НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-4-62

Науменко О., Абдельраззак А., Амірханова М.
Роль бактеріотерапії в відновленні стану слизової оболонки порожнини носа у пацієнтів з хронічним риносинуситом   
Науменко Олександр Миколайович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Перший проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти
Доктор медичних наук, професор
E-mail: Naumenko@nmu.ua
https://orcid.org/0000-0002-5244-707X

Ахмад Абдельраззак
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Кафедра оториноларингології
Аспірант
E-mail: Daragoom4ek_87@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7160-7617

Амірханова Маргарита Рафаелівна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Кафедра оториноларингології
Кандидат медичних наук
E-mail: Margaritaroma365@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4106-5057

Анотація

Актуальність: Хронічний риносинусит (ХР) є поліетіологічним захворюванням, основними скаргами якого є порушення носового дихання, ринорея, головні болі або болі в обличчі та порушення сприйняття запаху. Для деталізації скарг пацієнтів у різних сферах широко використовують опитувальник SNOT-22. Найбільш часто хронічний риносинусит розподіляють на хронічний риносинусит з поліпами та без носових поліпів. Враховуючи велику кількість фенотипів та ендотипів захворювання, важливо проводити подальше вивчення механізмів патогенезу та підбор індивідуалізованого лікування.
Саме це стало метою даної роботи – визначити роль топічного застосування Streptococcus salivarius 24SMBc и Streptococcus orals 89a у вигляді назального спрею в покращенні стану слизової оболонки носа при хронічному риносинуситі та зменшенні частоти рецидивів захворювання.
Матеріали та методи дослідження: Дослідження проводилось на кафедрі отоларингології НМУ імені О.О. Богомольця на базі КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва». В ньому взяли участь 82 пацієнта (38 жінок та 44 чоловіків) віком від 18 до 60 років, які рандомізовано були розподілені на дві групи. 1-а група (основна) – 43 пацієнта, отримували лікування: іригаційна терапія ізотонічним сольовим розчином, топічний кортикостероїд мометазону фуроат в поєднанні з назальним спреєм, який має в своєму складі автохтонні сапрофіти (АС) – Streptococcus salivarius 24SMBc и
Streptococcus orals 89aі зменшує поверхневий натяг носового слизу. 2-а група (контрольна) – 39 пацієнтів, отримували іригаційну терапію ізотонічним сольовим розчином, топічний кортикостероїд мометазону фуроат в поєднанні з топічним антибактеріальним засобом фраміцетину сульфат. Оцінка стану проводилась за шкалою ВАШ, опитувальником SNOT-22 (до лікування, на 10-у добу лікування та через 1 міс. після завершення терапії) та визначенням частоти рецидивів у пацієнтів обох груп.
Результати: Згідно отриманих результатів, показники пацієнтів обох груп до лікування та на 10-у добу не мали статистично вірогідної відмінності (р>0,05). Однак через 1 міс. пацієнти основної групи мали кращі показники (р<0,05) за шкалою ВАШ та опитувальником SNOT-22. Отже, топічне застосування Streptococcus salivarius 24SMBc и Streptococcus orals 89a у вигляді назального спрея є ефективним і можна рекомендувати для лікування пацієнтів з хронічним риносинуситом в стадії загострення.

Ключові слова

хронічний риносинусит, бактеріотерапія, топічна терапія, автохтонні сапрофіти, Streptococcus salivarius 24SMBc, Streptococcus orals 89a, ВАШ, SNOT-22.


Література

 1. Wahid NW, Smith R, Clark A, Salam M, Philpott C. The Socioeconomic Cost of Chronic Rhino-sinusitis Study. Rhinology 2020. Doi: 10.4193/ rhin19.424.
 2. Lourijsen ES, Fokkens WJ, Reitsma S. Direct and indirect costs of Dutch adult patients with Chronic Rhinosinusitis with nasal polyps. Rhinology. 2020;58(3):213-17. Doi: 10.4193/rhin19.468.
 3. Jarvis D, Newson R, Lotvall J, Hastan D, Tomas-sen P, Keil T, et al. Asthma in adults and its association with chronic rhinosinusitis: the GA2LEN survey in Europe. Allergy. 2012;67(1): 91-8. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2011. 02709.x.
 4. Kim YS, Kim NH, Seong SY, Kim KR, Lee GB, Kim KS. Prevalence and risk factors of chronic rhinosinusitis in Korea. Am J Rhinol Allergy. 2011;25(3):117-21. https://doi.org/10.1177/ 1945892418813822.
 5. Hamilos DL. Chronic rhinosinusitis: Epidemiology and medical management. J Allergy Clin Immunol. 2011;128(4):693-707. https://doi.org/ 10.1016/j.jaci.2011.08.004.
 6. Wei B, Liu F, Zhang J, Liu Y. Multivariate analysis of inflammatory endotypes in recurrent nasal polyposis in a Chinese population. Rhinology. 2018;56(3):216-26. Doi: 10.4193/ Rhin17.240.
 7. Tomassen P, Vandeplas G, Van Zele T, Cardell L-O, Arebro J, Olze H, et al. Inflammatory endotypes of chronic rhinosinusitis based on cluster analysis of biomarkers. J Allergy Clin Immunol. 2016;137:1449-56.е4.
 8. Grayson JW, Hopkins C, Mori E, Senior B, Harvey RJ. Contemporary Classification of Chronic Rhinosinusitis: Moving beyond CRSwNP and CRSsNP. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online July 9, 2020. doi:10.1001/jamaoto.2020.1453.
 9. Shapiro AJ, Zariwala MA, Ferkol T, Davis SD, Sagel SD, Dell SD, et al. Diagnosis, monitoring, and treatment of primary ciliary dyskinesia: PCD foundation consensus recommendations based on state of the art review. Pediatr Pulmonol. 2015;51(2):115-32. doi:10.1002/ppul.23304.
 10. Werner C, Onnebrink JG, Omran H. Diagnosis and management of primary ciliary dyskinesia. Cilia. 2015;4(1):2. doi:10.1186/s13630-014-0011-8.
 11. Abdalla S, Alreefy H, Hopkins C. Prevalence of sinonasal outcome test (SNOT-22) symptoms in patients undergoing surgery for chronic rhinosinusitis in the England and Wales National prospective audit. Clin Otolaryngol. 2012;37(4):276-82.
 12. Dietz de Loos D, Hopkins C, Fokkens W. Symptoms of chronic rhinosinusitis with and without nasal polyps. Clin Transl Allergy. 2013;3:O2. https://doi.org/10.1186/2045-7022-3-S2-O2.
 13. Shkorbotun YaV, Shkorbotun VV. [Evaluation the quality of life of patient’s with cyst maxillary sinus after endoscopical sinusotomy with different approaches]. Otorginolaryngology. 2020;3(4):60-6. Doi: 10.37219/2528-8253-2020-4-60. [Article in Ukrainian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»