НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№5(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-5-55

Попович В.І.
Багатоцентрове клінічне дослідження мікробіологічного спектру гострого дифузного зовнішнього отиту у резидентів України 
Попович Василь Іванович
Івано-Франківський Національний медичний університет
Кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї
Завідувач
Доктор медичних наук, професор
E-mail: popovychvasyl@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2898-8474

Анотація

Вступ: Гострий дифузний зовнішній отит – розлите запалення шкіри зовнішнього слухового ходу бактеріальної природи. Зустрічається із частотою до 10% серед здорового населення всіх вікових груп.
Відомо, що лікування ґрунтується на емпіричному принципі призначення топічних антибактеріальних препаратів. Тому вивчення бактеріального спектру збудників зовнішнього отиту має велике значення з точки зору адекватної антимікробної терапії.
Метою дослідження було вивчення мікробіологічного спектру дифузного зовнішнього отиту у пацієнтів, що постійно проживають на території України.
Матеріали та методи: до дослідження включено 493 амбулаторних пацієнти, у яких був діагностований гострий дифузний зовнішній отит. У них вивчався мікробіологічний склад мікрофлори зовнішнього слухового проходу та проводилось визначення етіологічно значимих титрів колоній утворюючих одиниць (КУО). Критерії оцінки: етіологічно значимими вважались титри 104 -106 КУО, а також >106 КУО.
Етіологічно не значимими вважається титр < 104 КУО.
Результати та обговорення: В переважній більшості випадків гострого дифузного зовнішнього отиту в етіологічно значимих титрах зустрічається Staphylococcus aureus (53,2%) та Pseudomonas aeruginosa (23,6%). Також у 27,9% зустрічаються випадки полімікробної інфекції, що включають переважно грам-негативну флору, кожен з яких зумовлює не більш ніж 2-3% випадків зовнішнього отиту. У етіологічно не значимих титрах визначались Candida spp. (3,2% випадків) та Staphylococcus epidermidis (2,6%).
Висновки: Типовими мікробними патогенами гострого дифузного зовнішнього отиту у пацієнтів
української популяції є Staphylococcus aureus та Pseudomonas aeruginosa. Полімікробні асоціації, що вклю-
чають переважно грам-негативну флору, не перевищують 2-3% випадків захворювання. Грибкові інфекції
рідко є причиною зовнішнього отиту.

Ключові слова

гострий дифузний зовнішній отит, бактеріальні патогени.


Література

  1. [Guideline 00852. Otitis externa]. [In Ukrainian]. Available from: https://guidelines.moz.gov.ua/documents/3627.
  2. Prentice P. American Academy of Otolaryngology: head and neck surgery foundation clinical practice guideline on acute otitis externa 2014. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015;100(4):197. doi: 10.1136/archdischild-2014-307676.v.
  3. Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, Roland PS, Simon GR, Kumar KA, Huang WW, Haskell HW, Robertson PJ, American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: acute otitis externa executive
    summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;150(1 Suppl): S1-S24. doi: 10.1177/0194599813517083.
  4. Hajioff D, MacKeith S. Otitis externa. BMJ Clin Evid. 2015;2015:0510. Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4466798/.
  5. Hutson KH, Watson GJ. Malignant otitis externa, an increasing burden in the twenty-first century: review of cases in a UK teaching hospital, with a proposed algorithm for diagnosis and management. J Laryngol Otol. 2019;133(5):356-62. doi:10.1017/S0022215119000604.
  6. Wipperman J. Otitis externa. Prim Care. 2014;41(1):1-9. doi: 10.1016/j.pop.2013.10.001.
  7. Kaushik V, Malik T, Saeed SR. Interventions for acute otitis externa. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (1): CD004740. doi: 10.1002/14651858.CD004740.pub2.
  8. Mösges R, Domröse CM, Löffler J. Topical treatment of acute otitis externa: clinical comparison of an antibiotics ointment alone or in combination with hydrocortisone acetate. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007; 264(9): 1087-94. Doi:10.1007/s00405-007-0314-0.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»