JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES
 
 

Archive

| рус | укр |2018       No 1  No 2  No 3  No 4 

2017       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2016       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2015       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2014       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2013       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2012       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2011       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2010       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2009       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2008       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6

2007       No 1  No 2  No 3  No 4  No 5  No 6JOURNAL OF EAR, NOSE AND THROAT DISEASES 3'2009


Заболотний Д.І., Самбур М.Б., Мельников О.Ф., Зарицька І.С., Савченко Т.Д.,
Нестерчук В.І., Вольська О.Г., Заяць Т.А., Тимченко С.В., Сидоренко Т.В.
Клініко-імунологічні особливості фарингомікозів
2
Журавлев А.С., Калашник Ю.М., Колупаева Т.В.
Состояние глоточного эпителия у больных хроническим гипертрофическим фарингитом на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
7
Завадский Н.В., Завадский А.В.
Взаимосвязь искривления перегородки носа с хроническим ринитом
и ее влияние на выбор оперативного лечения
12
Ковалик А.П., Антонів В.Ф.
Хірургічна реабілітація хворих з рубцевим стенозом гортані та з одно- або двобічним анкілозом перснечерпакуватого суглоба
18
Безшапочний С.Б., Гасюк Ю.А., Лобурець В.В.
Особливості морфогенезу високодиференційованого плоскоклітинного рака гортані з ороговінням при локалізації на голосових складках
22
Троян В.И., Костровский А.Н.
Частота возникновения послеоперационных осложнений у больных раком гортани и гортанной части глотки после различных вариантов комбинированного лечения
28
Евчев Ф.Д., Пухлик С.М., Гаевский В.В., Джуринский Р.Н.
Хирургическая тактика при распространенном раке решетчатого лабиринта
33
Шидловська Т.А., Шевцова Т.В.
Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у робітників з малим стажем роботи в шумі
39
Боенко C.К., Кононов А.Е.
Разновидности пороговых тональных кривых у рабочих шумовых профессий
судоремонтного производства
44
Гомза Я.Ю., Шидловський А.Ю.
Діагностика периферичних порушень вестибулярного апарата у пацієнтів з судинними захворюваннями головного мозку за допомогою використання методу комп'ютерної стабілографії
51
Шкорботун В.О., Кизим О.Й., Маркітан Т.В.
Протеолітична активність сироватки крові у пацієнтів з гнійно-запальними
захворюваннями глотки та шиї
60
Арифов С.С., Далиев А.Г.
Показатели исходного вегетативного тонуса у детей с острым ларинготрахеитом
66

ОБМІН ДОСВІДОМ

Паламарчук В.В.
Застосування таргетного препарату у хворого на рак ротової частини глотки
70
Маляренко Т.В.
Досвід застосування препарату Фромілід-Уно при бактеріальних риносинуситах
74
Пухлік С.М., Пушкарський В.В., Ярошевич В.І.
Ще раз про паратонзилярний абсцес раціональний підхід до лікування
78

ВИДАТНІ ДІЯЧІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

 
     

2012, UKRAINIAN OTO-RHINO-LARYNGOLOGICAL SOCIETY