JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 1'2007


Веремєєнко К.М., Голобородько О.П., Кизим О.Й., Карпенко Г.Ф., Смагіна Т.В. Дослідження активності нейтральних протеїназ загальної та специфічної дії, α1-інгібітора протеїназ, лізоциму і каталази в ротовому секреті у пацієнтів з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів 2
Іськів Б.Г., Горішній І.І.
Клінічна характеристика хворих з серозною формою хронічного секреторного середнього отиту
7
Сребняк І.А., Кизим О.Й.
Дослідження активності катепсину В в біологічних рідинах та перифокальних тканинах середнього вуха у хворих на хронічний гнійний середній отит з холестеатомою. Повідомлення 1
12
Селезнев К.Г., Долженко С.А., Сухомлин Ю.А., Окунь О.С.
Тактика ведения больных с инородными телами пищевода
16
Косаківська І.А., Куреньова К.Ю.
Показники акустичної імпедансометрії у дітей з викривленням перегородки носа
20
Лутфуллаев Г.У.
К вопросу о клинической классификации гемангиомы глотки
24
Завалий М.А.
Антибактериальная резистентность микрофлоры при синуситах в АР Крым
27

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ

Боенко С.К., Кизим В.В., Боенко Д.С.
Наш опыт организации научной деятельности кафедры оториноларингологии факультета последипломного образования
32

ОБМІН ДОСВІДОМ

Хоров О.Г., Алещик И.Ч., Рыбак Р.Ф., Лапурко Е.Н., Хоров А.О.
Применение препарата «Синупрет» у трахеостомированных больных
35
Мельников О.Ф., Дидиченко Ю.А.
«Тонзилгон Н» как фитоиммуномодулятор широкого спектра
38
Березнюк В.В., Зайцев А.В., Лыщенко Д.В., Битева Е.Л.
Наш опыт кохлеарной имплантации и отбора пациентов для ее проведения
43
Мітін Ю.В., Гомза Я.Ю., Дідковський В.Л.
Обґрунтування використання та ефективність поєд-наного застосування антибактеріальних і протизапальних препаратів в ЛОР-практиці
46
Паламарчук В.В., Клюзко Л.В.
Нова форма стероїдної протидії в ЛОР-онкології. Повідомлення 1
52
Яремчук С.Э.
Консервативная терапия назальными стероидами в отоларингологии: почему, что, когда и как?
54
Моисеев С.В.
Роль амоксициллина в лечении распространенных внебольничных инфекций
57
Гарюк Г.И., Гарюк О.Г.
Применение антибиотика фторхинолонового ряда «Тебрис» при острых воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей и их осложнениях
65

З ПРАКТИКИ

Шкорботун В.О., Маркітан Т.В., Шкорботун Я.В.
Використання ультразвукового сканування для візуалізації стороннього тіла при пораненні м’яких тканин вискової ділянки та глотки кулями з пневматичної зброї
68

ОГЛЯДИ

Протасевич Г.С., Савчук Е.В.
Фурункул зовнішнього слухового ходу. Повідомлення ІІ
70
Лукач Е.В.
Моноклональні антитіла в онкології
78

НЕКРОЛОГ

 
     

© 2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY