JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 6'2008


Яворовський О.П., Вертеленко М.В., Шидловська Т.В.
Слухові порушення в рецепторному, стовбуромозковому та корковому відділах слухового аналізатора при дії шуму з урахуванням його інтенсивності та характеру
2
Митин Ю.В., Мяловицкая Е.А., Дихтярук А.В., Куренева Е.Ю.
Пороговые, временные и амплитудные показатели импедансометрии у пациентов
с рассеянным склерозом в зависимости от давности заболевания
12
Розкладка А.І., Бєлякова І.А., Лоза Т.П.
Показники прямої та зворотної слухової адаптації у хворих з однобічним ураженням слуху
18
Березнюк В.В., Лившиц О.Д., Куприенко Н.И.
Изучение динамики микрофлоры наружного слухового прохода у слухопротезированных пациентов
24
Безега М.І.
Гострий мастоїдит нова тактика консервативного та хірургічного лікування
28
Панахиан В.М.
Система профилактики и раннего выявления врождённых пороков и
наследственных заболеваний в оториноларингологии
32
Мельников О.Ф., Тимченко С.В., Фараон И.В., Бредун А.Ю.
Исследование противовоспалительных свойств тонзилотрена в эксперименте1
37

ОБМІН ДОСВІДОМ

Лукач Е.В.
Перспективи застосування фторафуру при комбінованому лікуванні ЛОР-онкологічних хворих
42
Біль Б.Н., Кушнір А.С.
Ефективність препарату Назофан в лікуванні пацієнтів з алергічними захворюваннями порожнини носа та навколоносових пазух
46
Ковалик А.П.
Хірургічне лікування хворих з неспецифічними гранульомами гортані
51
Зайцев А.А., Синопальников А.И.
Защищенные аминопенициллины: эпоха ренессанса β-лактамов
55

З ПРАКТИКИ

Лукач Е.В., Зайцева Н.В., Забродська Л.В., Красій Р.І.
Клінічний випадок синдрому Стівенса-Джонсаи
65
Паламарчук В.В.
Застосування таргетного препарату у хворої на рак ротової частини глотки
68

ЮВІЛЕЇ

ТКАЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ УКРАИНЫ,
ВОЕННЫЙ ОТОЛАРИНГОЛОГ, ПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ
(к 85-летию со дня рождения)
72

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Информация о международном семинаре по микрохирургии уха 77

РЕЦЕНЗІЇ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY