JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 4'2007


Малежик О.І., Шидловська Т.В., Осадчук О.Л., Шевцова Т.В.
Співвідношення між показниками аудіометрії та електрокардіографії у пацієнтів
з початковою гіпертонічною хворобою та у осіб із скаргами на головний біль
2
Карась А.Ф., Карась Г.А., Латишевська Г.В., Мініна Г.Ю.
Експериментальне морфологічне дослідження іннервації мязової тканини після
інєкційного введення колагену
7
Боенко С.К., Климов З.Т., Рыбалко А.П.
Хирургическая тактика при рецидивирующих профузных носовых кровотечениях
из решетчатых артерий
12
Сушко Ю.О., Борисенко О.М., Міщанчук Н.С., Сребняк І.А.
Динаміка вестибулярних порушень у хворих на пухлину яремного гломуса з екстра- та інтракраніальною локалізацією та їх корекція у віддаленому періоді після хірургічного лікування
16
Смагіна Т.В.
Комбінована імунофармакотерапія та ентеросорбція в лікуванні хворих на цілорічний алергічний риніт
22

ЛЕКЦІЇ

Паламарчук В.В.
Обґрунтування впровадження таргетної терапії в практику онкооториноларингології. Повідомлення ІІ
27

ОБМІН ДОСВІДОМ

Ткаченко В.Н.
К вопросу лечения больных секреторным средним отитом
33
Шидловська Т.В., Овсяник К.В., Козак М.С., Малежик О.І.
Церебральні гемодинамічні та слухові порушення у пацієнтів з початковою
гіпертонічною хворобою
39

З ПРАКТИКИ

Гинькут В.Н., Лебедев А.А.
Трудно диагностируемое кровотечение из глотки
42
Лукач Е.В., Красій Р.І., Зайцева Н.В., Кочнікова С.М.
Рідкісний випадок злоякісної шванноми параларингеального простору шиї
44

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ

Митин Ю.В., Васильев В.М., Деева Ю.В.
Учебно-методическое и техническое обеспечение педагогического процесса на кафедрах оториноларингологии Украины
47

ОГЛЯДИ

Розкладка А І., Могилівська Н.М.
Вплив бактеріальних біоплівок на перебіг запальних захворювань середнього вуха та антибактеріальну терапію
57
Васильев В.М.
Озена теорії етіології та патогенезу. Повідомлення 2
64
Васильев В.М. Озена теорії етіології та патогенезу. Повідомлення 2 64
Протасевич Г.С., Мальована І.В., Савчук Е.В. Грибковий зовнішній отит. Повідомлення ІІ
70
Протасевич Г.С., Мальована І.В., Савчук Е.В.
Місцеве знеболювання ультракаїном в хірургічній оториноларингології
81

РЕЦЕНЗІЇ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY