 10.1177/0194599813505828.
 12. Bazarov VG, Rozkladka AI. [Assessment of hearing impairment in various forms of hearing loss]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 1989;3:28-33. [In Russian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»