НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

| рус | eng |

 

 


№6(4) 2021

Повернутися у номер


DOI 10.37219/2528-8253-2021-6-43

Дєєва Ю.В.
Вплив назального спрею «ФЛУ-АЦИЛ РИНО» на перебіг запального процесу та відновлення пацієнтів після FESS
Дєєва Юлія Валеріївна
Доктор медичних наук, профессор
Завідувач кафедри оториноларингології
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
E-mail: deyeva@bigmir.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0552-1254
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55359076200

Анотація

Актуальність: Основним методом лікування хронічного риносинуситу є функціональна ендоскопічна ринохірургія (FESS). Однак регенерація пошкоджених під час операції тканин залишається важливою. Вона має три стадії – альтерація (первинна і вторинна), ексудація і проліферація – і проходить з утворенням активних форм кисню. Тому визначення показників загальної активності NO-синтаз (NOS), активності індуцибельної синтази (iNOS) та конститутивних (cNOS) ізоформ є біохімічними маркерами запальної відповіді. Активності процесу альтерації та ступеня післяопераційного пошкодження характеризує концентрація глікозаміногліканів та L-оксипроліну.
Матеріали та методи: В даному дослідженні визначалась мультимодальна (багатовекторна) дія спрея Флу-Ацил рино (6% N-ацетилцистеїну у 3% гіпертонічному рН-контрольованому сольовому розчині) на перебіг запальної відповіді слизової оболонки носової порожнини в післяопераційному періоді.
Дослідження проводилось на кафедрі отоларингології НМУ імені О. О. Богомольця на базі КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва». Було проведено клінічне та лабораторне обстеження 52 пацієнтів віком від 18 до 60 років, яким проводилась FESS. Пацієнти були рандомізовані в 2 групи. 24 пацієнти отримували стандартне лікування (група контролю), 26 пацієнти – стандартне лікування з додаванням назального спрею Флу-Ацил рино (основна група).
Результати: Було виявлено, що показники загальної активності NO-синтаз (NOS) та її ізоформ, а також концентрація глікозаміногліканів та L-оксипроліну були нижчими у пацієнтів основної групи на 7 та 14-у добу післяопераційного періоду в порівнянні з пацієнтами контрольної групи (р<0,05 у більшості показників). Такі результати можна пояснити протизапальною дією спрея Флу-Ацил рино, зумовленою наявністю у складі засобу N-ацетиліцистеїну, який здатний інгібувати активацію транскрипційного фактору NF-kB, що і призводить до зниження активності iNOS на 7 та 14-у добу лікування. N-ацетиліцистеїн також знижує процеси деградації аморфної речовини сполучної тканини, зміщує баланс в системі протеоліз/антипротеоліз в бік переважання антипротеолітичного компоненту, бере участь в нормалізації фізіологічної продукції та утилізації сульфідного аніону.
Висновки: Використання назального спрея Флу-Ацил рино в післяопераційному періоді завдяки мультимодальній дії сприяє фізіологічній зміні альтерації та ексудації процесами проліферації, нормалізує роботу мукоциліарного кліренсу в післяопераційному періоді, покращує загоєння та скорочує період відновлення та непрацездатності пацієнтів.

Ключові слова

FESS, післяопераційний період, NOS, iNOS, cNOS, Флу-Ацил рино.


Література

 1. Smith TL, Schlosser RJ, Mace JC, Alt JA, Beswick DM, DeConde AS et al. Long-term outcomes of endoscopic sinus surgery in the management of adult chronic rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol. 2019;9(8):831-41. doi: 10.1002/alr.22369.
 2. Chaaban MR, Rana N, Baillargeon J, Baillargeon G, Resto V, Kuo Y-F. Outcomes and Complications of Balloon and Conventional Functional Endoscopic Sinus Surgery. Am J Rhinol Allergy. 2018;32(5):388-96. doi:10.1177/1945892418782248.
 3. Jeon HH, Yu Q, Lu Y, Spencer E, Lu C, Milovanova T et al. FOXO1 regulates VEGFA expression and promotes angiogenesis in healing wounds. J Pathol. 2018;245(3):258-64. doi: 10.1002/path.5075.
 4. Saxena S, Maze M. Impact on the brain of the inflammatory response to surgery. Presse Med. 2018;47(4 Pt 2):e73-e81. doi: 10.1016/j.lpm.2018.03.011.
 5. Gudis D, Zhao K, Cohen NA. Acquired cilia dysfunction in chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol Allergy. 2012;26(1):1-6. doi:10.2500/ajra.2012.26.3716.
 6. Grossan M. Mucociliary clearance: measures and therapies. Otolaryngol (Sunnyvale) 2017;7(6):336.
  doi: 10.4172/2161-119X.1000336.
 7. Sadovnikova II. [Necessity and possibilities of correction of mucociliary clearance in pathology of the respiratory system]. Russian Medical Journal. 2012;(6):320. [Article in Russian].
 8. Pedre B, Barayeu U, Ezeriņa D, Dick TP. The mechanism of action of N-acetylcysteine (NAC): The emerging role of H2S and sulfane sulfur species. Pharmacol Ther. 2021;228:107916. doi: 10.1016/j.pharmthera.2021.107916.
 9. Huijghebaert S, Hoste L, Vanham G. Essentials in saline pharmacology for nasal or respiratory hygiene in times of COVID-19. Eur J Clin Pharmacol. 2021;77(9):1275-93. doi: 10.1007/s00228-021-03102-3.
 10. Amirshahrokhi K, Zohouri A. Carvedilol prevents pancreatic β-cell damage and the development of type 1 diabetes in mice by the inhibition of proinflammatory cytokines, NF-κB, COX-2, iNOS and oxidative stress. Cytokine. 2021;138:155394. doi: 10.1016/j.cyto.2020.155394.
 11. Lim JY, Lee JH, Yun DH, Lee YM, Kim DK. Inhibitory effects of nodakenin on inflammation and cell death in lipopolysaccharide-induced liver injury mice. Phytomedicine. 2021;81:153411. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153411.
 12. Häfelein K, Preuße-Prange A, Behrendt P, Kurz B. Selenium Reduces Early Signs of Tumor Necrosis Factor Alpha-Induced Meniscal Tissue Degradation. Biol Trace Elem Res. 2017;177(1):80-9. doi: 10.1007/s12011-016-0874-1.
 13. Viswanadha VP, Dhivya V, Beeraka NM, Huang C-Y, Gavryushova LV, Minyaeva NN et al. The protective effect of piperine against isoproterenolinduced inflammation in experimental models of myocardial toxicity. Eur J Pharmacol.
  2020;885:173524. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173524.
 14. Chen SY, Chen YZ, Lee YJ, Jiang C-L, Lu S-C, Lin F-J. Maternal hypercholesterolemia exacerbates atherosclerosis lesions in female offspring through potentiating macrophage polarization toward an inflammatory M1 phenotype. J Nutr Biochem. 2021;90:108575. doi: 10.1016/j.jnutbio.2020.108575.
 15. Manjuprasanna VN, Rudresha GV, Urs AP, Gowda MDM, Rajaiah R, Vishwanath BS. Drupin, a cysteine protease from Ficusdrupacea latex accelerates excision wound healing in mice. Int J Biol Macromol. 2020;165(Pt A):691-700. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.09.215.
 16. Yan S, Tian S, Meng Z, Teng M, Sun W, Jia M et al. Exposure to nitenpyram during pregnancy causes colonic mucosal damage and non-alcoholic steatohepatitis in mouse offspring: The role of gut microbiota. Environ Pollut. 2021;271:116306. doi: 10.1016/j.envpol.2020.116306.
 17. Zmora O, Gutzeit O, Segal L, Sari B, Zvika M, Yuval G et al. Prophylactic antenatal N-Acetyl Cysteine administration combined with postnatal administration can decrease mortality and injury markers associated with necrotizing enterocolitis
  in a rat model. PLoS One. 2020;15(6):e0233612. doi: 10.1371/journal.pone.0233612.
 18. Tangtrongsup S, Kisiday JD. Differential Effects of the Antioxidants N-Acetylcysteine and Pyrrolidine Dithiocarbamate on Mesenchymal Stem Cell Chondrogenesis. Cell Mol Bioeng. 2019; 12(2):153-63. doi: 10.1007/s12195-019-00566-3.
 19. Kulshrestha R, Pandey A, Jaggi A, Bansal S. Beneficial effects of N-acetylcysteine on proteaseantiprotease balance in attenuating bleomycininduced pulmonary fibrosis in rats. Iran J Basic Med Sci. 2020;23(3):396-405. doi: 10.22038/
  IJBMS.2020.39031.9261.
 20. Elswefy SE, Abdallah FR, Wahba AS, Hasan RA, Atteia HH. Antifibrotic effect of curcumin, Nacetyl cysteine and propolis extract against bisphenol A-induced hepatotoxicity in rats: Prophylaxis versus co-treatment. Life Sci. 2020;260:118245. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118245.
 21. Zuhra K, Tomé CS, Masi L, Giardina G, Paulini G, Malagrinò F et al. N-Acetylcysteine Serves as Substrate of 3-Mercaptopyruvate Sulfurtransferase and Stimulates Sulfide Metabolism in Colon Cancer Cells. Cells. 2019;8(8):828. doi:10.3390/cells8080828.
 22. Kožich V, Stabler S. Lessons Learned from Inherited Metabolic Disorders of Sulfur-Containing Amino Acids Metabolism. J Nutr. 2020;150(Suppl 1):2506S-2517S. doi: 10.1093/jn/nxaa134.
 23. Reeves EP, Williamson M, O’Neill SJ, Greally P, McElvaney NG. Nebulized hypertonic saline decreases IL-8 in sputum of patients with cystic fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2011;183(11):1517-23. doi: 10.1164/rccm.201101-0072OC.
 

© 2019, ГО «Українське наукове медичне товариство лікарів-оториноларингологів»