JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 1'2008


ВИДАТНІ ДІЯЧІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

ІВАН АВКСЕНТІЙОВИЧ КУРИЛІН (ДО 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 2

 
Заболотний Д.І., Юрочко Ф.Б.
Універсальний скринінг слуху в новонароджених в Україні перші кроки нідерландського проекту
9
Шидловська Т.А., Волкова Т.В.
Аналіз скарг та анамнестичних даних у хворих з вузликами голосових складок та передвузликовим станом
15
Куреньова К.Ю.
Значення кількісних показників акустичної імпедансометрії для ранньої діагностики порушень в стовбуромозковому відділі слухового аналізатора у пацієнтів з гіпертонічною хворобою
22
Мітін Ю.В., Мяловицька О.А., Діхтярук О.В.
Порівняльний аналіз показників тональної аудіометрії у хворих на розсіяний склероз залежно від тривалості захворювання
25
Почуєва Т.В.
Нові тенденції в хірургічному лікуванні хворих з гнійними внутрішньочерепними ускладненнями гострого запалення середнього вуха
30
Свєтлєйший Р.А.
Причини виникнення хронічного катарального риніту і вплив даного захворювання на основні функції порожнини носа
39
Тимошенко П.А., Башлак О.Б., Кот Н.Н.
Вомероназальный орган человека и животных морфофункциональные особенности
45
Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Герасименко Г.І.
Стан стовбуромозкових структур слухового аналізатора у пацієнтів з сенсоневральними порушеннями при початкових стадіях розвитку гіпертонічної хвороби
51
Васильєв В.М.
Віддалені результати консервативного та комплексного лікування хворих на озену (Повідомлення 2)
57

ЛЕКЦІЇ

Портманн М.
Формирование человеческой речи в процессе эволюции жизни на земле
65

ОБМІН ДОСВІДОМ

Сушко Ю.А., Борисенко О.Н., Сребняк И.А., Педаченко А.Е., Терницкая Ю.П., Скорохода А.О.
Двусторонняя фистула улитки у больной хроническим гнойным средним отитом
70
Биль Б.Н., Назаренко А.Н., Кушнир А.С.
Использование препарата Флемоклав солютаб в послеоперационном периоде у больных, перенесших тонзиллэктомию
73
Зайченко В.И., Лятычевская Е.В.
Наш опыт применения танакана
76
Пухлик С.М.
Опыт применения препарата Немотан при некоторых формах нейросенсорной тугоухости
78

З ПРАКТИКИ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY