НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

| укр | eng |

 

 


№1-2(5) 2022

Вернутся в номер


DOI 10.37219/2528-8253-2022-1-21

Мельников О.Ф., Заболотний Д.І., Рильська О.Г., Тимченко М.Д., Заєць Т.А., Тимченко С.В., Сидоренко Т.В.
Зміни в організмі хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів у різні терміни після введення інактивованої протигрипозної вакцини.
Повідомлення 2. Стан показників вродженого імунітету після одноразової протигрипозної вакцинації  
Мельников Олег Феодосійович
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Доктор медичних наук, професор.
Зав. лабораторією патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
E-mail: elenamelnykova@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1261-8647
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006385903
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003452154

Заболотний Дмитро Ілліч
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Директор
Доктор медичних наук, професор, академік НАМН України
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701512931
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9429-4414

Рильська Оксана Григорівна
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Відділ запальних захворювань ЛОР-органів
Старший науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: oxanar@ua.fm
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3990-7454

Тимченко Марина Дмитріївна
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук
E-mail: svtim@i.ua
https://orcid.org/0000-0002-7889-1152

Заєць Тетяна Артемівна
Державна установа «Інститут отоларингологии ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук Украины»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Науковий співробітник
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4377-4810

Тимченко Сергій Вадимович
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Провідний науковий співробітник
Кандидат медичних наук
E-mail: svtim@i.ua

Сидоренко Тетяна Василівна
Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Лабораторія патофізіології та імунології (з групою патоморфології)
Науковий співробітник
E-mail: amtc@kndio.kiev.ua
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9100-1767

Аннотация

Актуальність: Дослідженнями клінічного стану, продукції антитіл до гемаглютинінів вірусів грипу А і В та вмісту імунних комплексів у хворих на хронічні запальні захворювання (ХЗЗ) верхніх дихальних шляхів (ВДШ) до та протягом 36 тижнів вакцинального процесу після парентерального введення вакцини «Ваксігрип» показано, що щеплення пацієнтів призводить до нетривалого (~6 міс) підвищення титрів
протигрипозних гемаглютинінів і при цьому рівень захворюваності (загострень хронічних запальних процесів) був достовірно нижчим.
Мета: оцінити в динаміці спостережень вплив одноразового парентерального щеплення проти грипу на чинники вродженого імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів (ВДШ).
Матеріали та методи: З осінньо-зимового періоду 2019 р. по листопад 2020 р. було обстежено 32 донори (контрольна група) та 32 хворих на хронічні запальні захворювання ВДШ обох статей, серед яких у 11 діагностували хронічний риносинусит, у 9 – хронічний тонзиліт, а у 12 – хронічний фарингіт, і яким протягом 1 року до проведення дослідження не робили будь-яких щеплень.
Зразки сироваток венозної крові та ротоглоткового секрету усіх клінічно здорових пацієнтів, а також осіб з хронічними запальними захворюваннями ВДШ отримували при первинному обстеженні. Після парентерального щеплення вакциною «Ваксігрип» (SANOFI PASTEUR, S.A., Франція) у вакцинованих хворих ще двічі брали кров та РС на дослідження: через 12 та 36 тижнів після вакцинації. Одержані зразки дослідного матеріалу зберігались при температурі мінус 200С до одночасного визначення в них чинників вродженого імунітету (інтерферонів), зокрема, дефензину-β. Клініко-імунологічне обстеження хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів включало на системному рівні визначення вмісту інтерферонів, кількісної та функціональної активності природних цитотоксичних клітин, активності фагоцитозу на стадії атракції та захвату, а на місцевому – вмісту α-інтерферону та дефензинів-β в ротоглотковому секреті (РС).
Результати: Було встановлено, що до проведення протигрипозної вакцинації у хворих із хронічними запальними захворюваннями верхніх дихальних шляхів встановлено підвищений вміст γ-інтерферону та знижений рівень фагоцитарної активності поліморфноядерних лейкоцитів крові. В РС виявлено зниження концентрації α-інтерферону та дефензину-β. В динаміці спостережень після вакцинації протягом 36 тижнів встановлені флуктуації рівнів різних показників як системно, так і місцево, однак ці коливання не мали суттєвого значення. Найбільш стабільними і значущими були кількісні та функціональні зміни у позитивний бік природних цитотоксичних клітин, як одного із головних чинників клітинного противірусного захисту. На місцевому рівні позитивними були зміни у бік підвищення концентрації неспецифічного чинника локального імунітету – дефензина 1β та частково в термін спостережень 3 міс. після щеплення – α-інтерферону.
Висновки: 1. Серед чинників вродженого імунітету у хворих на хронічні запальні захворювання ВДШ на системному рівні встановлено знижену цитолітичну активність ПКК, збільшений рівень γ-інтерферону та знижену фагоцитарну функцію нейтрофілів.
2. В слині хворих на хронічні запальні захворювання ВДШ визначається знижена концентрація α-інтерферона та дефензина 1β.
3. Вакцинація хворих на хронічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів протигрипозною вакциною позитивно впливає на стан факторів вродженого імунітету локального та системного планів: концентрації γ-інтерферону, фагоцитарної активності нейтрофілів та підсиленню функціональної активності природних клітин-кілерів, збільшенню у слині дефензина 1β.

Ключевые слова

системні та місцеві фактори вродженого імунітету, вакцинація проти грипу, запальні захворювання, верхні дихальні шляхи.


Литература

 1. Abaturov AE. [Cationic antimicrobial peptides of the system of nonspecific protection of the respiratory tract: defensins and cathelicidins]. Child’s health. 2012;(2):139-44. [Article in Russian].
 2. Gerasimov AN. Medical statistics. Moscow: MIA; 2007. 465 p. [In Russian].
 3. Drannik GN. Clinical immunology and allergology. Kyiv: Polygraph plus; 2010. 552 p. [In Russian].
 4. Kamyshnikov VS. Methods of clinical and laboratory research. Moscow: MEDpress-inform; 2011. 752 p. [In Russian].
 5. Kovalchuk LV, Gankovskaya LV, Meshkova RYa. Clinical immunology and allergology with the basics of general immunology. Moscow: GEOTAR-Media; 2011. 640 p. [In Russian].
 6. Lutsky AA, Zhirkov AA, Lobzin DYu, Rao M, Alekseeva LA, Meirer M, et al. Interferon-γ: Biological function and significance for the diagnosis of cellular immune response. Journal Infectology. 2015:7(4);10-22. [Article in Russian].
 7. Melnikov OF, Zayats TA. Comparison of radioisotope and spectrophotometric methods for determining cell cytotoxicity. Laboratorna diahnostyka. 1999:(1);43-5. [Article in Russian].
 8. Simbirtsev A S. Cytokines in the pathogenesis and treatment of human diseases. St. Petersburg: Foliant; 2018. 511 p. [In Russian].
 9. Davidson S, Grotta S, McCabe T, Wack A. Pathogenuc potential of interferon alphabeta in acute influenza infection. Nat Commun. 2014;5: 3864. doi:10.1038/ncomms4864.
 10. Lamichhane PP, Samarasinghe AE. The Role of Innate Leukocytes during Influenza Virus Infection. J Immunol Res. 2019;2019:8028725. doi:10.1155/2019/8028725.
 11. Pulendran B, Maddur MS. Innate immune sensing and response to influenza. Curr Top Microbiol Immunol. 2015;386:23-71. doi:10.1007/82_2014_405.
 

© 2019, ОО «Украинское научное медицинское общество врачей-оториноларингологов»