JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 5'2007


Кизим А.И., Сребняк И.А.
Исследование активности трипсиноподобных протеиназ и калликреина в холестеатоме и перифокальных тканях среднего уха у больных хроническим гнойным средним отитом
2
Тімен Г.Е., Писанко В.М., Миронюк Б.М., Кобзарук В.В., Чубко С.П.
Інтратимпанальне введення медикаментів при комплексному лікуванні дітей
з сенсоневральною приглухуватістю
6
Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Сребняк И.А., Зайцева Н.В., Кушнир А.С.
Медиальный фиброз наружного слухового прохода
13
Мальована І.В.
Характеристика процесів мінералізації кісткової тканини у хворих на гнійні середні отити
18
Міщанчук Н.С., Нягу А.І., Котов А.І.
Зміни функціонального стану коркових структур слухового аналізатора при гострому, підгострому та хронічному опроміненнях в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у динаміці післяаварійного періоду
21
Заболотный Д.И., Лупырь А.В., Мельников О.Ф., Рыльская О.Г.
Исследование иммуномодулирующих свойств микробных аутовакцин в условиях in vitro
28
Тимошенко Ю.В.
Взаимозависимость ультразвуковых и биохимических критериев на стадиях развития паратонзиллярного абсцесса
33
Коляда Т.И., Шушляпина Н.О.
Иммуномодулирующий эффект тиотриазолина при хроническом атрофическом фарингите у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
38
Мінін Ю.В., Карась А.Ф., Карась Г.А., Латишевська Г.В., Чайка С.П.,
Кучеренко Т.І., Мініна Г.Ю., Пєчонова Т.В.
Порівняльне дослідження ефективності методів стерилізації колагену
46
Макарчук М.Ю., Яремчук С.Е., Тубольцева І.А.
Вивчення впливу порушення носового дихання на формування стресу/депресії
в експерименті на щурах
53
Попович В.І., Дикий О.Б., Матейко Г.Б., Ванченко В.М., Кудерська Н.М.
Особливості перебігу хронічного епіфарингіту у пацієнтів з хронічною вірусною інфекцією Епстайна-Барра на тлі дисбіозу носової частини глотки
57
Евчев Ф.Д., Кресюн В.И.
Сравнительная оценка активности интоксикационных процессов в сыворотке крови у больных раком гортани и с рецидивом рака гортани с помощью биохимических показателей и лазерной корреляционной спектроскопии
60

ЛЕКЦІЇ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY