JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 4'2008


Розенфельд Л.Г., Дыкан И.Н., Колотилов Н.Н.
Способ патогистологической диагностики доброкачественных и злокачественных опухолей верхних дыхательных путей
2
Ягудин Р.К.
Оценка эффективности пластической аритенохордотомии в лечении срединных стенозов гортани (анатомический эксперимент)
7
Боенко С.К., Мироненко Н.Г., Гончарова Я.А.
Защитная функция голосовосстанавливающего шунта у больных после ларингэктомии и биоэлектрическая активность мышечного слоя шейного отдела пищевода
15
Тимен Г.Э., Писанко В.Н., Миронюк Б.Н., Винничук П.В., Профант М., Кудь Л.А.,
Заболотная Д.Д., Шепеленко Н.В., Муравьев Н.В., Холоденко Т.Ю., Литвин Ю.Г.
Хирургическая реабилитация детей с сенсоневральной глухотой
21
Міщанчук Н.С.
Вестибулярна дисфункція у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що зазнали іонізуючого опромінення різної тривалості у малих дозах у динаміці післяаварійного періоду
28
Тимен Г.Э., Писанко В.Н.
Преаурикулярные свищи и кисты
34
Васильєв В.М., Науменко О.М., Терещенко В.П.
Клініко-морфологічне обґрунтування концепції патогенезу озени
(повідомлення 1 передумови виникнення)
38
Изадхах Фаршад
Микробный пейзаж верхнечелюстной пазухи при хронических одонтогенных гайморитах
46

ОБМІН ДОСВІДОМ

Митин Ю.В., Гомза Я.Ю.
Целесообразность применения ступенчатой антибиотикотерапии при воспалительных заболеваниях ЛОР-органов
51
Біль Б.Н., Кушнір А.С., Назаренко А.М.
Нові препарати Нейрорубін і Нейрорубін-форте Лактаб в комплексному лікуванні хворих на сенсоневральну приглухуватість
59
Аугментин: самый летний антибиотик 66
Ковалик А.П., Антонів В.Ф., Ковалик Н.П.
Лікування хронічного набряково-поліпозного ларингіту (ларингіту Рейнке)
71
Паламарчук В.В., Могилівська Н.М.
Досвід застосування сульбактомакса для лікування ЛОР-онкологічних хворих
з післяопераційними ускладненнями. Повідомлення І.
74

З ІСТОРІЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY