JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 3'2008


Розенфельд Л.Г., Дикан И.Н., Колотилов Н.Н., Божко Г.Т., Пионтковская М.Б.
Способ повышения эффективности лучевой терапии больных раком верхнечелюстной пазухи
2
Шидловська Т.В., Овсяник К.В., Холоденко Т.Ю.
Стан церебральної гемодинаміки у хворих з порушеннями слуху на фоні початкової гіпертонічної хвороби
9
Міщанчук Н.С., Гасанова О.В.
Вестибулярна дисфункція в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки у віддаленому післяаварійному періоді
15
Мельников О.Ф., Лайко А.А., Бредун А.Ю.
Иммунологическая характеристика локального и системного иммунитета нёбных миндалин при их гипертрофии и хроническом воспалении у детей. Сообщение 1. Содержание цитокинов и защитных белков в клетках небных миндалин и сыворотке крови при гипертрофии и хроническом тонзиллите
19
Васильєв В.М.
Віддалені результати консервативного та комплексного лікування хворих на озену (повідомлення 4)
24
Панахиан В.М.
Врождённые и наследственные заболевания ЛОР-органов в Азербайджанской республике
33
Rapiejko Piotr, Usowski Jacek, Kantor Ireneusz, Jurkiewicz Dariusz
Оценка эффективности удаления серной пробки с помощью препарата A-церумен
38

ОБМІН ДОСВІДОМ

Ковалик А.П., Антонів В.Ф.
Реабілітація дихальної функції у хворих з паралітичним стенозом
гортані і однобічним анкілозом персневидно-черпакуватого суглоба
43
Забродская Л.В.
Сезон аллергии. Как сохранить пациентам качество жизни
46
Амоксициллин/клавуланат в лечении инфекций дыхательных путей: 25-летний путь инновационного препарата 52
Ягудин Р.К., Деменков В.Р., Ягудин К.Ф., Хамчич Е.А.
Обоснование применимости пластической аритенохордотомии по данным морфометрических исследований для лечения больных со срединными стенозами гортани
58

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ

Мітін Ю.В., Васильєв В.М., Дєєва Ю.В.
Проблеми та перспективи викладання оториноларингології в медвузах України в умовах кредитно-модульної системи
63

РЕЦЕНЗІЇ

Абизов Р.А. Ю.В. Мітін, В.С. Чорний, В.М. Васильєв, Я.Ю. Гомза. Отоларингологія: Навчально-методичне керівництво для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти 85
 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY