НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-5-12

Мінін Ю.В., Кучеренко Т.І., Мініна Г.Ю.
Особливості стану верхніх дихальних шляхів у хворих з хропінням та обструктивним апное під час сну 
Мінін Юрій Вікторович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів, провідний науковий співробітник
Доктор медичних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-7836-3480
Scopus Author ID: 6508004691
Email: mininy1956@gmail.com

Кучеренко Тетяна Іванівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.
E-mail: tkucherenko@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0002-2158-8101
Scopus Author ID: 6701383048

Мініна Ганна Юріївна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії, науковий співробітник
Кандидат медичних наук
Email: mininy1956@gmail.com

Анотація

Мета: вивчення анатомічних особливостей стану верхніх дихальних шляхів у хворих з ронхопатією різного ступеню клінічних проявів.
Матеріали та методи: Під наглядом перебували 60 хворих з постійним хропінням, які були розподілені на чотири клінічні групи в залежності від ступеню прояву хропіння та обструктивного апное під час сну. Усі хворим було проведене клініко-інструментальне обстеження, яке включало кардіореспіраторний моніторинг та МРТ-обстеження верхніх дихальних шляхів.
Результати: При порівняльному аналізі результатів клінічних досліджень верхніх дихальних шляхів хворих з обструктивним апное та без нього було відмічено статистично достовірне звуження ретроглоссального простору у 45,7 % та 16 % відповідно.
При аналізі морфо-метричних показників верхніх дихальних шляхів у хворих з порушенням дихання під час сну різного ступеню прояву відмічено звуження ретропалатинального та ретроглоссального просвітів глотки за рахунок збільшення м’якого піднебіння та язика з його дислокацією дозаду. Констатовано, що більш виражене звуження просвіту верхніх дихальних шляхів призводить до порушення дихання під час сну.
Найбільш тяжкі прояви погіршення дихання під час сну спостерігалися при звуженні верхніх дихальних шляхів на декількох рівнях.

Ключові слова

верхні дихальні шляхи, хропіння, обструктивне апное, кардіо-респіраторний моніторинг, МРТ- дослідження.


Література

  1. Minin YuV. [Snoring and obstructive sleep apnea]. Kyiv: Osvita; 2004. 141 p. [In Russian].
  2. Berry RB, Wagner MH. Sleep Medicine Pearls. 3rd Edition. Saunders; 2014. 704 p.
  3. Kolyadich ZhV, Kalinkin AL. [Obstructive Sleep Apnea Syndrome: An Otorhinolaryngologist's and Somnologist's Perspective]. Therapy. 2016;1:42-50. [Article in Russian].
  4. Kapur VK, Auckley DH, Chowdhuri S, Kuhlmann DC, Mehra R, Ramar K, Harrod ChG. Clinical practice guideline for diagnostic testing for adult obstructive sleep apnea: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline. J Clin Sleep Med. 2017;13(3):479-504. doi: 10.5664/jcsm.6506.
  5. Korcarz CE, Peppard PE, Young TB, Chapman CB, Hla KM, Barnet JH, Hagen E, Stein JH. Effects of obstructive sleep apnea and obesity on cardiac remodeling: the Wisconsin Sleep Cohort Study. Sleep. 2016;39(6):1187-95. doi:10.5665/sleep.5828.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»