НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-5-35

Пухлік С.М., Колесніченко В.В.
Оптимізація підходу до проведення тонзилектомії  
Пухлік Сергій Михайлович
Одеський національний медичний університет
Зав. кафедрою оториноларингології, доктор медичних наук, професор.
E-mail: lor@te.net.ua.
Orchid: http://orcid.org/0000-0001-7196-9642
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506298353

Колесніченко Володимир Володимирович
Одеський національний медичний університет
Асистент кафедри оториноларингології
Orcid ID: 0000-0001-7795-664X
Email: omikvomikv@gmail.com

Анотація

Актуальність: Рецидивуючий тонзиліт – це одне з найпоширеніших ЛОР захворювань. Одним із методів лікування є тонзилектомія, частота її виконання досягає 20% хірургічних втручань у ЛОР-стаціонарах. Для лікаря основними критеріями успішності виконання тонзилектомії є частота периопераційних ускладнень, віддалені результати лікування, час одужання пацієнта. Для пацієнта основними критеріями є перебіг периопераційного періоду – вираженість больових відчуттів, психоемоційне навантаження, строки знаходження у стаціонарі та повернення до повсякденної активності, нормальної дієти. До чинників, що суттєво впливають на результат тонзилектомії, відносять вибір анестезіологічного забезпечення та периопераційну медикаментозну гемостатичну підтримку.
Метою дослідження була оптимізація підходу до виконання тонзилектомії шляхом периопераційного застосування транексамової кислоти 10%, а також шляхом вибіркового підходу до методу анестезіологічного забезпечення, порівнюючи місцеву анестезію та ендотрахеальний наркоз.
Матеріали та методи: Клінічні дослідження проведено у 212 хворих на рецидивуючий тонзиліт, прооперованих у обсязі двосторонньої тонзилектомії. Хворих було розподілено на 3 групи. 1-у групу склали 54 пацієнти, прооперовані у обсязі двосторонньої тонзилектомії з використанням ендотрахеального наркозу, яким в передопераційному періоді вводився розчин транексамової кислоти 10% у розрахунку 10 мг/кг маси тіла. 2-у групу склали 97 пацієнтів, прооперованих з використанням місцевої анестезії. 3-ю (контрольну) групу склав 61 пацієнт, прооперований з використанням ендотрахеального наркозу. Для оцінки ефективності застосування транексамової кислоти порівнювалась 1-а та контрольна групи пацієнтів. Враховувались такі показники, як тривалість операції, об’єм крововтрати, інтраопераційні події, кількість епізодів первинних та вторинних кровотеч, лабораторні дані. Для оцінки впливу анестезіологічного забезпечення порівнювались показники 2-ї та контрольної групи пацієнтів. Враховувались такі показники, як тривалість операції, об’єм крововтрати, інтраопераційні події, кількість епізодів первинних та вторинних кровотеч, оцінка больового синдрому та необхідність прийому анальгетиків, час перебування у стаціонарі та строки повернення до нормальної дієти.
Висновки: виконання тонзилектомії з використанням місцевої анестезії потребує менший час на виконання, супроводжується меншою крововтратою, кількістю інтраопераційних подій, епізодів первинних і вторинних кровотеч. Середній бал оцінки больових відчуттів вище у пацієнтів при використанні ендотрахеального наркозу. Використання транексамової кислоти 10% достовірно зменшує обсяг крововтрати, сприяє зменшенню частоти виникнення інтраопераційних ускладнень, зменшує частоту виникнення та ступінь післяопераційних кровотеч.

Ключові слова

рецидивуючий тонзиліт, тонзилектомія, кровотеча, транексамова кислота, місцева анестезія, ендотрахеальний наркоз.


Література

 1. Balabantsev AG, Zavaliy MA, Bogdanov VV. [Sore throat symptom in the practice of a family doctor]. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 2002;(5):36-7. [Article in Russian].
 2. Gerasimyuk MI. [Distribution of patients by sex and age, and results of clinical examination of patients who underwent tonsillectomy]. Visnik sotsialnoyi gigieni ta organizatsiyi ohoroni zdorov’ya Ukrayini. 2016;(4):28-31. [Article in Ukrainian].
 3. Zabolotnyi DI, Laiko AA, Melnikov OF, Kosakovsky AL, Bereznyuk VV, Zabolotna D.D., Molochek Yu.A., Shukh LA, Segal VV, Kosakovska I.A. [Hypertrophy of the lymphadenoid tissue of the pharynx]. Kyiv: Logos; 2009.175 p. [In Ukrainian].
 4. Zabolotny DI, Melnikov OF. [Theoretical aspects of the genesis and therapy of chronic tonsillitis]. Kyiv: Zdorov’ya; 1999.145 p. [In Russian].
 5. Zabolotny DI, Melnikov OF, Kischuk VV. [Questions of immunodiagnostics of chronic tonsillitis]. Vestn Otorinolaringol. 1999;(5):17-20. [Article in Russian].
 6. Zyryanova KS, Kurenkov EL, Kofanov RV, Loginovskikh M.A. [The activity of chronic inflammation of the mucous membrane of the palatine tonsils in chronic tonsillitis before and after treatment using the device UZOL-01-CH]. Vestn Otorinolaringol. 2006;(2):31-3. [Article in Russian].
 7. Kischuk VV. [Chronic tonsillitis: the state of the problem]. Zdorov’ya Ukrayini. 2010;(3):58-9. [Article in Ukrainian].
 8. Nesterova KI, Mishenkin NV, Makarova LV, Verimeevich LI. [Comparative characteristics of various methods of conservative therapy for chronic tonsillitis]. Vestn Otorinolaringol. 2005;(2):43-6. [Article in Russian].
 9. Palchun VT. [Development of the problem of chronic tonsillitis]. Vestn Otorinolaringol. 2006;(6):6-7. [Article in Russian].
 10. Palchun VT. [Otorhinolaryngology: National Guide]. Moscow: GEOTAR-Media; 2008. 960 p. [In Russian].
 11. Popovich VI. [Chronic tonsillitis and associated somatic diseases]. Prirodnaya mediczina. 2014;(1):74-82. [Article in Ukrainian].
 12. Tishko FA, Gichka SG, Stas’ VG, Vilchinsky OI, Paskevich YuV. [Choosing a method of treating patients with chronic tonsillitis]. Proceedings of the XII Congress of Otorhinolaryngologists of Ukraine; 2015; Lviv. Lviv, UA: Vistka LLC. p.
  142-3. [Article in Ukrainian].
 13. Attner P, Haraldsson PO, Hemlin C, HessénSoderman AC. A 4-year consecutive study of posttonsillectomy haemorrhage. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2009;71(5):273-8. doi: 10.1159/000245160.
 14. Bredenkamp JK, Abemayor E, Wackym PA, Ward PH. Tonsillectomy under local anesthesia: a safe and effective alternative. Am J Otolaryngol. 1990;11(1):18-22. doi: 10.1016/0196-0709(90) 90165-r.
 15. Chan CC, Chan YY, Tanweer F. Systematic review and meta-analysis of the use of tranexamic acid in tonsillectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(2):735-48. doi: 10.1007/s00405-012-2184-3.
 16. Torres BPG, De Miguel García F, Orozco JW. Tonsillectomy in adults: analysis of indications and complications. Auris Nasus Larynx. 2018; 45(3):517-521. doi: 10.1016/j.anl.2017.08.012.
 17. George A, Kumar R, Kumar S, Shetty S. A randomized control trial to verify the efficacy of preoperative intra venous tranexamic Acid in the control of tonsillectomy bleeding. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;63(1):20-6. doi:10.1007/s12070-010-0095-4.
 18. Hopkins C, Geyer M, Topham J. Posttonsillectomy haemorrhage: a 7-year retrospective study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2003;260(8): 454-5. doi: 10.1007/s00405-003-0609-8.
 19. Jacobs K, Jorissen M, Lemkens P. Current Belgian adenotonsillectomy practice: a survey among Belgian ENT specialists. B-ENT. 2010;6(2):83-90.
 20. Kasenõmm P, Piirsoo A, Kull M, Kull M Jr, Mikelsaar M. Selection of indicators for tonsillectomy in adults with recurrent tonsillitis. BMC Ear Nose Throat Disord. 2005;5:7. doi: 10.1186/1472-6815-5-7.
 21. Kennedy KS, Strom CG. A comparison of postoperative bleeding incidence between general and local anesthesia tonsillectomies. Otolaryngol Head Neck Surg. 1990;102(6):654-7. doi: 10.1177/019459989010200605.
 22. Koizumi M, Ishimaru M, Matsui H, Fushimi K, Yamasoba T, Yasunaga H. Tranexamic acid and post-tonsillectomy hemorrhage: propensity score and instrumental variable analyses. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2019;276(1):249-54. doi:10.1007/s00405-018-5192-0.
 23. Lowe D, van der Meulen J, National Prospective Tonsillectomy Audit. Tonsillectomy technique as a risk factor for postoperative haemorrhage. Lancet. 2004;364(9435):697-702. doi: 10.1016/S0140-6736(04)16896-7.
 24. Marioni G, Filippis C, Tregnaghi A, Gaio E, Staffieri A. Cervical emphysema and pneumomediastinum after tonsillectomy: it can happen. Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;128(2):298-300. doi: 10.1067/mhn.2003.25.
 25. Matovinović F, Bacan F, Kereković E, Pegan A, Rašić I, Košec A. Risks and benefits of local anesthesia versus general anesthesia in tonsillectomy. Am J Otolaryngol. 2018;39(5):515-7. doi: 10.1016/j.amjoto.2018.05.015.
 26. Robb PJ, Thorning G. Perioperative tranexamic acid in day-case paediatric tonsillectomy. Ann R Coll Surg Engl. 2014;96(2):127-9. doi: 10.1308/003588414X13814021676477.
 27. Robb PJ. Tranexamic acid – a useful drug in ENT surgery? J Laryngol Otol. 2014;128(7):574-9. doi:10.1017/S0022215114001285.
 28. Sarny S, Habermann W, Ossimitz G, Schmid C, Stammberger H. Tonsilarhaemorrhage and readmission: a questionnaire based study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268(12):1803-7. doi: 10.1007/s00405-011-1541-y.
 29. Naik SM, Naik SS, Ravishankara S, Appaji MK, Goutham MK, Devi NP, Mushannavar AS. Advantages of Tonsillectomy done under Local Anesthesia compared to General Anesthesia in Adults. Int J Head Neck Surg. 2013;4(1):13-8.
  doi:10.5005/jp-journals-10001-1129.
 30. Tisch M, Bruder M, Maier H. [Risk of postoperative hemorrhage in tonsillectomy. A comparison between general anesthesia and local anesthesia]. HNO. 2002;50(3):230-2. doi: 10.1007/s001060100538. [Article in German].
 31. Wall JJ, Tay KY. Postoperative Tonsillectomy Hemorrhage. Emerg Med Clin North Am. 2018; 36(2):415-26. doi:10.1016/j.emc.2017.12.009.
 32. Whelan RL, Shaffer A, Anderson ME, Hsu J, Jabbour N. Reducing rates of operative intervention for pediatric post-tonsillectomy hemorrhage. The Laryngoscope. 2018;128(8):1958-62. doi: 10.1002/lary.27076.
 33. Windfuhr J, Seehafer M. Classification of haemorrhage following tonsillectomy. J Laryngol Otol. 2001;115(6):457-61. doi:10.1258/0022215011908162.
 34. Windfuhr JP, Verspohl BC, Chen YS, Dahm JD, Werner JA. Post-tonsillectomy hemorrhage – some facts will never change. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015;272(5):1211-8. doi: 10.1007/s00405-014-3025-3.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»