НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-5-27

Лукач Е.В., Сережко Ю.О., Клочков Є.І., Стрежак В.В., Цимбалюк Є.М.,
Діхтярук В.Я.
Деякі аспекти консервативного лікування хворих на рак гортані  
Лукач Ервін Венцелович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ ЛОР-онкопатології, завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: erwin@lukach.org
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3262-4996
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602607907

Сережко Юрій Олексійович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ онкопатології ЛОР-органів
Кандидат медичних наук, науковий співробітник
email: yualse2016@ukr.net

Клочков Євгеній Іванович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Лікар патоморфолог, науковий співробітник
email: ekbox@ukr.net

Стрежак Валерій Васильович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ онкопатології ЛОР-органів
Науковий співробітник
email: strezhakv@ukr.net

Цимбалюк Євгенія Миколаївна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ онкопатології ЛОР-органів
Науковий співробітник
email: ecimbaliuk@gmail.com

Діхтярук Віктор Якович
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Відділ онкопатології ЛОР-органів
Кандидат медичних наук, науковий співробітник
email: dikhtyaruk@ua.fm

Анотація

За даними Національного канцер-реєстру України захворюваність на рак гортані складає 4,1 %. Лікування хворих на рак гортані залежить від стадії пухлини. Консервативна терапія включає як променеву терапію, так і хіміотерапію.
Матеріали та методи: Було проведено консервативне лікування 93 хворих на рак гортані. Всі хворі були розподілені на 2 групи за локалізацією рака: голосникового (n=57) та надголосникового (n=36) відділів гортані. Курс променевої терапії проводився у онкоцентрах. Хіміотерапія була індукційною або поєднаною з променевою терапією. Результат терапії оцінювався через 1 міс. після її закінчення. Відповідь пухлини після терапії оцінювалась за RECIST 1.1. Статистична обробка проводилась із застосуванням методів варіаційної статистики.
Результати: Встановлено, що метастази у лімфатичні вузли шиї істотно частіше спостерігались при раку надголосникового відділу гортані (χ2=16,074; φ=0,00012; р<0,05). Було виявлено більшу кількість
рецидивів пухлини голосникового відділу гортані після консервативного лікування (χ2=6,718; φ=0,01345; р<0,05). Трирічне безрецидивне виживання та загальна виживаність хворих після консервативного лікування хворих на рак гортані було однаковим в обох групах.
Висновки: Консервативне лікування 93 хворих на рак гортані дало об’єктивну відповідь пухлини у 96% осіб. При консервативному лікуванні хворих на рак гортані виявлена менша кількість рецидивів пухлини при її локалізації в надголосниковому відділі гортані (20 з 36 хворих) в порівнянні з локалізацією в колосниковому відділі (37 з 57 хворих) (χ2=6,718; φ=0,01345; р<0,05).

Ключові слова

рак, гортань, консервативне лікування.


Література

  1. [Cancer in Ukraine, 2019-2020. Incidence, mortality, rates for activity of oncological service]. Bulletin of national cancer Registry of Ukraine. Kyiv. 2021;22:136 p. [In Ukrainian].
  2. NCCN Guidelines. Head and Neck Cancer. Version 3.2021. Springer; 2021. 245 p.
  3. Suárez-Quintanilla J, Cabrera AF, Sharma S. Anatomy, Head and Neck, Larynx. 2021. https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538202/.
  4. Serezhko YuA. [Drawing up a diagnosis in ENT oncology. Help manual]. Kyiv: Foliant; 2019. 140 p. [In Ukrainian].
  5. Glantz S. [Biomedical statistics]. Moscow: Practice; 1998. 459 p. [In Russian].
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»