НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№4(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-4-68

Бондарчук ОД, Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Дідик Н.Д.
Клініко-імунологічні дослідження гуморальних чинників запалення та регенерації у хворих при травмах фронто-базальної ділянки   
Бондарчук Олександр Дмитрович
Вінницький національний медичний університет
Кафедра отоларингології
Кандидат медичних наук
E-mail: eskulap20009@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7636-9694

Мельников Олег Феодосійович
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

Тимченко Марина Дмитріївна
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: svtim@i.ua
https://orcid.org/0000-0002-7889-1152

Дідик Наталія Дмитрівна
Обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, Вінниця, Україна
Відділення мікрохірургії ока
Офтальмолог
E-mail: didyknd@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-4313-1943

Анотація

Авторами проведено клініко-імунологічні дослідження по визначенню цитокінових факторів запалення і регенерації у хворих з травмою лобної кістки (29) і практично здорових донорів (11). В сироватці крові методом ІФА визначали фактори запалення (інтерлейкін-1β, γ-інтерферон), протизапальні фактори і регенерації (інтерлейкін-34 і трансформуючий фактор росту-TGF-1β).
Встановлено, що при фронтальних травмах з ушкодженням лобної пазухи в сироватці крові хворих знижується вміст фактора регенерації і підвищуються рівні прозапальних цитокінів.

Ключові слова

фронто-базальна травма, гуморальний імунітет, інтерлейкин-1β, інтерлейкин 10, γ-інтерферон, інтерлейкін-4, трансформуючий фактор росту TGF-1β.


Література

 1. Bondarchuk ОD, Kishchuk VV, Melnykov ОF, Tymchenko МD, Didyk ND. Status of humoral immune factors in peripheral blood of frontoorbital trauma patients late after surgery with the use of biocomposite. J. ophthalmol. (Ukraine).
  2019;5:37-41. doi: 10.31288/oftalmolzh 201953741.
 2. Bredun OYu. [Surgical and conservative treatment of children with the pathology of palatine tonsils (clinical and laboratory justification and evaluation of the efficacy of new approaches)] [dissertation]. Kyiv: “O. S. Kolomiichenko Institute of Otolaryngology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”; 2020. 35 p. [In Ukrainian].
 3. Drannik GN. [Clinical immunology and allergology]. Kiev: Polygraph plus; 2010. 552 p. [In Russian].
 4. Lisianyi NI. [The dual role of the immune system in the pathogenesis of traumatic brain injury]. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2019;25(1):5-11. [Article in Russian].
 5. Pedachenko EG, Lisianyi NI. Chronic traumatic encephalopathy: the nature, mechanisms and stages of development. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2019;25(3):5-11. [Article in Russian].
 6. Corps KN, Roth TL, McGavern DB. Inflammation and neuroprotection in traumatic brain injury. JAMA Neurol. 2015;72(3):355-62. doi: 10.1001/ jamaneurol.2014.3558.
 7. Das M, Mohapatra S, Mohapatra SS. New perspectives on central and peripheral immune responses to acute traumatic brain injury. J Neuroinflammation. 2012;9:236. doi: 10.1186/1742-2094-9-236.
 8. Gadani SP, Walsh JT, Lukens JR, Kipnis J. Dealing with Danger in the CNS: The Response of the Immune System to Injury. Neuron. 2015;87(1):47-62. doi: 10.1016/j.neuron.2015.05.019.
 9. Woodcock T, Morganti-Kossmann MC. The role of markers of inflammation intraumatic brain injury. Front. Neurol. 04 March 2013. Available from: https://doi.org/10.3389/fneur.2013.00018.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»