НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-5-04

Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Рильська О.Г., Фараон І.В., Заєць Т.А., Заболотна Д.Д., Смагіна Т.В., Пелешенко Н.О., Гогунська І.В.,
Мусіч І.М.
Клінічні та імунологічні зміни у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів у різні терміни після введення протигрипозної вакцини.
Повідомлення 1. Вплив парентеральної вакцинації проти грипу на клінічний стан та показники системного гуморального імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів 
Заболотний Дмитро Ілліч
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9429-4414

Мельников Олег Феодосійович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

Тимченко Сергій Вадимович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: svtim@i.ua

Рильська Оксана Григорівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: oxanar@ua.fm

Фараон Інна Василівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Младший научный сотрудник лаборатории патофизиологии и иммунологии (с группой патоморфологии).
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: 0000-0003-1010-4308

Заєць Тетяна Артемівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Науковий співробітник
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Заболотна Діана Дмитрівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ ринології та алергології з групою рентгенології
Керівник
Доктор медичних наук
E-mail: dianazab@ukr.net
https://orcid.org/0000-0001-7807-8148

Смагіна Тетяна Василівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ ринології та алергології з групою рентгенології
Кандидат медичних наук
Email: amtc@kndio.kiev.ua

Пелешенко Наталія Олександрівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: peleshenkon@gmail.com

Гогунська Інна Володимирівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Центр алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів
Доктор медичних наук
e-mail: innagogunskaya@gmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6952-5057

Анотація

Матеріали і методи: В роботі досліджено клінічний стан та показники системного гуморального імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання (ХЗЗ) верхніх дихальних шляхів (ВДШ) до та протягом 36 тижнів після вакцинації. Щеплення проводилось парентерально вакциною «Ваксігрип».
Результати: Показано, що у половини обстежених ще до вакцинації у крові виявлялись антитіла (АТ) проти вірусів грипу А і В у клінічно значимих титрах. Не відрізнялись хворі від донорів і за рівнем загального IgE. Вакцинація в середньому суттєво не збільшувала у крові хворих на хронічні запальні захворювання ВДШ вмісту АТ до вірусів грипу А і В, хоча кількість пацієнтів з їх титрами ≥ 1:40 на третьому тижні після щеплення зростала. Протягом 36 тижнів вакцинального процесу рівні АТ у більшості вакцинованих не підтримувались на одному рівні, а коливались як у бік зростання, так і у бік зменшення – навіть нижче захисного рівня. Поряд із цим вміст імунних комплексів у крові пацієнтів, яким вводилась вакцина, починаючи з 12-го тижня після щеплення достовірно зростав в межах коливань, виявлених у здорових пацієнтів. Через 9 місяців після вакцинації визначено, що рівень IgE достовірно перевищував такий до вакцинації. Всі ці зрушення супроводжувались покращенням загального клінічного стану хворих та зменшенням у них кількості випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій порівняно з роком, що передував щепленню.
Висновки: Введення вакцини проти грипу пацієнтам з хронічними запальними захворюваннями ВДШ, навіть при наявності у них в крові клінічно значимих захисних титрів АТ до вакцинальних штамів вірусу, призводить до покращення їх клінічного стану на тлі змін в системі гуморального імунітету.

Ключові слова

хронічні запальні захворювання, вакцинація проти грипу, системний гуморальний імунітет.


Література

 1. Glantz S. [Biomedical statistics]. Moscow: Practice; 1998. 459 p. [In Russian].
 2. Grinevich YA, Alferov AN. [Determination of immune complexes in the blood of cancer patients]. Lab Delo. 1981;(8):493-6. [Article in Russian].
 3. Zamanikhina EV, Kladova OV. [Respiratory virus persistence]. Detskie Infektsii. 2009;(2):36-43. [Article in Russian].
 4. Kabat E, Mayer M. Experimental immunochemistry. Moscow: Mir; 1968. 680 p. [In Russian].
 5. Kostinov MP, Gervazieva VB, Balabolkin II. [Circulating immune complexes during measles vaccination process in children with allergic diseases]. Immunologiia. 1989;(5):36-8. [Article in Russian].
 6. Melnikov OF, Zayats TA. [Comparison of radioisotope and spectrophotometric methods for determining cell cytotoxicity]. Laboratory Diagnostics. 1999;(1):43-5. [Article in Russian].
 7. Bouvier N.M. The Future of Influenza Vaccines: A Historical and Clinical Perspective. Vaccines (Basel). 2018;6(3):58. doi:10.3390/vaccines6030058.
 8. Dhakal S, Klein SL. Host Factors Impact Vaccine Efficacy: Implications for Seasonal and Universal Influenza Vaccine Programs. J Virol. 2019;93(21):e00797-19. doi: 10.1128/JVI.00797-19.
 9. Goodier MR, Lusa C, Sherratt S, Rodriguez-Galan A, Behrens R, Riley EM. Sustained Immune Complex-Mediated Reduction in CD16 Expression after Vaccination Regulates NK Cell Function. Front Immunol. 2016;7:384. doi:10.3389/fimmu.2016.00384.
 10. Henault J, Riggs JM, Karnell JL, Liarski VM, Li J, Shirinian L, et al. Self-reactive IgE exacerbates interferon responses associated with autoimmunity. Nat Immunol. 2016 Feb;17(2):196-203. doi: 10.1038/ni.3326.
 11. Kim MJ, Shim DH, Cha H-R, Kim CB, Kim SY, Park JH, et al. Anaphylaxis Caused by IgE Response to Influenza Vaccination. Allergy Asthma Immunol Res. 2020;12(2):359-63. doi: 10.4168/aair.2020.12.2.359.
 12. McNeil MM, DeStefano F. Vaccine-associated hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(2):463-72. doi:10.1016/j.jaci.2017.12.971.
 13. Smith-Norowitz TA, Kusonruksa M, Norowitz KB, Joks R, Durkin HG, Bluth MH. Long Term Persistence of IgE Anti-Influenza Virus Antibodies in Pediatric and Adult Serum Post Vaccination with Influenza Virus Vaccine. Int J Med Sci. 2011;8(3):239-44. doi: 10.7150/ijms.8.239.
 14. Smith-Norowitz TA, Kusonruksa M, Norowitz KB, Joks R, Durkin HG, Bluth MH. Long-term persistence of IgE anti-influenza A HIN1 virus antibodies in serum of children and adults following influenza A vaccination with subsequent H1N1 infection: a case study. J Inflamm Res. 2012;5:111-6. doi:10.2147/JIR.S34152.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»