НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-4-31

Березнюк І.В., Ковтуненко О.В., Березнюк В.В.
Особливості комбінованої ендоскопічної тимпанопластики у дітей з хронічним холестеатомним отитом 
Березнюк Ігор Володимирович
КП «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР»
Завідувач дитячим отоларингологічним відділенням
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2117-3790

Ковтуненко Олександр Васильович
Дніпровський державний медичний університет
Завідувач кафедри оториноларингології
Доктор медичних наук, професор
Email: lor@dsma.dp.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0562-7684
Scopus Author ID: 57215498685

Березнюк Владимир Васильевич
Днепровская медицинская академия
Профессор кафедры отоларингологии
Доктор медицинских наук, профессор
E-mail: otologg@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0336-9893

Анотація

Актуальність: Хронічний гнійний середній отит – захворювання, з яким дуже часто стикаються в повсякденній практиці лікарі-отоларингологи. До сьогодення повноцінна санація середнього вуха в педіатричній практиці викликає багато дискусій стосовно метода хірургічного втручання та залишається важким хірургічним завданням.
Мета: розробити більш ефективний комбінований спосіб ендоскопічної мікрохірургії у дітей з холестеатомною формою хронічного середнього отиту.
Матеріали і методи: обстежено 52 дитини у віці від 2-х до 12 років, оперованих по закритому варіанту тимпанопластики з приводу холестеатомних отитів. Пацієнти були розподілені на 2 групи: 1-а група (порівняння), де застосовувалась стандартна техніка закритого варіанта операції завушним доступом з використанням операційного мікроскопа (33 пацієнта); і 2-а група (основна), де виконувалася комбінована хірургія по ЗВ завушним доступом з використанням мікроскопа та ендоскопа та ендоауральним антродренажем (19 пацієнтів).
Результати: Проведено аналіз результатів застосування різних типів тимпанопластики за закритим варіантом у дітей з холестеатомними отитами і ендоауральним дренуванням антрума або без нього. В основній групі зменшилась кількість вторинного приживлення неотимпанальної мембрани в 3,4 рази, залишкових перфорацій – в 2,9 рази, резидуальних холестеатом – в 2,9 рази, кількості повторних операцій – в 3,5 рази відносно групи порівняння.
Висновок: При комбінованій хірургії холестеатомних отитів з ендоскопічним супроводом у пацієнтів основної групи нижче відсоток резидуальних холестеатом, при цьому ендоауральне дренування антрума забезпечує додаткову вентиляцію і дренаж реконструйованих порожнин середнього вуха в ранньому післяопераційному періоді, підвищує кількість первинного приживлення неотимпанальної мембрани і знижує відсоток залишкових перфорацій.

Ключові слова

мікрохірургія середнього вуха у дітей, ендоскопічні хірургічні процедури, середнє вухо, холестеатома, тимпанопластика, антродренаж, аденотомія.


Література

 1. Sushko YuA. Borisenko ON, Srebnyak IA, Kizim AI, Prokopenko EE, Dzhus VT. [Age-specific cholesteatoma of the middle ear]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 2011;(3-с):211-2. [In Russian].
 2. Iskiv BG, Tsup YuM. [Indications for surgical treatment of patients with chronic suppurative otitis media]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 2000;(4):74-6. [In Ukrainian].
 3. Kokorkin DN. [Aggressive cholesteatoma]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 2011;(6):2-10. [Article in Russian].
 4. Sang-Yoon H, Doh YL, Juyong C, Young HK. Comparison of endoscopic and microscopic ear surgery in pediatric patients: A meta-analysis. Laryngoscope. 2019;129(6):1444-52.
 5. Kimberly AM, Fina M, Lee DJ. Principles of Pediatric Endoscopic Ear Surgery. Otolaryngol Clin North Am. 2019;52(5): 825-45.
 6. Sitnikov VP, Yadchenko ES, El-Refai H. [Variant of conservative sparing radical operation on middle ear]. Health and Ecology. 2011;(1):146-50. [Article in Russian].
 7. Presutti L, Marchioni D, Mattioli F, Villari D, Alicandri-Ciufelli M. Endoscopic management of acquired cholesteatoma: our experience. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008;37(4):481-7. Doi: 10.4236/ijohns.2020.95020.
 8. Glikson E , Feinmesser G, Sagiv D, Wolf M, Migirov L , Shapira Y. Trans-canal endoscopic ear surgery and canal wall-up tympanomastoidectomy for pediatric middle ear cholesteatoma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019 Nov;276(11):3021-6.
  https://doi.org/10.1016/j.lers.2021.01.004.
 9. Emre IE, Cingi C, Muluk NB, Nogueira JF. Endoscopic ear surgery. J Otol. 2020;15(1):27-32. doi:10.1016/j.joto.2019.11.004.
 10. Antomonov MYu. [Mathematical processing and analysis of biomedical data]. 2nd ed. Kiev: Medical Information Center "Medinform"; 2018. 579 p. [In Russian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»