JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 2'2007


Шкорботун В.О.
Особливості сануючих операцій на вусі у хворих на хронічний гнійний середній отит, ускладнений менінгітом
2
Шидловська Т.А., Малкович Л.Д.
Порівняльна характеристика показників ЕЕГ у хворих з сенсоневральною приглухуватістю, які страждають на цукровий діабет І або ІІ типу
9
Нягу А.І., Міщанчук Н.С.
Клініко-електрофізіологічна характеристика вестибулярної дисфункції при дисциркуляторній енцефалопатії в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді
14
Завалий М.А.
Обоснование выбора антимикробных препаратов для местного лечения больных синуситом
21
Гарюк Г.И., Тимошенко Ю.В.
Биохимические показатели в сыворотке крови у больных при паратонзиллярном абсцессе и хроническом тонзиллите в зависимости от вариантов микробнoго обсеменения
29
Марев Д.
Эффективность тонзиллотрена у 30 пациентов после аденотонзиллэктомии и тонзиллэктомии
34
Заболотный Д.И., Евчев Ф.Д.
Роль мультиспиральной КТ в комплексной диагностике рака и рецидива рака гортани
39

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ

Березнюк В.В., Зайцев А.В., Ковтуненко О.В., Чорнокур О.А.
Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів та обєктивізації оцінки їх знань і уміння на кафедрі оториноларингології
48

ОБМІН ДОСВІДОМ

Митин Ю.В., Гомза Я.Ю.
Эффективность использования ушных капель Унифлокс у пациентов с воспалительными заболеваниями наружного и среднего уха
52
Митин Ю.В., Гомза Я.Ю.
Целесообразность применения в ЛОР-практике цефалоспоринов ІІІ поколения для приема внутрь
59

ЛЕКЦІЇ

Паламарчук В.В., Паламарчук О.В., Яремко В.М.
Клінічне харчування в комплексному лікуванні онкоотоларингологічних хворих
64

ОГЛЯДИ

Заболотный Д.И., Боенко Д.С.
Особенности строения клиновидной пазухи: этиология, патогенез и патологическая анатомия сфеноидита
73
Гусакова А.А., Гусаков А.Д.
О возможных морфологических связях среднего уха и лабиринта
81
Колотилов Н.Н., Пионтковская М.Б., Божко Г.Т.
Инженерия знания: на пути к истинному спектру фармакологической активности лекарственных средств в оториноларингологии
88

РЕЦЕНЗІЇ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY