JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 1'2009


Куреньова К.Ю.
Показники імпедансної аудіометрії у робітників шумових професій з початковими сенсоневральними порушеннями
2
Рахманов В.М., Клименко Д.І.
Психофізіологічний реабілітаційний потенціал хворих із сенсоневральною приглухуватістю та шляхи його оптимізації
7
Мітін Ю.В., Мяловицька О.А., Бєлякова І.А., Діхтярук О.В.
Показники вестибулярної функції у хворих на розсіяний склероз різного ступеня тяжкості
12
Міщанчук Н.С., Котов О.І., Юрєв К.Л.
Зміни функціонального стану стовбуромозкових структур слухового аналізатора в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у динаміці післяаварійного періоду
16
Ходжаева К.А., Рахманова Л.К., Абдукадыров К.Р.
Цитокиновые нарушения и эффективность системной энзимотерапии детей, страдающих хроническим гнойным средним отитом, на фоне аллергического диатеза
22
Мельников О.Ф., Панченко Т.Ю., Каминская А.И.
Факторы иммунитета ушной серы при заболеваниях уха
26
Гарюк Г.И., Почуева Т.В., Киричок Д.В.
Особенности клинического течения воспалительного процесса в носу, околоносовых пазухах и среднем ухе у больных с наркозависимостью в анамнезе
29
Голобородько О.П., Кизим О.Й., Карпенко Г.Ф., Заболотна Д.Д., Нестерчук В.І.,
Смагіна Т.В., Рильська О.Г.
Дослідження активності протеолітичних ферментів і α1-інгібітора протеїназ в ротоглотковому секреті у пацієнтів із запальними та алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів
34
Ягудин Р.К.
Отдаленные клинические результаты двусторонней пластической аритенохордотомии в лечении больных со срединными стенозами гортани
39

ЛЕКЦІЇ

Пухлик С.М.
Кашель с точки зрения отоларинголога
48

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ

Завадский Н.В., Завадский А.В.
Студенческая история болезни в оториноларингологии. Какой ей быть?
55

ОБМІН ДОСВІДОМ
Косаковский А.Л., Жабинец Н.И., Косаковская И.А., Панченко О.А.
Опыт использования препарата А-церумен в детской практике
59
Шкоба Я.В., Абизов Р.А.
Використання сучасних інформаційних ресурсів в оториноларингології
65
Журавлев А.С., Ященко М.И., Одарюк И.А.
Тонзипрет в комплексном лечении пациентов с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей
68

З ПРАКТИКИ

Боенко С.К., Шлопов В.Г., Кизим В.В., Трофимова Е.Н.
Гигантская фиброзная гистиоцитома мягких тканей шеи
72
 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY