НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№1-2(5) 2022

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2022-1-11

Бобров А.Л., Борисенко О.М., Малишева Т.А., Педаченко А.Є., Папп О.В.
Морфологічна оцінка впливу тривалої прямої електростимуляції за допомогою біоелектичної системи на денервований круговий м'яз ока при однобічному ураженні лицевого нерва в експерименті  
Бобров Андрій Леонідович
Державна установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Старший науковий співробітник відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Кандидат медичних наук
E-mail: bobrov80andrey@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8786-456X

Борисенко Олег Миколайович
Державна установи «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Завідувач відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Доктор медичних наук
E-mail: oleg_borysenko@ukr.net

Педаченко Анастасія Євгеніївна
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: apedachenko@ukr.net
Orchid ID: https://orcid.org/0000-0002-1256-0350

Малишева Тетяна Андріївна
Державна установа «Інститут нейрохіругії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України»
Керівник відділу нейропатоморфології
Доктор медичних наук
E-mail: morpho.neuro@gmail.com

Папп Олександр Васильович
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Відділ мікрохірургії вуха та отонейрохірургії
Науковий співробітник
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua

Аннотация

Використання прямої електричної стимуляції для виклику скорочення денервованого кругового м’яза ока (КМО) при експериментальному паралічу лицевого нерва (ЛН) дозволяє отримати повне закриття очної щілини.
Метою даного дослідження є вивчення морфологічних змін у денервованому м’язі під впливом прямої електростимуляції двофазними імпульсами на протязі тривалого часу.
Матеріали та методи: В експерименті на 12 статевозрілих тваринах була створена модель однобічного ураження ЛН з послідуючим паралічом КМО у всіх тварин. Тварини були розподілені на 2 групи: основну і контрольну. В основній групі тваринам проводилась імплантація стимулюючої частини біоелектричного пристрою для закриття ока по типу зворотного зв’язку, після чого було перевірена можливість роботи в режимі реального часу для виконання довготривалої стимуляції денервованого кругового м’яза ока. У контрольній тварини не отримували жодного впливу на КМО. Через 30 діб у всіх тварин було проведено видалення КМО на боці паралічу ЛН з наступним морфологічним дослідженням.
Результати: За даними міжгрупового порівняльного аналізу із застосуванням непараметричного критерію U-Манна-Уітні зміни індексу проліферації Ki-67 наявна статистично значуща різниця між групою порівняння та експериментальною групою, що піддавалася впливу електростимуляції з підвищенням цього показника для групи з електростимуляцією в порівнянні з контрольною групою з 28,3 (25,0; 30,8) до 30,9 (28,8; 33,3), тобто в 1,1 рази (р=0,04); при аналізі зміни питомої площі мітохондрій наявна статистично значуща різниця між групою порівняння та експериментальною групою з підвищенням цього показника для групи з електростимуляцією в порівнянні з контрольною групою з 10,5 (6,3; 14,4) до 15,8 (12,8; 17,6), тобто в 1,5 рази (р=0,0004); при порівняльному аналізі зміни питомої площі міофібрил також спостерігалося статистично значуще підвищення цього показника для групи з електростимуляцією в порівнянні з контрольною групою з 48,9 (40,6; 63,0) до 64,4 (60,0; 72,4), тобто в 1,3 рази (р = 0,00005).
Висновки: проведена оцінка ефектів впливу електростимуляції на стан м'язового апарату після нейрорафії (в експерименті) виявила структурні і ультраструктурні зміни, які вказують на підвищення морфофункціональної активності відновлення регенерації м’язових волокон у досліді під впливом прямої елктростимуляції. Окрім того, не виявлено специфічних патологічних змін під впливом прямої електростимуляції на протязі 30 діб

Ключевые слова

електростимуляція на стан м'язового апарату


Литература

 1. Abell KM, Baker RS, Cowen DE, Porter JD. Efficacy of gold weight implants in facial nerve palsy: Quantitative alterations in blinking. Vision Res. 1998;38(19):3019-23. doi: 10.1016/s0042-6989(98)00108-4.
 2. Angelov DN, Neiss WF, Gunkel A, Streppel M, GuntinasLichius O, Stennert E. Nimodipine accelerated hypoglossal sprouting prevents the postoperative hyperinnervation of target muscles after hypoglossal-facial anastomosis in the rat. Restor Neurol Neurosci. 1997;11(1):109-21. doi:10.3233/RNN-1997-111212.
 3. Bleicher JN, Hamiel S, Gengler JS, Antimarino J. A survey of facial paralysis: Etiology and incidence. Ear Nose Throat J. 1996;75(6):355-8.
 4. Tsymbalyuk YuV, Malysheva TA, Rudenko SO, Vaslovich VV. Morphological changes in peripheral nerves after neurorhaphy and electrical stimulation. Morphologia. 2013;7(4): 78-85. [Article in Ukrainian].
 5. Gittins J, Martin K, Sbeldrick J, Reddy A, Thean L. Electrical Stimulation as a Therapeutic Option to Improve Eyelid Function in Chronic Facial Nerve Disorders. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1999;40(3):547-54.
 6. Guo B-S, Cheung K-K, Yeung SS, Zhang B-T, Yeung EW. Electrical Stimulation Influences Satellite Cell Proliferation and Apoptosis in Unloading Induced Muscle Atrophy in Mice. PLoS One. 2012;7(1):e30348. doi: 10.1371/journal.pone.0030348.
 7. Kinney SE, Seeley BM, Seeley MZ, Foster JA. Oculoplastic surgical techniques for protection of the eye in facial nerve paralysis. Am J Otol. 2000; 21(2):275-83. doi: 10.1016/s0196-0709(00)80022-8.
 8. Lee V, Currie Z, Collin JRO. Ophthalmic management of facial nerve palsy. Eye (Lond). 2004 Dec;18(12):1225-34. doi: 10.1038/sj.eye.6701383.
 9. Liberson WT, Holmquest HJ, Scot D, Dow M. Functional electrotherapy: stimulation of the peroneal nerve synchronized with the swing phase of the gait of hemiplegic patients. Arch Phys Med Rehabil. 1961;42:101-5.
 10. May M, Shaitkin BM. The facial nerve. 2nd edition. Thieme Publishing Group; 2002.
 11. Morris JH, Hudson AR, Weddell G. A study of degeneration and regeneration in the divided rat sciatic nerve based on electron microscopy. II. The development of the "regenerating unit". Z Zellforsch Mikrosk Anat. 1972;124(1):103-30.
 12. Montserrat L, Benito M. Facial synkinesis and aberrant regeneration of facial nerve. Adv Neurol. 1988;49:211-24.
 13. Otto RA. Restoration of function in the paralyzed rabbit orbicularis oculi muscle by direct functional electrical stimulation. Laryngoscope. 1997;107(1): 101-11. doi: 10.1097/00005537-199701000-00020.
 14. Otto RA, Gaughan RN, Templer JW, Davis WE. Electrical restoration of the blink reflex in experimentally induced facial paralysis. Ear Nose Throat J. 1986;65(9):30-2, 37.
 15. Rothstein J, Berlinger NT. Electronic reanimation of facial paralysis – A feasibility study. Otolaryngol Head Neck Surg. 1986;94(1):82-5. doi:10.1177/019459988609400114.
 16. Salerno GM, Bleicher JN, McBride DM. Restoration of paralyzed orbicularis oculi muscle function by controlled electrical current. J Invest Surg. 1991;4(4):445-56. doi: 10.3109/0894193910914 1175.
 17. Salerno GM, McClellan GA, Bleicher JN, Stromberg BV, Cheng SC. Electrical stimulation treatment of dog’s denervated orbicularis oculi muscle. Ann Plast Surg. 1991;26(5):431-40. doi: 10.1097/ 00000637-199105000-00004.
 18. Sachs NA, Chang EL. Electrical Stimulation of the Paralyzed Orbicularis Oculi in Rabbit. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2007;15(1):67-75. doi:10.1109/TNSRE.2007.891372.
 19. Shawe GD. On the number of branches formed by regenerating nerve-fibres. Br J Surg. 1955;42 (175):474-88. doi: 10.1002/ bjs.18004217505.
 20. Somia NN, Zonnevijlle ED, Stremel RW, Maldonado C, Gossman MD, Barker JH. Multi-channel orbicularis oculi stimulation to restore eye-blink function in facial paralysis. Microsurgery. 2001;21(6):264-70. doi: 10.1002/micr.1050.
 21. Tobey DN, Sutton D. Contralaterally elicited electrical stimulation of paralyzed facial muscles. Otolaryngology. 1978;86(5):ORL-812-8. doi:10.1177/019459987808600528.
 22. Tsymbalyuk YuV, Tretiak IB, Sapon MA. [The use of longterm electrical stimulation in the complex treatment of damage to the brachial plexus during childbirth]. Ukrainian Neurosurgical Journal. 2013;(1):14-8. [Article in Ukrainian].
 23. Zealear DL, Dedo HH. Control of paralyzed axial muscles byelectrical stimulation. Trans Sect Otolaryngol Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1977; 84(2):310.
 24. Willand МР. Electrical stimulation enhances reinnervation after nerve injury. Eur J Transl Myol. 2015;25(4):243-8. doi: 10. 4081/ejtm.2015. 5243.
 25. Walter JS, Wurster RD, Zhu Q, Laghi F. Respiratory muscle pacing with chronically implanted intramuscular Permaloc electrodes: A feasibility study. J Rehabil Res Dev. 2011; 48(2):103-14. doi: 10.1682/jrrd.2010.05.0086.
 26. Guo B-S, Cheung K-K, Yeung SS, Zhang B-T, Yeung EW. Electrical Stimulation Influences Satellite Cell Proliferation and Apoptosis in Unloading-Induced Muscle Atrophy in Mice. PLoS One. 2012;7(1):e30348. doi: 10.1371/journal.pone.0030348.
 27. Carraro U, Boncompagni S, Gobbo V, Rossini K, Zampieri S, Mosole S, et al. Persistent muscle fiber regeneration in long term denervation. Past, present, future. Eur J Transl Myol. 2015;25(2): 4832. doi: 10.4081/ejtm.2015.4832.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»